ULAYICI (TDK)

Ulamaya yarayan: "Ulayıcı ses."- .

Ulayıcı kelimesi baş harfi U son harfi I olan bir kelime. Başında U sonunda I olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi L , üçüncü harfi A , dördüncü harfi Y , beşinci harfi I , altıncı harfi C , yedinci harfi I . Başı U sonu I olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ULAM Nedir?


1 . Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü, makule, kategori: "İnsan üstüne düşünenlerin hepsi, her iki ulamda da yetkinliğe az rastlandığı görüşünde birleşirler."- A. Erhat.
2 . felsefe, mantık Nesnel gerçekliğin ve bilginin en genel ve temel özelliklerini, ilişkilerini yansıtan temel kavramların her biri, nicelik, nitelik, bağıntı, makule, kategori.

ULAMA Nedir?


1 . Ulamak işi.
2 . Ulanan parça, ek, katkı, ilave.
3 . dil bilgisi Konuşmada art arda gelen kelimelerden birincisinin sonundaki ünsüzün, ikincisinin başındaki ünlüye ses bakımından bir hece oluşturacak biçimde bağlanarak söylenmesi, bağlama: Ayırt etmek, ağaç altı, tertip etmek, art arda gibi.
4 . sıfat Ulanmış.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

A C I I L U Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Ulayıcı,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Alıcı, Ayıcı, Ilıca,

4 Harfli Kelimeler

Acul, Aylı, Yalı,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ayı, Uca, Ula, Yal, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Al, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.