UYARIŞ (TDK)

Uyarma işi: "O susuyor, ben bunu Kâmuran'ın yüzüne bakmak için bir uyarış sayıyordum."- H. E. Adıvar.

Uyarış kelimesi baş harfi U son harfi Ş olan bir kelime. Başında U sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi Y , üçüncü harfi A , dördüncü harfi R , beşinci harfi I , altıncı harfi Ş . Başı U sonu Ş olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAKMAK Nedir?


1 - Bakışı bir şey ya da yer üzerine çevirmek.
2 - Aramak.
3 - (Yer için) Yüzü bir yöne doğru olmak.
4 - Bir şeyin gelişmesi ya da iyi bir durumda kalması için emek vermek.
5 - Beslemek, geçindirmek.
6 - (Bir iş) Birinden beklenmek.
7 - (Hasta için) Muayene etmek, tedavi etmek.
8 - Yoklamak, incelemek, denemek.
9 - Bir işi yapmak, bir işi yapmakla görevli olmak.
10 - Yapılabilmesi bir şeye bağlı bulunmak. 1
1 - Gözetmek, ilgilenmek. 1
2 - (Renklerde) Benzemek, andırmak. 1
3 - Önem vermek, önem vererek üzerinde durmak. 1
4 - Anlamak, farkına varmak. 1
5 - Başka bir şeyle ilgilenmeyip elindeki ya da önündeki işle uğraşır olmak.

BUNU Nedir?

"Bu" adılının belirtme durumu.

SAYI Nedir?


1 - Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz, °rakam.
2 - Gazete ve dergi gibi süreli yayınların bir bütün oluşturan değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, °nüsha.
3 - Bir spor karşılaşmasında, karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini saptayan nicelik.

UYARIŞ Nedir?

Uyarma işi: "O susuyor, ben bunu Kâmuran'ın yüzüne bakmak için bir uyarış sayıyordum."- H. E. Adıvar.

UYARMA Nedir?


1 . Uyarmak işi, ihtar, tembih: "Uyarma ve kınama cezalarıyla ilgili olanlar hariç, disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz."- Anayasa.
2 . biyoloji Bir duyu organını, bütün bir sinir düzenini, kendi dışındaki bir nesne veya durumun bir tepkide bulunmaya yöneltmesi.

A I R U Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Uyarış,

5 Harfli Kelimeler

Uyarı, Yarış,

4 Harfli Kelimeler

Arış, Ayrı, Şıra, Şura, Şura, Uray, Yarı,

3 Harfli Kelimeler

Arı, Arş, Aşı, Ayı, Ira, Ray, Şua, Yar, Yaş, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Ar, Aş, Ay, Ra, Şu, Ur, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.