UPUSLU (TDK)

Çok uslu: "Yepyeni, ... belden büzmeli dört peşli elbisesi içinde Nina upusludur."- R. H. Karay.

Upuslu kelimesi baş harfi U son harfi U olan bir kelime. Başında U sonunda U olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi P , üçüncü harfi U , dördüncü harfi S , beşinci harfi L , altıncı harfi U . Başı U sonu U olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELDE Nedir?


1 . İlçeden küçük, belediye ile yönetilen yer.
2 . mecaz Mekân, yer, çevre: "Bugün toz hâlinde sallanan bu iklim, asırların uykusundan, bunca sanat beldeleri gibi bir gün sıyrılacak."- Y. K. Beyatlı.

BÜZME Nedir?


1 . Büzmek işi.
2 . sıfat Ağzı büzülerek kapatılan (kese, torba, çarşaf vb.): "Öbürü dolgunca ve büzme çarşaflı."- R. H. Karay.

DÖRT Nedir?


1 . Dört sayısının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 4, IV rakamlarının adı.
3 . sıfat Üçten bir artık.

ELBİSE Nedir?

Giysi: "Bayram sabahlarında yeni elbiseler karşısında çocuk heyecanları duyuyorum."- S. F. Abasıyanık.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

PEŞLİ Nedir?

Peş (II) eklenerek genişletilmiş (giysi): "Hacı Kalfa, bugün arkasına dört peşli bir eski zaman entarisi giymiş..."- R. N. Güntekin.

UPUSLU Nedir?

Çok uslu: "Yepyeni, ... belden büzmeli dört peşli elbisesi içinde Nina upusludur."- R. H. Karay.

USLU Nedir?


1 . Toplumu, çevresini rahatsız etmeyen, edepli, müeddep, yaramaz karşıtı: "Uslu ve çekingen huyum ne kendimi ne de nafakamı herhangi bir sert hareketle savunmaya asla müsait değildi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . zarf Uysal bir biçimde.
3 . eskimiş Akıllı, zeki: "Gören bizi sanır deli / Usludan yeğdir delimiz."- Anonim şiir.

L P S U U U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Upuslu,

5 Harfli Kelimeler

Puslu,

4 Harfli Kelimeler

Pusu, Sulp, Sulu, Ulus, Uslu, Usul,

3 Harfli Kelimeler

Lup, Pul, Pus, Sup, Ulu,

2 Harfli Kelimeler

Su, Us,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.