UĞURSUZ (TDK)

Kendinde uğursuzluk bulunan, yomsuz, kadersiz, meymenetsiz, menhus, musibet, meşum: "Kendince uğursuz saydığı işlerden birini işlemiş olmasından korktu."- M. Ş. Esendal.

Uğursuz kelimesi baş harfi U son harfi Z olan bir kelime. Başında U sonunda Z olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi Ğ , üçüncü harfi U , dördüncü harfi R , beşinci harfi S , altıncı harfi U , yedinci harfi Z . Başı U sonu Z olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

İŞLEM Nedir?


1 . Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat.
2 . Bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve yöntem, prosedür.
3 . ekonomi Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi.
4 . kimya Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele.
5 . kimya Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele.
6 . matematik Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi: "Her işlem yeni bir sayı bulmaya varır."- .

KADER Nedir?


1 . Yazgı: "Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor / Lakin vatandan ayrılışın ızdrabı zor."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Genellikle kaçınılmaz kötü talih.

KENDİNDE Nedir?

Nesnenin doğal varlığı içinde olma.

MENHUS Nedir?

Uğursuz: "Odanın içinde yine o menhus koku, o cehennem mazinin kokusu vardı."- A. Gündüz.

MEŞUM Nedir?

Uğursuz: "İlk çocuğunu doğuran genç bir kadına meşum şeyler söylememeliydim, sustum."- A. Gündüz.

MEYMENET Nedir?

İyi nitelik, uğur, °hayır, °bereket.

MEYMENETSİZ Nedir?


1 . Uğursuz.
2 . Suratsız, kılıksız, huysuz, ters (kimse): "Birtakım uygunsuz, meymenetsiz heriflerle geziyormuş."- H. Taner.

MUSİBET Nedir?


1 - Ansızın gelen felaket, sıkıntı veren şey.
2 - Mıskal.

UĞURSUZ Nedir?

Kendinde uğursuzluk bulunan, yomsuz, kadersiz, meymenetsiz, menhus, musibet, meşum: "Kendince uğursuz saydığı işlerden birini işlemiş olmasından korktu."- M. Ş. Esendal.

UĞURSUZLUK Nedir?

Bazı olaylarda görülen ve insana kötülük getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan güç, kademsizlik, meymenetsizlik, nuhuset, şeamet: "Uğura, uğursuzluğa; berekete ve bereketsizliğe inanırdı."- A. Ş. Hisar.

YOMSUZ Nedir?

Uğursuz.

R S U U U Z Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Uğursuz,

4 Harfli Kelimeler

Uğru, Uğur,

3 Harfli Kelimeler

Rus, Ruz, Sur,

2 Harfli Kelimeler

Su, Ur, Us, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.