TUTTURMALIK (TDK)

Kopça, toka, düğme gibi iki şeyi birbirine tutturmaya yarayan nesne.

Tutturmalık kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi U , üçüncü harfi T , dördüncü harfi T , beşinci harfi U , altıncı harfi R , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı T sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

DÜĞME Nedir?


1 . Giyecek, yorgan vb.nin bazı yerlerine ilikleyici veya süs olarak dikilen kemik, metal, sedef gibi sert maddelerden yapılmış küçük tutturma aracı: "Sımsıkı bağlanmış bir örme kese çıkarıyor, birer birer düğmelerini çözüyor."- R. N. Güntekin.
2 . Çevrilmek veya üzerine basılmak yoluyla bir elektrik akımını açan, kapayan, herhangi bir makineyi işleten veya durduran parça: "Radyonun düğmesi."- .
3 . hayvan bilimi Üst deri altındaki kıkırdak ve yağdan oluşmuş düğme biçimindeki çıkıntı: "Kalkan balığının düğmeleri."- .

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

KOPÇA Nedir?

Bir giysinin iki yanını bitiştirmeye yarayan ve metal bir halka ile bir çengelden oluşan araç, agraf: "Sedef bir kopça, kirli ve incecik boynunu sıkmıştı."- S. F. Abasıyanık.

NESNE Nedir?


1 . Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje: "Ağzımıza koyduğumuz şey değil, tadını tuzunu bildiğimiz nesne değil."- S. M. Alus.
2 . dil bilgisi Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç: ""Ali bir kitap almış" cümlesinde "kitap" nesnedir."- .
3 . felsefe Öznenin dışında kalan her konu, obje: "Her nesne ve olaya alaycı bir gözle bakmak ilkesinden yola çıkar bu görüş."- S. Birsel.

TOKA Nedir?


1 . Kemer, kayış, ayakkabı vb.nin iki ucunu birbirine bağlamaya, bunları istenilen genişlikte tutmaya yarayan, türlü biçimlerde tutturmalık.
2 . Kadınların saçlarını tutturmaya yarayan, bazen de süs olarak kullanılan araç: "Bir de sahte taşlı bir toka takmış saçlarına."- Ç. Altan. toka (II) isim İtalyanca tocco
1 . El sıkışma.
2 . İçki içerken birinin şerefine, sağlığına kadeh tokuşturma.

TUTTURMA Nedir?

Tutturmak işi.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

A I K L M R T T T U U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Tutturmalık,

10 Harfli Kelimeler

Tumturaklı,

9 Harfli Kelimeler

Kurutmalı, Tutturmak,

8 Harfli Kelimeler

Kurtulma, Tumturak, Tutamlık, Tutarlık, Tutmalık, Tutturma, Tutulmak,

7 Harfli Kelimeler

Armutlu, Kurulma, Kurutma, Muratlı, Tutarık, Tutarlı, Tutulma, Ulutmak, Utulmak,

6 Harfli Kelimeler

Kartlı, Kumalı, Kumral, Kuralı, Kurtlu, Kuruma, Maktul, Matlık, Matrut, Mutlak, Rumluk, Talkım, Tamlık, Tartıl, Tartım, Tuluat, Tutkal, Tutmak, Ulumak, Ulutma, Utulma,

5 Harfli Kelimeler

Alkım, Altık, Arkıt, Armut, Artık, Artım, Atmık, Iltar, Irmak, Itlak, Kalım, Kalıt, Karlı, Katım, Katır, Katlı, Kılma, Kırat, Kırma, Kıtal, Kumar, Kumla, Kumlu, Kumru, Kumul, Kural, Kuram, Kurma, Kurul, Kurum, Kurut, Kutlu, Kutur, Maktu, Makul, Martı, Marul, Murat, Mutat, Mutlu,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Aklı, Akur, Akut, Alık, Alım, Altı, Amut, Arık, Arlı, Artı, Atık, Atıl, Atım, Atkı, Atlı, Irak, Kamu, Karı, Kart, Katı, Kıta, Kral, Kula, Kulu, Kuma, Kura, Kurt, Kuru, Kutu, Kuut, Lutr, Malt, Mark, Mart, Murt, Muta, Rakı, Ruam,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Alt, Arı, Ark, Art, Aut, Ira, Irk, Kal, Kam, Kar, Kat, Kıl, Kır, Kıt, Kul, Kum, Kur, Kut, Lak, Lam, Mal, Mat, Mut, Ram, Rum, Tak, Tal, Tam, Tar, Tat, Tık, Tır, Tul, Tur, Tut, Ula, Ulu, Umu,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, At, La, Ra, Ta, Tu, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.