UMARSIZ (TDK)

Çaresiz bir biçimde, çıkar yolu olmaksızın: "... bir yalıya yaslanıp Sait için umarsız gözyaşları dökmeye vakit bulalım."- S. Birsel.

Umarsız kelimesi baş harfi U son harfi Z olan bir kelime. Başında U sonunda Z olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi M , üçüncü harfi A , dördüncü harfi R , beşinci harfi S , altıncı harfi I , yedinci harfi Z . Başı U sonu Z olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

ÇARESİZ Nedir?


1 . Çaresi bulunmayan, onulmaz: "Çaresiz dert."- .
2 . Çare bulamayan (kimse), biçare: "Viranelerde yemek için ot toplayan çaresiz kadınlarla konuştu."- Ö. Seyfettin.
3 . zarf İster istemez: "Bu olmayınca da işi çaresiz komisyonculuğa dökmüştü."- H. Taner.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

DÖKME Nedir?


1 . Dökmek işi.
2 . sıfat Bir yerden bir yere dökülen, aktarılan: "Dökme su."- .
3 . sıfat Kapların içinde olmayan, yığın biçiminde ortaya dökülmüş olan: "Dökme buğday. Dökme portakal. Dökme çimento."- .
4 . sıfat Kalıba dökülmek yoluyla yapılmış: "Dökme soba."- .
5 . denizcilik Dökme yük.

UMARSIZ Nedir?

Çaresiz bir biçimde, çıkar yolu olmaksızın: "... bir yalıya yaslanıp Sait için umarsız gözyaşları dökmeye vakit bulalım."- S. Birsel.

VAKİT Nedir?


1 - Zaman.
2 - Bir işe ayrılmış ya da bir iş için alışılmış saatler.
3 - Çağ.
4 - Geçim, para bakımından olanak.
5 - Saptanmış olan zaman.
6 - Zaman anlatan sözcüklere belirtilen durumunda gelince "iken" anlamını verir.
7 - Ettiği, edeceği biçimindeki ortaçlardan sonra getirilerek zaman belirteçleriyapılır.
8 - Olanak, fırsat.

YALI Nedir?


1 . Sahil.
2 . Su kıyısında yapılmış büyük, görkemli ev: "Babamın küçük yalısını eşyasıyla satın alan ... bir Meşrutiyet devri mebusunu ziyaret ettiğim zaman ... yüreğim burkulmuştu."- R. H. Karay.

A I M R S U Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Umarsız,

6 Harfli Kelimeler

Muarız, Muasır,

5 Harfli Kelimeler

Armuz, Arsız, Maruz, Mazur, Mısra, Musır, Muzır, Samur, Sarım, Sarız, Sırma, Sızma, Zarsı,

4 Harfli Kelimeler

Arız, Aruz, Arzu, Asım, Asır, Mars, Mazı, Razı, Rıza, Ruam, Sarı, Sıma, Sıra, Suma, Sura, Umar, Uzam,

3 Harfli Kelimeler

Arı, Arz, Ası, Azı, Ira, Irz, Mas, Muz, Ram, Rum, Rus, Ruz, Sam, Saz, Sır, Sur, Zam, Zar, Zum,

2 Harfli Kelimeler

Am, Ar, As, Az, Ra, Su, Ur, Us, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.