Tutturabildiğine

  1. [zarf] Kabul ettirebildiğince, belli bir fiyatı olmaksızın (satmak)

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Tutturabildiğine kelimesi baş harfi t son harfi e olan bir kelime.Başında t sonunda e olan kelimenin birinci harfi t , ikinci harfi u , üçüncü harfi t , dördüncü harfi t , beşinci harfi u , altıncı harfi r , yedinci harfi a , sekizinci harfi b , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi l , onbirinci harfi d , onikinci harfi i , onüçüncü harfi ğ , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi n , Başı t sonu e olan 16 harfli kelime.