UTANDIRMAK (TDK)

Utanmasına yol açmak, utanacak bir duruma düşürmek, mahcup etmek: "Mualla Hanım'a o zamana kadar beni çok utandıran bir sual sormakta mahzur görmedim."- P. Safa.

Utandırmak kelimesi baş harfi U son harfi K olan bir kelime. Başında U sonunda K olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi T , üçüncü harfi A , dördüncü harfi N , beşinci harfi D , altıncı harfi I , yedinci harfi R , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı U sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇMA Nedir?


1 . Açmak işi.
2 . Orman içinde ağaç kesme veya yakma yoluyla tarıma elverişli bir duruma getirilen arazi.
3 . Bir çeşit susamsız, kalınca, yağlı çörek.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

DÜŞÜRMEK Nedir?


1 . Düşmesine yol açmak, düşmesine sebep olmak: "Ben şimdi buracıkta tarağımı düşürmüşüm, gördünüz mü?"- O. C. Kaygılı.
2 . (-i) Değerini, fiyatını indirmek.
3 . (-i) Azaltmak.
4 . (nsz) Vücuttan yavru, çocuk, taş, solucan vb. atmak: "Çocuk, solucan düşürüyor."- .
5 . (-i) Iskat etmek: "Bakanlar kurulunu düşürmek."- .
6 . Uğratmak: "Tehlikeye düşürmek."- .
7 . (-i, -den) Değerli bir şeyi ucuz veya kolay elde etmek: "Bu güzel halıyı bedestenden çok ucuza düşürdüm."- .
8 . (-i) Zayıf bırakmak, gücünü azaltmak: "Annemi verem iyiden iyiye düşürmüştü."- Y. K. Beyatlı.

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

GÖRME Nedir?

Görmek işi, rüyet.

HANIM Nedir?


1 . Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan: "Ülker Hanım."- .
2 . Kadın, eş: "Yok bizim hanım öyle değildir."- M. Ş. Esendal.
3 . Toplumsal durumu, varlığı iyi olan, hizmetinde bulunulan kadın: "Becerikli hâliyle Zeynep'e ve hanımına ait bütün işleri elinin içine almıştı."- H. E. Adıvar.
4 . sıfat Kadınlığın bütün iyi niteliklerini taşıyan: "Hanım kadın. Hanım kız."- .

KADAR Nedir?


1 . Ölçüsünde, derecesinde: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar da genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
2 . Büyüklüğünde, genişliğinde: "Bacak kadar çocuk."- . "Avuç içi kadar yer."- .
3 . Dek: "Saat ona kadar sokaklarda gezdi."- P. Safa.
4 . Gibi: "İstanbul'un balıkları kadar balıkçıları da hoştur."- S. F. Abasıyanık.
5 . Denli: "Bu merdivenleri, yapıldığı günden beri bu kadar telaşla çıkmamışımdır."- Y. Z. Ortaç.
6 . Süre belirten bir söz: "Bu minval üzere yedi ay kadar geçti, geçmedi."- R. H. Karay.
7 . zarf Miktarda, derecede: "İçinde biriken hayat bazen taşacak kadar çok oluyor."- H. E. Adıvar.
8 . Gösterme sıfatlarından biriyle bir sayıdan sonra geldiğinde kesinlikle belli olmayan bir niceliği belirten söz: "Kantara'nın önünde yüz kadar düşman çadırı kurulmuştu."- F. R. Atay.

MAHCUP Nedir?


1 . Utangaç: "Kenara mahcup bir çocuk gibi büzüldü."- S. F. Abasıyanık.
2 . zarf Utangaç bir biçimde: "Etrafınızda mahcup, cüretsiz, beceriksiz dolaşır."- H. C. Yalçın.

MAHZUR Nedir?


1 . Sakınca: "Artık söylemekte bir mahzur olmadığından gizlemek abes"- R. H. Karay.
2 . Engel.

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

SORMA Nedir?

Sormak işi.

SORMAK Nedir?


1 . Birine soru yönelterek herhangi bir konuda bilgi istemek, sual etmek: "Hastanenin nöbetçi doktoru yok mu? diye soruyorum."- R. N. Güntekin.
2 . Bir işin sorumluluğu kendisinde olmak, bir işten sorumlu bulunmak: "Bu işi benden sorarlar."- .

SUAL Nedir?

Soru.

UTANMA Nedir?


1 . Utanmak durumu, teeddüp: "İradesizliğimden utanma duymamaya da alıştım."- R. H. Karay.
2 . Utanma duygusu.

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

A A D I K M N R T U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Utandırmak,

9 Harfli Kelimeler

Utandırma,

8 Harfli Kelimeler

Andırmak, Anırtmak, Kandırma, Kanırtma,

7 Harfli Kelimeler

Aktarım, Andırma, Anırmak, Anırtma, Arınmak, Arıtmak, Kandıra, Kanırma, Karadut, Karınma, Kıranta, Kumanda, Kumandı, Mandıra, Mankurt, Takınma, Tanımak, Tıkanma, Utanmak,

6 Harfli Kelimeler

Akdarı, Akıtma, Anadut, Anamur, Anırma, Arantı, Arınma, Arıtma, Artmak, Durmak, Iramak, Kadran, Kadrat, Kantar, Karıma, Katman, Katran, Kınama, Kıraat, Kurada, Kurama, Mandar, Mantar, Mantık, Matrak, Mukaar, Mundar, Murana, Namdar, Natıka, Natura, Numara, Tandır, Tanıma, Tıkama, Tınmak, Tırnak, Tundra, Utanma,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Adamı, Adına, Akdut, Akman, Akran, Aktar, Andık, Anmak, Ardak, Arkıt, Armut, Artık, Artım, Artın, Artma, Atmak, Atmık, Damak, Damar, Damat, Drama, Duman, Durak, Durma, Irama, Irmak, Kadar, Kadın, Kaman, Kanat, Kanıt, Kanma, Karın, Karma, Karun, Katar, Katım, Katır, Katma,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adım, Akar, Akım, Akın, Akma, Akur, Akut, Aman, Amut, Anam, Anık, Anıt, Anka, Anma, Anut, Arak, Arda, Arık, Arka, Arma, Artı, Atak, Atık, Atım, Atkı, Atma, Dama, Dana, Dank, Dara, Darı, Dart, Daru, Data, Dram, Duka, Duma, Irak,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Ama, Ana, Anı, Ant, Ara, Arı, Ark, Art, Ata, Aut, Dam, Dar, Dua, Dun, Dut, Ira, Irk, Kam, Kan, Kar, Kat, Kın, Kır, Kıt, Kum, Kur, Kut, Mat, Mut, Nam, Nar, Nur, Ram, Rum, Run, Tak, Tam,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Am, An, Ar, At, Ra, Ta, Tu, Un, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.