UTANMA (TDK)


1 . Utanmak durumu, teeddüp: "İradesizliğimden utanma duymamaya da alıştım."- R. H. Karay.
2 . Utanma duygusu.

Utanma kelimesi baş harfi U son harfi A olan bir kelime. Başında U sonunda A olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi T , üçüncü harfi A , dördüncü harfi N , beşinci harfi M , altıncı harfi A . Başı U sonu A olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALIŞ Nedir?

Alma işi.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

DUYGU Nedir?


1 . Duyularla algılama, his: "Bitkilerde duygu var mı?"- .
2 . Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
3 . Önsezi: "Yolunuzu değiştirmeniz lazım geldiğini de sezecek kadar bir duygum vardır."- A. Gündüz.
4 . Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği.
5 . Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik: "Bütün bu hatıraların yerini bir tek duygu, fena bir duygu, fenayım, fena oluyorum, çok fenayım duygusu kapladı."- P. Safa.

DUYMA Nedir?

Duymak durumu: "Donmak üzere olan insanların tatlılığını içimde duymaya başladım."- S. F. Abasıyanık.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

TEEDDÜP Nedir?

Utanma, sıkılma.

UTANMA Nedir?


1 . Utanmak durumu, teeddüp: "İradesizliğimden utanma duymamaya da alıştım."- R. H. Karay.
2 . Utanma duygusu.

UTANMAK Nedir?


1 . Onursuz sayılacak veya gülünç olacak bir duruma düşmekten üzüntü duymak, korkmak, mahcup olmak: "Düğün sofrasında kendisinden başka böyle çatal tutanı göremeyince pek utandı."- A. Gündüz.
2 . (-den) Sıkılmak: "Hayır, edebiyattan değil, karşısında şimdiden aczini duyduğum okuyucudan utanıyorum."- A. Haşim.
3 . (-den) Çekinmek: "Birbirimizden utanarak karşı karşıya on dakika sustuk."- Y. Z. Ortaç.

A A M N T U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Utanma,

5 Harfli Kelimeler

Manat, Tuman,

4 Harfli Kelimeler

Aman, Amut, Anam, Anma, Anut, Atma, Mana, Maun, Muta, Naat, Taam, Tamu, Taun, Utma,

3 Harfli Kelimeler

Ama, Ana, Ant, Ata, Aut, Mat, Mut, Nam, Tam, Tan, Tun,

2 Harfli Kelimeler

Am, An, At, Ta, Tu, Un, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.