ULAŞTIRMA (TDK)


1 . Ulaştırmak işi.
2 . İnsanların, malların, haberlerin ulaşmasını sağlayan işlerin ve araçların tümü, münakalat: "Ulaştırma Bakanlığı."- .
3 . askerlik Orduda malzeme ve personel taşıma işlerini sağlayan sınıf.

Ulaştırma kelimesi baş harfi U son harfi A olan bir kelime. Başında U sonunda A olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi L , üçüncü harfi A , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi T , altıncı harfi I , yedinci harfi R , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A . Başı U sonu A olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAÇ Nedir?


1 . Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
2 . Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: "Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır."- .
3 . Taşıt: "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yaya yürürdü."- H. Taner.

ASKERLİK Nedir?

Asker olma durumu, askerlik hizmeti, bayrakaltı, askeriye.

BAKAN Nedir?

Hükûmet işlerinden birini yönetmek için, genellikle milletvekilleri arasından, başbakan tarafından seçilerek cumhurbaşkanınca onaylandıktan sonra işbaşına getirilen yetkili, vekil, nazır: "O sadece iyi bir bayındırlık bakanıdır."- F. R. Atay.

HABER Nedir?


1 . Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık: "Çırağın bir şeyden haberi yok."- M. Ş. Esendal.
2 . İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi: "Televizyonda dünya haberlerini izledi."- .
3 . Bilgi: "Sanattan haberi yok."- .
4 . eskimiş, dil bilgisi Yüklem.

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

MALZEME Nedir?


1 . Gereç.
2 . Bir eserin hazırlanmasında yararlanılan bilgi ve kaynakların tamamı.

MÜNAKALAT Nedir?

Ulaştırma.

ORDU Nedir?


1 . Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü: "Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi / Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi."- Y. K. Beyatlı.
2 . Bu topluluğun başlıca bölümlerinden her biri: "Dördüncü Ordu Karargâhına gidiş, artık bir mabede çıkılıyor gibi baş döndürür."- F. R. Atay.
3 . Amaç, nitelik vb. yönlerden benzeyen insanların bütünü.
4 . Çok sayıda insan, kalabalık.

PERSONEL Nedir?


1 . Bir hizmet veya kuruluşun görevlileri, bir iş yerinde çalışanların tümü.
2 . Devlet ve diğer kamu kuruluşlarında çalışan, etkinliğe çeşitli görevleriyle katılan gerçek kişiler.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

TAŞIMA Nedir?

Taşımak işi, transfer.

ULAŞMA Nedir?

Ulaşmak durumu: "On yedinci yüzyıldan beri Batı Yeni Çağa ulaşma yolundadır."- F. R. Atay.

ULAŞTIRMAK Nedir?

Ulaşmasını sağlamak.

A A I L M R T U Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Ulaştırma,

8 Harfli Kelimeler

Altmışar,

7 Harfli Kelimeler

Altışar, Aşırtma, Aştırma, Muratlı, Şırlama, Şutlama, Taşırma, Taşralı, Turlama, Tuşlama, Urlaşma,

6 Harfli Kelimeler

Alaşım, Alışma, Altmış, Aratış, Arıtma, Armalı, Aşılma, Aşırma, Atılma, Atışma, Maaşlı, Maşalı, Matruş, Şamalı, Şartlı, Şuralı, Taralı, Taşıma, Ulaşım, Ulaşma,

5 Harfli Kelimeler

Alarm, Almaş, Armut, Artım, Artış, Artma, Iltar, Irama, Maral, Martı, Marul, Matla, Murat, Muşta, Şamar, Şatır, Şuara, Talaş, Taraş, Tarım, Tarla, Taşıl, Taşım, Taşlı, Taşma, Taşra, Tımar, Tıraş, Ulama,

4 Harfli Kelimeler

Alım, Alış, Alma, Altı, Amal, Amut, Arış, Arlı, Arma, Artı, Aşar, Aşım, Aşıt, Aşma, Ataş, Atıl, Atım, Atış, Atlı, Atma, Lama, Lata, Lutr, Maaş, Mala, Malt, Marş, Mart, Maşa, Murt, Muta, Ruam, Şama, Şart, Şıra, Şura, Şura, Taam, Tamu, Tura,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Alt, Ama, Ara, Arı, Arş, Art, Aşı, Ata, Aut, Ira, Lam, Mal, Maş, Mat, Muş, Mut, Ram, Rum, Şal, Şat, Şua, Şut, Tal, Tam, Tar, Taş, Tır, Tul, Tur, Tuş, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Ar, Aş, At, La, Ra, Şu, Ta, Tu, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.