ULUFECİ (TDK)

Yeniçerilikte bir sınıf süvari askeri.

Ulufeci kelimesi baş harfi U son harfi İ olan bir kelime. Başında U sonunda İ olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi L , üçüncü harfi U , dördüncü harfi F , beşinci harfi E , altıncı harfi C , yedinci harfi İ . Başı U sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ASKER Nedir?


1 . Orduda görev yapan erden generale kadar herkes.
2 . Askerlik görevi veya ödevi: "Askere gitmek. Askerden dönmek."- .
3 . Er: "Dışarıda kolları kırmızı beyaz işaretli askerlerin taşıdığı boş sedyeler süratle uzaklaşıyor"- N. Hikmet.
4 . sıfat Topluluk düzenine saygısı olan, disiplinli: "Asker adam."- .
5 . sıfat Yurdun korunması yolunda iyi dövüşmesini başaran: "Asker millet."- .

ASKERİ Nedir?

Askerlikle ilgili, askere özgü.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

SÜVARİ Nedir?


1 . Atlı.
2 . askerlik Atlı asker: "Bir sabah süvarilerimizin şehre girdiği işitildi."- P. Safa.
3 . denizcilik Ticaret gemilerinde kaptanlık yapan kimse.

YENİ Nedir?


1 . Kullanılmamış olan, eski karşıtı: "Yeni giysi. Yeni ayakkabı."- .
2 . Oluş veya çıkışından beri çok zaman geçmemiş olan: "Yeni haber. Yeni moda."- .
3 . En son edinilen: "Yeni eve taşındık."- .
4 . İşe henüz başlamış: "Yeni öğrenci. Yeni asker."- .
5 . O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, gösterilmemiş, düşünülmemiş olan: "Yeni bir buluş. Yeni bir düşünce."- .
6 . Tanınmayan, bilinmeyen: "Yeni imzalara rastlıyoruz."- .
7 . Daha öncekilerden farklı olan: "Yeni ihtiyaçlarımız var."- .
8 . zarf Biraz önce, çok zaman geçmeden: "Yeni tanıştığım orman uzmanları çok nazik ve kibar insanlardı."- Ç. Altan.

YENİÇERİ Nedir?


1 . Orhan Gazi tarafından Yeniçeri Ocağı adıyla 1362'de kurulan, İkinci Mahmut zamanında 1826'da Nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan Osmanlı İmparatorluğu'nun piyade asker sınıfı.
2 . Bu asker sınıfından olan er.

YENİÇERİLİK Nedir?


1 . Yeniçeri olma durumu, yeniçeri askerliği.
2 . Yeniçeri asker kuruluşunun olduğu devir.
3 . Yeniçeri askerî kuruluşu: "Yeniçerilik 182
6 tarihinde kaldırılmış."- .

C E F L U U İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Ulufeci,

5 Harfli Kelimeler

Ulufe,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cife, Elci, Elif, Feci, File, Fule, Lice, Uful,

3 Harfli Kelimeler

Cif, Fel, Fil, Flu, Ful, İle, Lef, Lif, Ulu,

2 Harfli Kelimeler

Ce, El, Fe, İl, Le, Uf,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.