UMUTLANDIRMAK (TDK)

Umut vermek, umutlanmasına yol açmak, ümitlendirmek: "Daha sonra bir iki dalga daha onu umutlandırarak sahile attı."- M. N. Sepetçioğlu.

Umutlandırmak kelimesi baş harfi U son harfi K olan bir kelime. Başında U sonunda K olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi M , üçüncü harfi U , dördüncü harfi T , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi N , sekizinci harfi D , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi R , onbirinci harfi M , onikinci harfi A , onüçüncü harfi K . Başı U sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇMA Nedir?


1 . Açmak işi.
2 . Orman içinde ağaç kesme veya yakma yoluyla tarıma elverişli bir duruma getirilen arazi.
3 . Bir çeşit susamsız, kalınca, yağlı çörek.

DAHA Nedir?


1 . Şimdiye kadar, henüz: "Daha kimse gelmemiş. Daha bir saat olmadı."- .
2 . Var olana, elde bulunana ek olarak, olana katarak: "Bir kızım daha olsaydı, adını Meliha koyardım."- P. Safa.
3 . Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz: "Daha kötüsü treni de kaçırdık."- .
4 . Bundan başka, bunun dışında: "Daha çiçekleri de sulayacağım."- H. Taner.

DALGA Nedir?


1 . Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket: "Rıhtıma vuran dalgaların temposu da içimdeki ölçüye uyuyor."- H. Taner.
2 . Sıcak, soğuk, moda için belli bir süre etkili olan dönem: "Sıcak dalgası. Aerobik dalgası."- .
3 . Bir yüzeydeki kıvrım: "Geniş dalgalarla uzanıp giden ovaların yüzünde ne bir köy görünüyor ne de ufacık olsun bir ağaç."- M. Ş. Esendal.
4 . Saçların kıvrım genişliği.
5 . argo Gizli iş, dalavere: "Film çevirme dalgasıyla para kazanıyorlardı."- S. F. Abasıyanık.
6 . argo Esrar, eroin vb. uyuşturucu maddelerin verdiği keyif durumu.
7 . argo Dalgınlık.
8 . argo Geçici sevgili.
9 . argo Geçici aşk ilişkisi.
10 . fizik Titreşimin bir ortam içinde yayılma hareketi: "Kısık sesinin her dalgası içimi korkunç bir acıyla tırmalıyor."- H. E. Adıvar.

SAHİ Nedir?

Gerçekten, gerçek olarak: "Sahi dedikleri kadar güzelmiş! Siz onu görmediniz mi sahi!"- .

SAHİL Nedir?

Karanın deniz, göl, ırmak boyunca uzanan bölümü, kıyı, yaka, yalı: "Bir gün, adanın sahilinde, bir soğan yüklü kayık gelip demirledi."- S. F. Abasıyanık.

SEPET Nedir?


1 - Saz, kamış ya da ince dallardan örülerek yapılan, genellikle sapı olan, yiyecek ve eşya taşımak için kullanılan kap.
2 - Sepet gibi örülerek yapılmış.
3 - Bir sepetin aldığı ölçüde.
4 - Sazdan örülmüş balık kapanı.
5 - Sepettopunda sayı kazanmak için, içine top atılmaya çalışılan demir çembere geçirilmiş altı açık ağ.
6 -

SEPETÇİ Nedir?

Sepet yapan veya satan kimse.

SONRA Nedir?


1 . Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı: "Hadi sen git yağmur bastırmadan ben sonra gelirim."- A. İlhan.
2 . Daha uzak ve ileri bir yerde: "Bahçeden sonra geriye dönerek biraz da sokaklarda dolaştık."- R. N. Güntekin.
3 . Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz: "Evvela arabada, sonra sundurmada uyuyup dinlendiğime fena etmiştim."- R. N. Güntekin.
4 . Yoksa, aksi hâlde: "Tembellik etmesin, sonra sınıfta kalır."- .
5 . isim Arkadan gelen bölüm veya zaman: "Bunun sonrası yok. Bu işi sonraya bırakmamalı."- .

UMUT Nedir?


1 . Ummaktan doğan güven duygusu, ümit: "Bu umudum, şimdi yavaş yavaş ölüyor."- H. E. Adıvar.
2 . Bu duyguyu veren kimse veya şey: "Bir tek umut, bir avuç askerde ve Mustafa Kemal denen bir isimdedir."- F. R. Atay.

UMUTLANMA Nedir?

Umutlanmak durumu.

ÜMİT Nedir?

Umma, beklenti, umut: "Büyük bir ümit, sevinç ve heyecan içinde şu mektubu yazdım."- A. Gündüz.

ÜMİTLENDİRME Nedir?

Ümitlendirmek işi, umutlandırma.

ÜMİTLENDİRMEK Nedir?

Umutlandırmak.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

VERMEK Nedir?


