USULSÜZ (TDK)


1 . Yöntemsiz.
2 . Yasalara aykırı olan.

Usulsüz kelimesi baş harfi U son harfi Z olan bir kelime. Başında U sonunda Z olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi S , üçüncü harfi U , dördüncü harfi L , beşinci harfi S , altıncı harfi Ü , yedinci harfi Z . Başı U sonu Z olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYKIRI Nedir?


1 . Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir: "Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hâllerde Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir."- Anayasa.
2 . Çapraz, ters.
3 . Toplumda görüş ve yaşayış biçimiyle uçlarda bulunan (kimse), marjinal.
4 . mecaz Gidilen yol üzerinde olmayıp gidiş yönüne ters düşen: "Burası Ankara'ya iki günöte, ana yollardan aykırı küçük bir kasabaydı."- R. H. Karay.
5 . matematik Bütün noktaları aynı düzlemde bulunmayan.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

YASAL Nedir?

Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasalara uygun, kanuni (I), meşru, legal.

YÖNTEM Nedir?


1 . Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.
2 . Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

YÖNTEMSİZ Nedir?

Bir yönteme dayanmayan, düzensiz, uygunsuz, metotsuz.

L S S U U Z Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Usulsüz,

5 Harfli Kelimeler

Susuz,

4 Harfli Kelimeler

Sulu, Ulus, Uslu, Usul,

3 Harfli Kelimeler

Süs, Ulu, Zül,

2 Harfli Kelimeler

Su, Us, Uz, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.