USTURUPLU (TDK)

Derli toplu, ustalıklı, uygun: "İşlerini, kimseyi taciz etmeden usturuplu, icap edene yardım ederek, hediyeler takdim ederek görmüşlerdi."- S. F. Abasıyanık.

Usturuplu kelimesi baş harfi U son harfi U olan bir kelime. Başında U sonunda U olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi S , üçüncü harfi T , dördüncü harfi U , beşinci harfi R , altıncı harfi U , yedinci harfi P , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi U . Başı U sonu U olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EDER Nedir?

Fiyat, paha, değer: "Bu kitabın ederi ne kadar?"- .

ETME Nedir?

Etmek işi.

HEDİYE Nedir?


1 . Armağan.
2 . mecaz Fiyat: "Bu masa örtüsünün hediyesi otuz milyon liradır."- .

İCAP Nedir?


1 . Gerek, gereklik, ister, lüzum: "Nezaket icabı bu cevaptan memnun görünmesi lazımdı."- R. N. Güntekin.
2 . mantık Olumlama.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

TACİZ Nedir?

Tedirgin etme, rahatsız etme: "Onun ulumasından gece gündüz taciz olan köy halkı..."- Ö. Seyfettin.

TAKDİM Nedir?


1 . Bir şeyi karşılıksız olarak birine verme, sunma.
2 . Tanıtma, tanıştırma.
3 . Öne alma, önceye alma.

TOPLU Nedir?


1 . Topu olan: "Toplu tabanca."- .
2 . Hepsi bir arada bulunan, toplanmış: "Yol, toplu yaşamanın doğurduğu bir gereksinmeyi karşılamak için yapılır."- N. Cumalı.
3 . Birlikte yapılan, kombine.
4 . Düzenlenmiş, dağınık olmayan: "Toplu bir oda."- .
5 . Topunu, tamamını, bütününü içine alan: "Toplu bir bakış."- .
6 . Vücutça dolgun.

USTA Nedir?


1 . Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse.
2 . Zanaat öğreticisi.
3 . Zanaatçılar için unvan: "Üzeyir usta yoldan geçmeyeceğimizi söyledi."- R. H. Karay.
4 . sıfat Eli uz, işinin eri, becerikli, mahir: "Bunların hepsi de çok güzel sesli ve oyunun en ustaları arasından seçildi."- T. Buğra.
5 . tarih Osmanlı İmparatorluğu'nda saraydaki cariye ve hizmetlilerin kıdemlisi.
6 . mecaz Akıl veren veya öğreten kimse: "Kız sana bir hâl olmuş, kim senin ustan?"- R. H. Karay.

USTALIK Nedir?


1 . Usta olma durumu.
2 . Beceriklilik, el uzluğu, maharet.

USTALIKLI Nedir?

Ustalıkla yapılmış: "Benim kazadaki itibarımın sebebi biraz da böyle gergin zamanlarda hemşehrilerimi ustalıklı latifelerle yatıştırmasını bilişimdir."- R. N. Güntekin.

USTURUPLU Nedir?

Derli toplu, ustalıklı, uygun: "İşlerini, kimseyi taciz etmeden usturuplu, icap edene yardım ederek, hediyeler takdim ederek görmüşlerdi."- S. F. Abasıyanık.

UYGU Nedir?

İki şey arasındaki uygunluk ilkesi.

UYGUN Nedir?


1 . Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip: "Rıza Efendi'de yerine, zamanına ve konusuna uygun hikâyeler vardır."- T. Buğra.
2 . Elverişli, yarar, müsait, muvafık.
3 . mecaz Orantılı, oranlı.

YARDIM Nedir?


1 . Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet: "Bu, bir ricada bulunacak, bir yardım isteyecek sandı."- M. Ş. Esendal.
2 . Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri.
3 . Etki: "Otların üstünde, ağaçların yapraklarında kalan yağmur damlaları rüzgârın da yardımıyla öğleye kadar kurudu."- N. Cumalı.
4 . Bağış, iane.

L P R S T U U U U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Usturuplu,

6 Harfli Kelimeler

Upuslu,

5 Harfli Kelimeler

Puslu, Tulup,

4 Harfli Kelimeler

Lutr, Pusu, Sulp, Sulu, Trup, Tulu, Turp, Ulus, Urup, Uslu, Usul, Utlu,

3 Harfli Kelimeler

Lup, Pul, Pus, Put, Rus, Sup, Sur, Sut, Tul, Tur, Ulu,

2 Harfli Kelimeler

Su, Tu, Ur, Us, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.