UFALIŞ (TDK)

Ufalmak eylemi ya da biçimi.

Ufalış kelimesi baş harfi U son harfi Ş olan bir kelime. Başında U sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi F , üçüncü harfi A , dördüncü harfi L , beşinci harfi I , altıncı harfi Ş . Başı U sonu Ş olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

UFALMAK Nedir?


1 . Büyükken daha ufak duruma gelmek, küçülmek: "Ne söyleyeceğimi şaşırmış, bir sandalyenin ucunda gittikçe ufalarak oturdum."- Y. Z. Ortaç.
2 . Büzülmek, küçülmek.

A F I L U Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Şaful,

4 Harfli Kelimeler

Alış, Faul, Flaş, Şufa, Ulaş,

3 Harfli Kelimeler

Aşı, Fal, Faş, Flu, Ful, Laf, Şal, Şua, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Af, Al, Aş, Fa, La, Şu, Uf,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.