1 - (Üzerinde ya da yakınında olan bir şeyi) Birisine eriştirmek, iletmek.
2 - Bırakmak ya da bağışlamak.
3 - Ondan bilmek °atfetmek.
4 - (Düşünce ya da bilgi anlatan şeyler için) Başkalarına iletmek, bildirmek.
5 - Döndürmek, çevirmek, yöneltmek.
6 - Herhangi bir duruma yol açmak.
7 - (Eğlenceli toplantı) Düzenlemek, konuk çağırıp ağırlamak.
8 - (Sanatçı) Topluluk önünde sanatını göstermek, °icra etmek.
9 - Satmak.
10 - Biriyle evlendirmek. 1
1 - (-i) Ödemek. 1
2 - Yaymak. 1
3 - Ürün üretmek. 1
4 - Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. 1
5 - Tümünü herhangi bir duruma sokmak. 1
6 - Sahip olmasını sağlamak. 1
7 - (Bir şey üzerinde) Etki yapmak, biçimini değiştirmek. 1
8 - Saptamak, tespit etmek. 1
9 - Kazandırmak, katmak.
20 - Ayırmak, harcamak. 2
1 - Dayamak. 2
2 - Kök ya da gövdeleri sonuna -e (-a) ulaç eki almış eylemsilerle tezlikbildirir. 2
3 - Dilek bildiren birleşik eylemler yapar.

A A D I K L M M N R T U U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Umutlandırmak,

12 Harfli Kelimeler

Mutlandırmak, Umutlandırma,

11 Harfli Kelimeler

Mutlandırma,

10 Harfli Kelimeler

Dalkurutan, Durulanmak, Kurumlanma, Umutlanmak, Utandırmak,

9 Harfli Kelimeler

Aldırtmak, Darıltmak, Dırlanmak, Durulamak, Durulanma, Durultmak, Kaldırtma, Kumandalı, Kurtlanma, Kurulanma, Kurutmalı, Kutulanma, Mantarlık, Mırlanmak, Mutlanmak, Tırmanmak, Umutlanma, Utandırma,

8 Harfli Kelimeler

Aldırmak, Aldırtma, Andırmak, Anırtmak, Ardılmak, Dalkıran, Damatlık, Damıtmak, Darılmak, Darıltma, Dırlanma, Dumanlık, Durulama, Durulmak, Durultma, Kalandır, Kaldıran, Kaldırma, Kandırma, Kanırtma, Kantarlı, Katmanlı, Katranlı, Kımlanma, Kırtlama, Kudurtma, Kurtalan, Kurtulma, Kurulama, Kutlanma, Kutulama, Malkıran, Mantarlı, Mırlamak, Mırlanma, Mutlanma, Numaralı, Tanılmak, Tıklanma, Tınlamak,

7 Harfli Kelimeler

Adamlık, Aklımda, Aktarım, Aldırma, Alınmak, Andırma, Anılmak, Anırmak, Anırtma, Anlatım, Anmalık, Ardılma, Arınmak, Arıtmak, Armutlu, Atılmak, Damaklı, Damarlı, Damıtma, Daraltı, Darılma, Dumanlı, Duraklı, Durulma, Kalınma, Kanatlı, Kandıra, Kanırma, Karadul, Karadut, Karaltı, Karılma, Karınma, Katılma, Katmalı, Kınlama, Kıranta, Kıtlama, Kuantum, Kudurma,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Akdarı, Akıtma, Alınma, Amalık, Anadut, Analık, Anamur, Anılma, Anırma, Anlatı, Araklı, Aralık, Arantı, Arınma, Arıtma, Arkalı, Armalı, Artmak, Atalık, Atılma, Dalmak, Damalı, Darlık, Durmak, Dutluk, Iklama, Iramak, Kadran, Kadrat, Kamalı, Kantar, Karalı, Karıma, Kartal, Kartlı, Katman, Katran, Kınama, Kıraat,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Adalı, Adamı, Adına, Akdut, Aklan, Akman, Akran, Aktar, Alarm, Alkan, Alkım, Almak, Alman, Altık, Altın, Analı, Andık, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Antlı, Ardak, Ardıl, Arkıt, Armut, Artık, Artım, Artın, Artma, Atmak, Atmık, Dalak, Dalan, Dalma, Damak, Damal, Damar, Damat,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adıl, Adım, Adlı, Akar, Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Akur, Akut, Alan, Aldı, Alık, Alım, Alın, Alma, Altı, Amal, Aman, Amma, Amut, Anal, Anam, Anık, Anıt, Anka, Anma, Anut, Arak, Arda, Arık, Arka, Arlı, Arma, Artı, Atak, Atık,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Ala, Alt, Ama, Ana, Anı, Ant, Ara, Arı, Ark, Art, Ata, Aut, Dal, Dam, Dar, Dua, Dul, Dun, Dut, Ira, Irk, Kal, Kam, Kan, Kar, Kat, Kıl, Kın, Kır, Kıt, Kul, Kum, Kur, Kut, Lak, Lam, Lan,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, An, Ar, At, La, Ra, Ta, Tu, Un, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.