UTANMAZLIK (TDK)

Utanmaz olma durumu, yüzsüzlük, arsızlık: "Hicap bir ayıp, utanmazlık, sıkılmazlık, yılışıklık bir meziyet oldu."- B. Felek.

Utanmazlık kelimesi baş harfi U son harfi K olan bir kelime. Başında U sonunda K olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi T , üçüncü harfi A , dördüncü harfi N , beşinci harfi M , altıncı harfi A , yedinci harfi Z , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı U sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARSIZ Nedir?


1 . Utanması, sıkılması olmayan, yılışık, yüzsüz (kimse).
2 . Açgözlü davranan (kimse).
3 . mecaz Kolayca üreyebilen (bitki).

ARSIZLIK Nedir?

Arsız olanın durumu veya arsıza yakışacak davranış, yılışıklık, sırnaşıklık: "Üçünü birden almak arsızlığına kalkma. Pay edelim."- H. R. Gürpınar.

AYIP Nedir?


1 . Toplumun ahlak kurallarına aykırı olan, utanılacak durum veya davranış: "Bu ayıbı işleyenlerle birlik olmayı bir türlü kibrime yediremiyorum."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Kusur, eksiklik.
3 . sıfat Utanç veren.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

FELEK Nedir?


1 . Gök, gökyüzü, sema.
2 . Dünya, âlem.
3 . Talih, baht, şans: "Felek oyun etmişti onlara, yiğitlerden ikisi uyuyakaldı."- C. Meriç.
4 . Askerî mızıkada zilli bir müzik aracı.

MEZİYET Nedir?

Bir kişi ya da nesneyi benzerlerinden üstün gösteren nitelik.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

SIKI Nedir?


1 . Dar: "Sıkı bir kemer."- .
2 . İyice sıkıştırılmış, doldurulmuş, tıkız, gevşek olmayan: "Sıkı bir denk."- .
3 . Zorlu, güçlü ve etkili: "En sıkı ve katı bir merkeziyet sistemi, bugün diğer faaliyet merkezlerini bloke edebilir."- B. Felek.
4 . Dikkatli, titiz ve göz yummadan uygulanan: "Ankaralılarla münasebetlerinde her zaman sıkı bir ahlak ve seviye kontrolüne tabi tutuldu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . İlkelerine çok bağlı, hoşgörüsü olmayan, katı.
6 . Yoğun: "Samsun'a geldiğimi ve kendisiyle daha sıkı temasta bulunmak istediğimi bildirdim."- Atatürk.
7 . Cimri.
8 . zarf Sıkıca, iyice: "Sıkı giyinmek."- .
9 . isim Disiplin.
10 . isim Zorlayıcı durum: "Sıkıya gelmemek. Sıkıyı görünce kaçtı."- . 1
1 . isim Ağızdan dolma ateşli silahlarda, barut ve kurşunun üstünden namluya sokulup bastırılan bez ve kâğıt parçaları vb. şeylerin tümü: "İlk sıkıyı babam attı."- S. Kocagöz. 1
2 . Güçlü ve çabuk, hızlı: "Karabalçıklı çiftliği, kasabadan sıkı yürüyüşle bir saat çeker."- R. N. Güntekin.

SIKILMA Nedir?


1 . Sıkılma işi.
2 . mecaz Utanma ve çekinme duygusu, hicap.

SIKILMAZ Nedir?

Sıkılması olmayan, utanmaz, yüzsüz.

SIKILMAZLIK Nedir?

Sıkılmaz olma durumu.

UTANMA Nedir?


1 . Utanmak durumu, teeddüp: "İradesizliğimden utanma duymamaya da alıştım."- R. H. Karay.
2 . Utanma duygusu.

UTANMAZ Nedir?

Utanması olmayan, sıkılmaz, yüzsüz, arsız: "Utanmazlık siyasetinin veya utanmaz siyasinin önünde sonunda foyası meydana çıkar."- B. Felek.

UTANMAZLIK Nedir?

Utanmaz olma durumu, yüzsüzlük, arsızlık: "Hicap bir ayıp, utanmazlık, sıkılmazlık, yılışıklık bir meziyet oldu."- B. Felek.

YILIŞIKLIK Nedir?

Yılışık olma durumu.

YÜZSÜZ Nedir?


1 . Yüzü olmayan.
2 . mecaz Utanmaz, sıkılmaz, çekinmez, arsız: "Arkasından en yüzsüz tulumbacının ağzından çıkamayacak bir küfür daha..."- R. N. Güntekin.

YÜZSÜZLÜK Nedir?

Yüzsüz olma durumu, yüzsüzce davranış: "Yüzsüzlüğün bu derecesine kimi kızıyor, kimi kahkahalarla gülüyordu."- R. N. Güntekin.

A A I K L M N T U Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Utanmazlık,

9 Harfli Kelimeler

Tuzlanmak, Uzanılmak, Uzatılmak, Zıtlanmak,

8 Harfli Kelimeler

Azmanlık, Katmanlı, Kutlanma, Namazlık, Tanılmak, Tıklanma, Tınlamak, Tuzlamak, Tuzlanma, Uzanılma, Uzatılma, Uzatmalı, Uzmanlık, Zıtlanma,

7 Harfli Kelimeler

Alınmak, Anılmak, Anlatım, Anmalık, Atılmak, Azatlık, Azıtmak, Kalınma, Kanatlı, Katılma, Katmalı, Kazanım, Kazılma, Kazınma, Kazıtma, Kınlama, Kıtlama, Kutlama, Mutlaka, Takılma, Takınma, Tanılma, Tanımak, Tanımaz, Tıkanma, Tıklama, Tınlama, Tuzlama, Ulanmak, Unlamak, Utanmak, Utanmaz, Uzaktan, Uzanmak, Uzatmak, Zamanlı,

6 Harfli Kelimeler

Akıtma, Alınma, Amalık, Analık, Anılma, Anlatı, Atalık, Atılma, Azatlı, Azıtma, Iklama, Kamalı, Katman, Kazalı, Kazıma, Kınama, Kumalı, Laktaz, Maktul, Maltız, Manalı, Mantık, Matlık, Mutlak, Natıka, Talkım, Talkın, Tamlık, Tanıma, Tıkama, Tıknaz, Tınmak, Tuzlak, Ulamak, Ulanma, Ulantı, Unlama, Utanma, Uzamak, Uzanım,

5 Harfli Kelimeler

Aklan, Akman, Akmaz, Alkan, Alkım, Almak, Alman, Altık, Altın, Altız, Analı, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Antlı, Anzak, Atmak, Atmık, Azlık, Azmak, Azman, Itlak, Kalan, Kalım, Kalın, Kalıt, Kalma, Kaman, Kanal, Kanat, Kanıt, Kanlı, Kanma, Katım, Katlı, Katma, Kazan, Kazıl, Kazım,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Akut, Alan, Alaz, Alık, Alım, Alın, Alma, Altı, Amal, Aman, Amut, Anal, Anam, Anık, Anıt, Anız, Anka, Anma, Anut, Atak, Atık, Atıl, Atım, Atkı, Atlı, Atma, Azat, Azık, Azma, Kala, Kama, Kamu, Kana, Kanı, Kant,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Alt, Ama, Ana, Anı, Ant, Ata, Aut, Aza, Azı, Kal, Kam, Kan, Kat, Kaz, Kıl, Kın, Kıt, Kız, Kul, Kum, Kut, Kuz, Lak, Lam, Lan, Laz, Mal, Mat, Mut, Muz, Nal, Nam, Naz, Tak, Tal, Tam, Tan,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, At, Az, La, Ta, Tu, Un, Ut, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.