TUZLAMA (TDK)


1 . Tuzlamak işi.
2 . İşkembe ile yapılan bir tür yemek.
3 . sıfat Tuzlanarak hazırlanan: "Tuzlama balık."- .

Tuzlama kelimesi baş harfi T son harfi A olan bir kelime. Başında T sonunda A olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi U , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi M , yedinci harfi A . Başı T sonu A olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BALIK Nedir?

Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı.

HAZIR Nedir?


1 . Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya: "Ben hazırım, isterseniz gidelim."- .
2 . Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş: "Yemek hazır, buyurun."- .
3 . Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı: "Hazır elbise. Hazır ayakkabı."- .
4 . zarf Bu fırsattan yararlanarak: "Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım."- R. N. Güntekin.

İŞKEMBE Nedir?


1 . Geviş getirenlerin ilk ve en büyük mide bölümü.
2 . Kasaplık hayvanlarda mideyi oluşturan bölümlerin bütünü, göden.
3 . teklifsiz konuşmada Mide.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

TUZLA Nedir?


1 . Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha.
2 . halk ağzında Davarlara kırda tuz verilen düz, taşlık ve kayalık yerler.
3 . halk ağzında Tuzlak. Tuzla özel, isim (tu'zla) İstanbul iline bağlı ilçelerden biri.

TUZLAMAK Nedir?

Tuza yatırmak veya üstüne tuz ekmek.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YEME Nedir?


1 . Yemek işi: "Herkes yemeye ekmek bulamazken onlar rahat geçiniyorlardı."- M. Ş. Esendal.
2 . Yiyecek: "Bu ay yeme masrafımız çok oldu."- .

YEMEK Nedir?


1 . Yemek yeme, karın doyurma işi: "Yemekten sonra gocuğuna sarar yatırırdı beni."- N. Cumalı.
2 . Yenmek için pişirilip hazırlanmış yiyecek, aş, taam.
3 . Günün belli saatlerinde yenilen besin: "Yemek ya kahvaltıda ya da yemekte yenir. Arada bir şey yenmez."- H. Taner.
4 . Konuklara yiyecek verilerek yapılan ağırlama: "Pek protokolcü olduğu için yemek sessiz geçiyordu."- F. R. Atay.

A A L M T U Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Tuzlama,

6 Harfli Kelimeler

Uzatma,

5 Harfli Kelimeler

Lazut, Malaz, Matla, Talaz, Tuzla, Ulama, Uzama,

4 Harfli Kelimeler

Alaz, Alma, Amal, Amut, Atma, Azat, Azma, Lama, Lata, Laza, Mala, Malt, Muta, Taam, Tamu, Ulam, Utma, Uzam, Zula,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Alt, Ama, Ata, Aut, Aza, Lam, Laz, Mal, Mat, Mut, Muz, Tal, Tam, Tul, Tuz, Ula, Zam, Zat, Zum,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, At, Az, La, Ta, Tu, Ut, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.