USKUMRUGİLLER (TDK)

Açık denizlerde yaşayan, mekik biçiminde uzun gövdeli, örnek hayvanı uskumru olan bir balık familyası.

Uskumrugiller kelimesi baş harfi U son harfi R olan bir kelime. Başında U sonunda R olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi S , üçüncü harfi K , dördüncü harfi U , beşinci harfi M , altıncı harfi R , yedinci harfi U , sekizinci harfi G , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi L , onikinci harfi E , onüçüncü harfi R . Başı U sonu R olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BALIK Nedir?

Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

DENİ Nedir?

Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

DENİZ Nedir?


1 . Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.
2 . Bu su kütlesinin belirli bir parçası: "Marmara Denizi. Karadeniz."- .
3 . Aydaki düzlükler.
4 . mecaz Geniş alan.
5 . mecaz Çokluk, yoğunluk.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

GÖVDE Nedir?


1 . Bir şeyin asıl bölümü.
2 . anatomi İnsan bedeninde baş, kol ve bacaklar dışında kalan bölüm.
3 . anatomi Hayvanlarda baş, ayak ve kuyruktan, ağaçlarda kök ve dallardan geri kalan bölüm.
4 . Kesilmiş hayvanın, sakatatları alındıktan sonraki durumu.
5 . dil bilgisi Ad ve fiil köklerinden yapım ekleriyle türetilmiş kelime: "Evli (ev-li), inanç (inan-ç), sevdirmek (sev-dir-mek)."- .

GÖVDELİ Nedir?

İri yapılı.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

MEKİK Nedir?


1 . El veya otomatik dokuma tezgâhlarında atkı veya argaç denilen ve enine olan iplikleri, uzunlamasına olan arışların arasından geçirmeye yarayan masuralı araç.
2 . Oya yapmakta kullanılan, kemik, ağaç veya plastikten, iki ucu sivri, arasından iplik geçecek bir yarığı bulunan küçük araç.
3 . spor Genellikle karın kaslarının güçlendirilmesi için yapılan beden hareketi.
4 . gök bilimi Uzay gemisi.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖRNEK Nedir?


1 . Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model: "Cemal Paşa ecnebi mütehassısların yardımı ile örnek çiftlikler de yapmıştır."- F. R. Atay.
2 . İncelemek üzere insan ve hayvan vücudunun, bitkinin veya nesnenin herhangi bir yerinden alınan doku parçası, numune: "Vali, burada yapılmış olan peynirlerden bir örnek görmek istedi."- M. Ş. Esendal.
3 . Bir şeyin benzeri, tıpkısı, misil: "Bu yapının bir örneği daha yoktur."- .
4 . Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılan davranış, misal.
5 . Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey, model, paradigma: "Örnek aransa öyle sanıyorum ki bizimkinden âlâsı bulunmaz."- H. Taner.
6 . sıfat En iyi biçimde olan: "Bir dâhinin, olağanüstü bir adamın, örnek bir hoca olmamasını doğal karşılamalı."- H. Taner.

USKUMRU Nedir?

Uskumrugillerden, sıcak ve ılık denizlerde sürü durumunda yaşayan, çizgili bir deniz balığı (Scomber scombrus).

UZUN Nedir?


1 . İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren: "Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece."- Âşık Veysel.
3 . zarf Ayrıntılı, derinlemesine: "Uzun düşündüğünü unuttuğu ve düşüncelerinin yönünü kaybettiği bir anda yemeğe çağırdılar."- H. E. Adıvar.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

E G K L L M R R S U U U İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Uskumrugiller,

8 Harfli Kelimeler

Musluklu,

7 Harfli Kelimeler

Gururlu, Kurgulu, Kurumlu, Kusurlu, Sululuk, Uskumru, Uskurlu, Usluluk,

6 Harfli Kelimeler

Eskrim, Gemlik, Girmek, Kurulu, Mesrur, Mikser, Murgul, Musluk, Rumluk, Rusluk, Silkme, Silmek, Simurg, Ululuk, Uluslu, Uskuru,

5 Harfli Kelimeler

Ellik, Emlik, Erkli, Erlik, Eskil, Esrik, Gelir, Gerim, Girme, Gurme, Gurur, İlkel, İlmek, İmlek, İrkme, Kelli, Kerim, Kesim, Kesir, Kiler, Kimse, Kulis, Kulle, Kumlu, Kumru, Kumsu, Kumul, Kurgu, Kurul, Kurum, Kusur, Lemis, Melik, Melul, Mersi, Mesul, Milel, Misel, Mukus, Muris,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Eksi, Elik, Elim, Elli, Emik, Emir, Ergi, Erik, Eril, Erim, Esik, Esim, Esir, Eski, Gemi, Geri, Grek, Gres, Gril, Gurk, Guru, İglu, İlke, İlle, İlme, İmge, Kile, Kils, Krem, Kule, Kulu, Kurs, Kuru, Lime, Lise, Meri, Misk, Reis,

3 Harfli Kelimeler

Elk, Erg, Erk, Gem, Gri, İle, İlk, İrs, Kel, Kem, Ker, Kes, Kil, Kim, Kir, Kul, Kum, Kur, Lig, Lim, Lir, Mil, Mir, Mis, Rum, Rus, Sek, Sel, Sem, Ser, Sik, Sim, Ski, Sur, Ulu, Umu,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Es, Ge, İl, İm, İs, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Se, Si, Su, Ur, Us,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.