TUTARSIZ (TDK)

Tutarlı olmayan, aralarında çelişki bulunan, insicamsız: "Tutarsız her olayı, her davranışı alaturkadır diyerek Doğu'ya yükledik."- N. Cumalı.

Tutarsız kelimesi baş harfi T son harfi Z olan bir kelime. Başında T sonunda Z olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi U , üçüncü harfi T , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi S , yedinci harfi I , sekizinci harfi Z . Başı T sonu Z olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALATURKA Nedir?


1 . Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun, Doğuluca, alafranga karşıtı: "Alaturka yemek."- .
2 . Bu töre ve hayatı benimsemiş (kimse).
3 . isim Alaturka saat: "Biz, alaturka
10 sularında mektepten çıkardık."- F. R. Atay.
4 . mecaz Düzensiz, yöntemsiz: "Alaturka çalışma."- .

CUMA Nedir?


1 . Haftanın altıncı günü, perşembe ile cumartesi arasındaki gün.
2 . din b. (***) Cuma namazı.

ÇELİŞKİ Nedir?

Söylenilen sözlerin birbirini tutmaması, tenakuz, paradoks.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DİYEREK Nedir?

Diye.

DOĞU Nedir?


1 . Güneşin doğduğu ana yön, gün doğusu, şark, maşrık, batı karşıtı.
2 . Bulunulan yere göre güneşin doğduğu yönde kalan bölge.
3 . gök bilimi Güneşin 2
1 Mart ve 2
3 Eylülde doğduğu yön.

İNSİCAM Nedir?


1 . Düzgünlük, tutarlık, bağdaşım.
2 . edebiyat Tutarlık.

İNSİCAMSIZ Nedir?

Birbirini tutmayan, tutarsız.

OLAY Nedir?


1 . Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka: "O olaydan sonra bir daha yalnız kalmamıştık onunla."- N. Cumalı.
2 . Önemli tarihsel olgu, fenomen: "Nötron bombası günümüzün olayıdır."- .

TUTARLI Nedir?

Aralarında çelişki bulunmayan, her bakımdan uyumlu, insicamlı.

A I R S T T U Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Tutarsız,

6 Harfli Kelimeler

Tatsız,

5 Harfli Kelimeler

Arsız, Istar, Rasıt, Sarız, Satır, Sırat, Start, Surat, Tartı, Turta, Tutar, Zarsı,

4 Harfli Kelimeler

Arız, Artı, Aruz, Arzu, Asır, Rast, Razı, Rıza, Sarı, Satı, Sıra, Sırt, Star, Stat, Sura, Tart, Tarz, Tazı, Tras, Tura, Usta, Zatı,

3 Harfli Kelimeler

Arı, Art, Arz, Ası, Ast, Aut, Azı, Ira, Irz, Rus, Ruz, Saz, Sır, Sur, Sut, Tar, Tas, Tat, Tır, Tıs, Tur, Tut, Tuz, Zar, Zat, Zıt,

2 Harfli Kelimeler

Ar, As, At, Az, Ra, Su, Ta, Tu, Ur, Us, Ut, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.