UĞRAŞI (TDK)


1 . Uğraşılan şey, meşgale: "İnsanı her günkü uğraşılarından koparışları, kavrayıp götürüşleri de caba."- M. N. Sepetçioğlu.
2 . Görev ve meslek dışında severek yapılan, dinlendirici, oyalayıcı uğraş, düşkü, hobi.

Uğraşı kelimesi baş harfi U son harfi I olan bir kelime. Başında U sonunda I olan kelimenin birinci harfi U , ikinci harfi Ğ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi Ş , altıncı harfi I . Başı U sonu I olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CABA Nedir?


1 - Bir şey ödemeden, para vermeden alınan şey, bedava.
2 - Fazla olarak, üstelik.

DİNLENDİRİCİ Nedir?

Dinlendirme özelliği olan.

DÜŞKÜ Nedir?

Uğraşı.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

GÖTÜRÜ Nedir?


1 . Fiyatı veya ücreti toptan belirlenen (iş vb.).
2 . zarf Toptan fiyat vererek: "Bu kitapların hepsini götürü on bin liraya aldım."- .

GÖTÜRÜŞ Nedir?

Götürme işi.

HOBİ Nedir?

Uğraşı: "Meslek dışında biricik merakı, kendi tabiriyle hobisi fotoğrafçılıktı."- H. Taner.

KOPARIŞ Nedir?

Koparma işi.

MESLEK Nedir?


1 . Belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş: "Mesleği ile ilgili olanlar bir yana bırakılırsa çok az kitabı vardı."- T. Buğra.
2 . Uğraş.
3 . felsefe Öğreti.
4 . felsefe Dizge.
5 . eskimiş Çığır, okul, ekol: "Edebî meslekler."- .

MEŞGALE Nedir?

Uğraşı: "Bu yeşillik köşesini kurutmamak bizim için de bir meşgale teşkil etmişti."- H. C. Yalçın.

OYALAYICI Nedir?

Vakit geçirmeye yol açan, eğlendiren, hoş vakit geçirten (kimse veya şey).

SEPET Nedir?


1 - Saz, kamış ya da ince dallardan örülerek yapılan, genellikle sapı olan, yiyecek ve eşya taşımak için kullanılan kap.
2 - Sepet gibi örülerek yapılmış.
3 - Bir sepetin aldığı ölçüde.
4 - Sazdan örülmüş balık kapanı.
5 - Sepettopunda sayı kazanmak için, içine top atılmaya çalışılan demir çembere geçirilmiş altı açık ağ.
6 -

SEPETÇİ Nedir?

Sepet yapan veya satan kimse.

UĞRA Nedir?

Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un.

UĞRAŞ Nedir?


1 . Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet.
2 . Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet.
3 . Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele.

UĞRAŞI Nedir?


1 . Uğraşılan şey, meşgale: "İnsanı her günkü uğraşılarından koparışları, kavrayıp götürüşleri de caba."- M. N. Sepetçioğlu.
2 . Görev ve meslek dışında severek yapılan, dinlendirici, oyalayıcı uğraş, düşkü, hobi.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

A I R U Ğ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Uğraşı,

5 Harfli Kelimeler

Uğraş,

4 Harfli Kelimeler

Ağır, Ağış, Ağrı, Arış, Şıra, Şura, Şura, Uğra,

3 Harfli Kelimeler

Ağı, Arı, Arş, Aşı, Ira, Şua,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Ar, Aş, Ra, Şu, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.