UDİ (TDK)

Ut çalan çalgıcı, utçu.

Udi kelimesi baş harfi U son harfi İ olan bir kelime. Başında U sonunda İ olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi D , üçüncü harfi İ . Başı U sonu İ olan 3 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇALA Nedir?

Belli adlardan önce gelerek eyleme bağlanır ve adla ilgili bir çabukluk, süreklilik, dikkatsizlik anlamı katar.

ÇALGI Nedir?


1 . Müzik aleti, çalgı aleti, enstrüman.
2 . Çalgı çalma, müzik: "Sokağın dibinde çalgı sesleri işiterek birkaç adım ilerledi."- P. Safa.
3 . Müzik topluluğu: "Çalgı, yerine geçmiş oturmuştu."- E. E. Talu.

ÇALGICI Nedir?

Çalgı çalmayı kendine meslek edinmiş kimse: "Gelin oyuna kalktığı zaman, çalgıcılara bin lira verdi."- M. Ş. Esendal.

UTÇU Nedir?


1 . Ut yapan veya satan kimse.
2 . Udi.

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.