USULSÜZLÜK (TDK)


1 . Yöntemsizlik.
2 . Yolsuzluk: "Şişman, kısa boylu bir yüzbaşı usulsüzlükte, şarlatanlıkta, inatta hepimizi bastırıyor."- Ö. Seyfettin.

Usulsüzlük kelimesi baş harfi U son harfi K olan bir kelime. Başında U sonunda K olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi S , üçüncü harfi U , dördüncü harfi L , beşinci harfi S , altıncı harfi Ü , yedinci harfi Z , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi Ü , onuncu harfi K . Başı U sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BASTI Nedir?

Kıyma ile pişirilmiş sebze: "Kabak bastısı. Patlıcan bastısı."- .

BOYLU Nedir?


1 . Boyu olan.
2 . Boyu benzerlerinden uzun olan: "Sahneye birbirinden enli ve boylu dört taze birbiri ardınca girdi."- H. E. Adıvar.

HEPİMİZ Nedir?

- hep.

İNAT Nedir?


1 . Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim: "Okumak, eczacı olmak bu sayılı inatlarından biri ve ilkidir."- T. Buğra.
2 . Birine karşı çıkma, karşı düşünce ileri sürme: "İddia kızışmış, âdeta inat hâlini almıştı."- Ö. Seyfettin.
3 . sıfat, halk ağzında İnatçı.

KISA Nedir?


1 . Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı.
2 . Az süren, uzun olmayan: "Türk milleti en kısa zaman içinde yeni harflerle okumaya, yazmaya başladı."- E. İ. Benice.
3 . Ayrıntısı çok olmayan: "Kısa bilgi. Kısa yazı."- .
4 . isim Kısa olan şey: "Uzun lafın kısası."- .
5 . zarf Kısaca, kısaltarak: "Kısa konuştu."- .

ŞARLATAN Nedir?


1 . Kendi bilgi ve niteliklerini veya mallarını överek karşısındakini kandıran, dolandıran kimse: "Kim namuslu, kim dalavereci, kim şarlatan, laf ebesi ve dalkavuk, biliyordu."- T. Buğra.
2 . Bilir geçinen kimse.

ŞARLATANLIK Nedir?

Şarlatan olma durumu veya şarlatanca davranış.

USUL Nedir?


1 - Kökler, asıllar.
2 - Bir kimsenin ana, baba, dede ve nineleri.

USULSÜZ Nedir?


1 . Yöntemsiz.
2 . Yasalara aykırı olan.

USULSÜZLÜK Nedir?


1 . Yöntemsizlik.
2 . Yolsuzluk: "Şişman, kısa boylu bir yüzbaşı usulsüzlükte, şarlatanlıkta, inatta hepimizi bastırıyor."- Ö. Seyfettin.

YOLSUZ Nedir?


1 . Yolu olmayan: "Bu dik, sarp ve yolsuz dağları arabalar, katırlar ve otomobillerle aşacaksınız."- F. R. Atay.
2 . Yavaş giden (taşıt): "Bu gemi yolsuzdur."- .
3 . mecaz Kurallara aykırı, uygunsuz, yöntemsiz, düzensiz, yersiz, usulsüz, nizamsız: "Kaymakamın yolsuz icraatı, hususi hayatı hep burada konuşulur, kasabanın olup biten işleri hep burada öğrenilirdi."- R. H. Karay.
4 . Törelere, toplumun görüşüne aykırı davranan: "Babam böyle yolsuz bir adam olsaydı anam ne yapardı."- M. Ş. Esendal.

YOLSUZLUK Nedir?


1 . Yolsuz olma durumu: "Bir müdafaa cephesi tutacağız ama paşanın yolsuzluktan akla karayı seçtiğini kendi yazılarında okudum."- S. M. Alus.
2 . mecaz Bir görevi, bir yetkiyi kötüye kullanma: "Bir hafta içinde adamlarının on beşten fazla hırsızlığını, yolsuzluğunu tuttu."- S. F. Abasıyanık.

YÖNTEM Nedir?


1 . Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.
2 . Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

YÖNTEMSİZ Nedir?

Bir yönteme dayanmayan, düzensiz, uygunsuz, metotsuz.

YÖNTEMSİZLİK Nedir?

Yöntemsiz olma durumu, düzensizlik, uygunsuzluk, metotsuzluk.

YÜZBAŞI Nedir?

Orduda rütbesi üsteğmenle binbaşı arasında olan subay.

K L L S S U U Z Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Usulsüzlük,

7 Harfli Kelimeler

Usulsüz,

5 Harfli Kelimeler

Küllü, Suluk, Susku, Susuz, Süluk, Sülük, Sülüs, Süslü, Süzük, Uzluk, Üzlük,

4 Harfli Kelimeler

Klüz, Kulu, Kuzu, Küsü, Lüks, Sulu, Ulus, Uslu, Usul, Ülkü,

3 Harfli Kelimeler

Kul, Kuz, Kül, Küs, Lük, Süs, Ulu, Zül,

2 Harfli Kelimeler

Su, Us, Uz, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.