UMARSIZLIK (TDK)

Umarsız olma durumu, çaresizlik: "Uzak bakışlarındaki derin küskünlük, meydan okuyan bir umarsızlığa dönüşmüştü zamanla."- M. Mungan.

Umarsızlık kelimesi baş harfi U son harfi K olan bir kelime. Başında U sonunda K olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi M , üçüncü harfi A , dördüncü harfi R , beşinci harfi S , altıncı harfi I , yedinci harfi Z , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı U sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAKIŞ Nedir?

Bakma işi: "Bakışları adamakıllı öfkeli olurdu."- S. Birsel.

ÇARE Nedir?


1 . Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar yol, çözüm yolu: "Sonra aklına daha emin bir çare gelmiş gibi ters yüzü geri döndü."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Tedavi yolu, deva.

ÇARESİZ Nedir?


1 . Çaresi bulunmayan, onulmaz: "Çaresiz dert."- .
2 . Çare bulamayan (kimse), biçare: "Viranelerde yemek için ot toplayan çaresiz kadınlarla konuştu."- Ö. Seyfettin.
3 . zarf İster istemez: "Bu olmayınca da işi çaresiz komisyonculuğa dökmüştü."- H. Taner.

ÇARESİZLİK Nedir?

Çaresiz olma durumu: "Çaresizlikten Anadolu'ya giden bir saz heyetinin peşine takılıyor."- R. N. Güntekin.

DERİN Nedir?


1 . Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan: "Genç kız onun kırık dişli ağzının içindeki derin karanlığa bakıyor."- Ö. Seyfettin.
2 . Yüzeyden içeri inen.
3 . Kendi türünde çok gelişmiş, en ileri durumda olan: "Derin bir bilgin."- .
4 . Yoğun: "Bu büyük köşkü derin bir sessizlik kapladı."- M. Ş. Esendal.
5 . Uzun süren: "Bir iki derin nefesten sonra teneffüsünün ritmi düzeldi."- P. Safa.
6 . mecaz Ayrıntıya önem verilerek hazırlanan: "Üzerindeki tesirleri ölçmek için derin tetkikler yapmak lazımdır."- F. R. Atay.
7 . mecaz İçten gelen: "Size karşı derin hürmeti vardı, lütuf buyurur sorarsanız yalnızlığını hissetmez."- R. H. Karay.
8 . mecaz Uyanılması güç, ağır (uyku).
9 . isim, mecaz Dip: "Körfezdeki dalgın suya bir bak göreceksin / Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde."- Y. K. Beyatlı.

DÖNÜ Nedir?

Dönme, dönüş, °devir.

DÖNÜŞ Nedir?


1 . Dönme işi: "Artık serbestim, koynumda terhis kâğıdımla dönüş yolundayım."- R. N. Güntekin.
2 . spor Oyuncunun bir ayağını yerden kesmeden yaptığı dönme hareketi.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KÜSKÜNLÜK Nedir?

Küskün olma durumu, küsü: "Azarlanmış bir çocuk küskünlüğü ile denize baktı."- Ö. Seyfettin.

MEYDAN Nedir?


1 . Alan, saha: "Yüz binlerce asker sokakları, meydanları, kırları dolduruyordu."- Ö. Seyfettin.
2 . Yarışma, eğlence veya karşılaşma yeri: "Şehir kapılarının önündeki meydanlarda davul zurna çalınıyor, cirit, bar oynanıyordu."- A. H. Tanpınar.
3 . Bulunulan yer ve çevresi, ortalık: "Kileri kilitlemezdi, paraları meydanda dururdu."- Ö. Seyfettin.
4 . Fırsat, imkân veya vakit.
5 . Mevlevi tekkelerinde ayin yapılan yer.

UMAR Nedir?

Çare.

UMARSIZ Nedir?

Çaresiz bir biçimde, çıkar yolu olmaksızın: "... bir yalıya yaslanıp Sait için umarsız gözyaşları dökmeye vakit bulalım."- S. Birsel.

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

ZAMANLA Nedir?

Aradan süre geçtikçe, giderek: "Basınımızın gelişmesini gözden geçirirsek görürüz ki zamanla konular uzmanlıklar arasında bölüşülür."- N. Cumalı.

A I I K L M R S U Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Umarsızlık,

9 Harfli Kelimeler

Muasırlık,

8 Harfli Kelimeler

Arsızlık, Kalımsız, Kırmasız, Kuralsız, Mızraklı, Mızraksı, Muzırlık, Sıkılmaz, Sızırmak,

7 Harfli Kelimeler

Akılsız, Alımsız, Asırlık, Isırmak, Kırılma, Kırmalı, Kısılma, Kızılma, Kumasız, Mazılık, Sakızlı, Sarıkız, Sarıklı, Sarılık, Sarımlı, Sıkılma, Sırımak, Sırmalı, Sızırma, Umarsız,

6 Harfli Kelimeler

Arılık, Askılı, Azıklı, Ilımak, Iraklı, Irksal, Isırma, Karılı, Karsız, Karslı, Kılsız, Kırmız, Kırsal, Kumalı, Kumral, Kumsal, Kuralı, Marsık, Mıskal, Mızıka, Mızrak, Muarız, Muasır, Salkım, Sarılı, Sarkıl, Sazlık, Sıralı, Sırıma, Sızmak, Zamklı, Zırlak,

5 Harfli Kelimeler

Alkım, Almus, Armuz, Arsız, Asılı, Asklı, Aslık, Azılı, Azlık, Ilıma, Irmak, Islak, Islık, Kalım, Kamus, Karlı, Kasım, Kasır, Kaslı, Kazıl, Kazım, Kılır, Kılma, Kımıl, Kımız, Kırım, Kırma, Kısım, Kısır, Kısma, Kızıl, Kızma, Kumar, Kumla, Kural, Kuram, Kurma, Kusma, Lazım, Lıkır,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Aklı, Aksu, Akur, Alık, Alım, Arık, Arız, Arlı, Aruz, Arzu, Asık, Asıl, Asım, Asır, Askı, Azık, Ilık, Ilım, Irak, Isıl, Iska, Kamu, Karı, Kars, Kazı, Kısa, Klas, Kral, Kula, Kuma, Kura, Kurs, Mark, Mars, Mask, Mazı, Rakı, Raks,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Arı, Ark, Arz, Ası, Ask, Azı, Ira, Irk, Irz, Isı, Kal, Kam, Kar, Kas, Kaz, Kıl, Kır, Kız, Kul, Kum, Kur, Kuz, Lak, Lam, Laz, Mal, Mas, Muz, Ram, Rum, Rus, Ruz, Sak, Sal, Sam, Saz, Sık, Sır,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, As, Az, La, Ra, Su, Ur, Us, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.