USANÇ (TDK)

Usanma duygusu, bıkma, bıkkınlık, melal: "Çehremde usanç alametlerinin arttığını sezen kâhya sustu."- R. H. Karay.

Usanç kelimesi baş harfi U son harfi Ç olan bir kelime. Başında U sonunda Ç olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi S , üçüncü harfi A , dördüncü harfi N , beşinci harfi Ç . Başı U sonu Ç olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAMET Nedir?


1 - Belirti, im, iz, °nişan.
2 - Büyüklük, irilik bakımından şaşılacak durumda olan şey.

BIKKIN Nedir?

Çok bıkmış, usanmış, bezmiş.

BIKKINLIK Nedir?

Çok bıkmış olma durumu: "Konakta da eskiye karşı bir bıkkınlık, bir usanç yok değildi."- S. Ayverdi.

DUYGU Nedir?


1 . Duyularla algılama, his: "Bitkilerde duygu var mı?"- .
2 . Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
3 . Önsezi: "Yolunuzu değiştirmeniz lazım geldiğini de sezecek kadar bir duygum vardır."- A. Gündüz.
4 . Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği.
5 . Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik: "Bütün bu hatıraların yerini bir tek duygu, fena bir duygu, fenayım, fena oluyorum, çok fenayım duygusu kapladı."- P. Safa.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

MELAL Nedir?

Can sıkıntısı, usanç.

USANÇ Nedir?

Usanma duygusu, bıkma, bıkkınlık, melal: "Çehremde usanç alametlerinin arttığını sezen kâhya sustu."- R. H. Karay.

USANMA Nedir?

Usanmak durumu.

A N S U Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Usanç,

4 Harfli Kelimeler

Suna,

3 Harfli Kelimeler

Çan, Nas, Saç, San, Suç,

2 Harfli Kelimeler

Aç, An, As, Su, Uç, Un, Us,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.