TUTTURABİLDİĞİNE (TDK)

Kabul ettirebildiğince, belli bir fiyatı olmaksızın (satmak).

Tutturabildiğine kelimesi baş harfi T son harfi E olan bir kelime. Başında T sonunda E olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi U , üçüncü harfi T , dördüncü harfi T , beşinci harfi U , altıncı harfi R , yedinci harfi A , sekizinci harfi B , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi D , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi Ğ , ondördüncü harfi İ , onbeşinci harfi N , Başı T sonu E olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELLİ Nedir?

Beli olan: "Hani sen benim gibi ince belli sarışınları severdin?"- N. Araz. Birleşik Sözler karınca belli http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=karınca belli&EskiSoz=belli&GeriDon=2 belli (II) sıfat
1 . Bilinmedik bir yanı olmayan, malum: "Hâlimiz, vaktimiz sizce belli."- H. R. Gürpınar.
2 . Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr: "Kıyafetinden söyleyeceği şeyin ciddiyeti belli."- Ö. Seyfettin.
3 . Belirli, muayyen: "Belli toplumsal evreler ve iktisadi çevrelerdeki şiir biçimi olan aruz ..."- S. Birsel.

FİYAT Nedir?


1 - Alım ya da satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, °paha.
2 - Bir mal ya da hizmet için uygun görülen parasal karşılık.
3 - Bir değer ile para birimi arasındaki ilişki.

KABUL Nedir?


1 - Bir şeye isteyerek ya da istemeyerek razı olma.
2 - (Konukları ya da işi olanları) Yanına sokma, katına alma: Meclis başkanı yönetim kurulu üyelerini kabul etti .
3 - Sunulan bir şeyi, armağanı alma.
4 - Bir öneriyi uygun bulma, onaylama.
5 - Bir yere alınma.

A B D E L N R T T T U U Ğ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Burundili, Rutubetli,

8 Harfli Kelimeler

Badireli, İtibaren, Labirent, Rağbetli, Tatbilir, Tedbirli, Tertibat,

7 Harfli Kelimeler

Anterit, Antetli, Balerin, Baritin, Baritli, Belirti, Bildiri, Daireli, Değinti, Derinti, Dinleti, İdareli, İğrenti, İradeli, İrtibat, İtburnu, İtibari, Laterit, Niğdeli, Rutubet, Telatin, Tibetli, Uğrunda,

6 Harfli Kelimeler

Adenit, Albeni, Altuni, Badeli, Badire, Barudi, Bateri, Bendir, Betili, Bienal, Bileği, Birden, Bitler, Bitter, Buldan, Bunlar, Butlan, Dantel, Değini, Derili, Dertli, Deruni, Detant, Diğeri, Dilber, Dineri, Ebruli, Ebrulu, Edinti, Eğinti, Eğrili, Entari, Erbain, İadeli, İbadet, İbaret, İbrani, İğneli, İlinti, İnilti,

5 Harfli Kelimeler

Abide, Abuli, Aleni, Anide, Antet, Antre, Atlet, Balet, Baliğ, Baret, Barit, Barut, Batur, Bedii, Bedir, Beliğ, Belit, Benli, Berat, Beril, Bidar, Bidat, Bilar, Bilet, Bilir, Bindi, Biner, Binit, Birli, Birun, Bitli, Budun, Buğra, Buğur, Bulut, Bunlu, Burun, Butlu, Daire, Darbe,

4 Harfli Kelimeler

Abli, Adet, Adil, Adli, Aile, Alet, Anut, Atel, Bade, Badi, Bale, Bani, Bant, Bari, Bati, Bela, Beli, Bent, Beri, Beta, Beti, Biat, Bide, Bile, Bili, Bina, Bini, Bira, Biri, Brit, Buat, Buğu, Bula, Bura, Buru, Buut, Daği, Dair, Dane, Dart,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Abu, Adi, Ait, Ali, Alt, Ani, Ant, Ari, Art, Ate, Ati, Aut, Bad, Bağ, Bal, Ban, Bar, Bat, Bed, Bel, Ben, Bet, Bin, Bir, Bit, Bre, Bul, Bun, But, Dağ, Dal, Dar, Dil, Din, Dua, Dul, Dun, Dut,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ad, Ağ, Al, An, Ar, At, Be, Bu, De, El, En, Er, Et, İğ, İl, İn, İt, La, Le, Ne, Ra, Re, Ta, Te, Ti, Tu, Un, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.