UYARILIŞ (TDK)

Uyarılmak eylemi ya da biçimi.

Uyarılış kelimesi baş harfi U son harfi Ş olan bir kelime. Başında U sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi Y , üçüncü harfi A , dördüncü harfi R , beşinci harfi I , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi Ş . Başı U sonu Ş olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

UYARILMAK Nedir?


1 . Uyarma işine konu olmak: "Onun uyarılmaması, samimiyetin sürmesi Ankara için de çok yararlı olabilirdi."- T. Buğra.
2 . halk ağzında Uyandırılmak.

A I I L R U Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Ayrılış,

6 Harfli Kelimeler

Ayırış, Ayrılı, Şıralı, Şuralı, Uyarış,

5 Harfli Kelimeler

Aşılı, Aşırı, Uyarı, Yarış, Yaşlı, Yular,

4 Harfli Kelimeler

Alış, Arış, Arlı, Aylı, Ayrı, Işıl, Şıra, Şura, Şura, Ulaş, Uray, Urla, Yalı, Yarı,

3 Harfli Kelimeler

Arı, Arş, Aşı, Ayı, Ira, Ray, Şal, Şua, Ula, Yal, Yar, Yaş, Yıl, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Al, Ar, Aş, Ay, La, Ra, Şu, Ur, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.