UNUTMABENİ (TDK)

İki çeneklilerden, küçük mavi çiçekler açan bir bitki (Myosotis palustris).

Unutmabeni kelimesi baş harfi U son harfi İ olan bir kelime. Başında U sonunda İ olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi N , üçüncü harfi U , dördüncü harfi T , beşinci harfi M , altıncı harfi A , yedinci harfi B , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi İ . Başı U sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇAN Nedir?

Oynak kemiklerin arasındaki açıları genişletmeye yarayan kasların genel adı, büken karşıtı.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

ÇENE Nedir?


1 . Canlılarda baş bölümünde yer alan, kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın kapanıp açılmasını saplayan kasları üzerinde barındıran iki parçaya verilen ad: "Çenesinin, başının bütün iskeleti peksimeti çiğnedikçe daha açık olarak meydana çıkıyordu."- H. E. Adıvar.
2 . Mengene, kerpeten vb. araçların eşyayı sıkıştıran karşılıklı iki parçasından her biri.
3 . denizcilik Baş bodoslamasının omurga ile birleştiği yer, çarık.
4 . mecaz Çok konuşma huyu, gevezelik: "Sende de çene var ha!"- .
5 . halk ağzında Köşe.

ÇENEK Nedir?


1 . Tohumda embriyoyu kaplayan etli bölüm: "Bakla, fasulye gibi bitkilerin tohumlarında ikişer çenek bulunur."- .
2 . hayvan bilimi Kuşların gagasını oluşturan alt ve üst bölümlerden her biri.
3 . hayvan bilimi Böceklerde ağzın iki yanında bulunan parçalayıcı sert organ.

ÇENEKLİ Nedir?

Çeneği olan.

ÇİÇEK Nedir?


1 . Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü.
2 . bitki bilimi Çiçek açan kır veya bahçe bitkisi: "Evin ufak çiçekler ve bitkilerle süslü bahçesine çıktım."- R. H. Karay.
3 . mecaz Davranışları hafif, toplum kurallarına uymayan kimse: "Onun ne çiçek olduğunu hep biliriz."- .
4 . kimya Süblimleşme veya çiçeksime yoluyla elde edilen toz.
5 . tıp (***) İrinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalık.

KÜÇÜK Nedir?


1 . Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.
2 . Küçük abdest.
3 . sıfat Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı: "Bir aralık başımın üstünde kartaldan küçük, atmacadan büyük yırtıcı kuşlardan birinin döndüğünü gördüm."- M. Ş. Esendal.
4 . sıfat Yaşı daha az olan: "Ortanca ve küçük ablalar ... beni, arabanın beklediği sokağa indirdiler."- R. N. Güntekin.
5 . sıfat Niceliği az olan: "Kimseden en küçük bir alaka görmüyordum."- S. F. Abasıyanık.
6 . sıfat Niteliği aşağı olan, bayağı: "Küçük adam."- .
7 . sıfat Geri aşamada: "Küçük bir memur."- .
8 . sıfat Değersiz, önemsiz: "Bu iyi temiz, sıhhatli, küçük insanların uykusu bambaşka bir şey."- S. F. Abasıyanık.
9 . sıfat Kısık, parlak olmayan (ses): "Küçük, tatlı bir sesle kovboy şarkıları söyledi."- R. H. Karay.

MAVİ Nedir?


1 . Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk, bulutsuz gökyüzünün rengi.
2 . sıfat Bu renkte olan.

A B E M N N T U U İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Unutmabeni,

7 Harfli Kelimeler

Muannit,

6 Harfli Kelimeler

Binaen, Etamin, Mantin, Matine, Minnet, Mintan, Mutena, Nebati, Numune, Unutma,

5 Harfli Kelimeler

Anemi, Anime, Anten, Betim, Binme, Bitme, Bunma, Emtia, İbate, İmbat, İntan, Mabet, Mabut, Manen, Manti, Matbu, Mebni, Metan, Metbu, Metin, Nebat, Nimet, Numen, Tanen, Tanin, Temin, Tuman, Tumba,

4 Harfli Kelimeler

Amin, Amit, Amut, Anne, Anut, Bani, Bant, Bati, Bent, Beta, Beti, Biat, Bina, Buat, Buut, Ebat, Eman, Emin, Enam, İane, İbne, İman, İnam, İnan, İnat, İnme, İtme, Main, Mani, Maun, Meni, Meta, Miat, Mine, Muin, Muit, Muta, Muti, Name, Nane,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Abu, Ait, Ani, Ant, Ate, Ati, Aut, Ban, Bat, Ben, Bet, Bin, Bit, Bun, But, Eti, İma, İta, Mai, Mat, Men, Met, Mit, Mut, Nam, Nan, Nem, Net, Nim, Tab, Tam, Tan, Tem, Ten, Tim, Tin, Tun, Umu,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Am, An, At, Be, Bu, Em, En, Et, İm, İn, İt, Me, Mi, Ne, Ta, Te, Ti, Tu, Un, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.