TUTARLIK (TDK)


1 . Uygunluk, insicam.
2 . edebiyat Anlatımın konuyla bağdaşması, insicam.

Tutarlık kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi U , üçüncü harfi T , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı T sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLATI Nedir?


1 . Ayrıntılarıyla anlatma.
2 . edebiyat Roman, hikâye, masal vb. edebî türlerde bir olay dizisini anlatma biçimi, hikâyeleme, hikâye etme, tahkiye.

ANLATIM Nedir?


1 . Anlatma işi.
2 . Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir konuyu söz veya yazı ile bildirme, ifade.

BAĞDAŞ Nedir?

Sağ ayağı sol uyluğun, sol ayağı sağ uyluğun altına alarak oturma biçimi.

BAĞDAŞMA Nedir?

Bağdaşmak işi, imtizaç.

EDEBİYAT Nedir?


1 - Yazın, °literatür.
2 - Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve yapıtlarının tümü, °literatür.
3 - Yazınsal yapıtlara ilişkin bilgilerin öğretildiği ders.
4 - İçten olmayan, gereksiz, boş sözler.

İNSİCAM Nedir?


1 . Düzgünlük, tutarlık, bağdaşım.
2 . edebiyat Tutarlık.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

UYGU Nedir?

İki şey arasındaki uygunluk ilkesi.

UYGUN Nedir?


1 . Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip: "Rıza Efendi'de yerine, zamanına ve konusuna uygun hikâyeler vardır."- T. Buğra.
2 . Elverişli, yarar, müsait, muvafık.
3 . mecaz Orantılı, oranlı.

UYGUNLUK Nedir?


1 . Uygun olma durumu, yakışık, mutabakat, mukarenet.
2 . Bir elçinin bir ülkeye atanmasından önce o ülkeden istenen uygun görme yazısı, agreman.
3 . dil bilgisi Özne ile yüklemin veya bazı dillerde olduğu gibi sıfat ile adın, cins ve sayı bakımından birbirine uyması: Öğretmen geldi. Öğrenciler ödevlerini yapmışlar gibi.

A I K L R T T U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Tutarlık,

7 Harfli Kelimeler

Tutarık, Tutarlı,

6 Harfli Kelimeler

Kartlı, Kuralı, Tartıl, Tutkal,

5 Harfli Kelimeler

Altık, Arkıt, Artık, Iltar, Itlak, Kalıt, Karlı, Katır, Katlı, Kırat, Kıtal, Kural, Tartı, Tatlı, Tırak, Turta, Tutak, Tutar,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Aklı, Akur, Akut, Alık, Altı, Arık, Arlı, Artı, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Irak, Karı, Kart, Katı, Kıta, Kral, Kula, Kura, Kurt, Lutr, Rakı, Takı, Takt, Talk, Tart, Tura, Ulak, Urla,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Alt, Arı, Ark, Art, Aut, Ira, Irk, Kal, Kar, Kat, Kıl, Kır, Kıt, Kul, Kur, Kut, Lak, Tak, Tal, Tar, Tat, Tık, Tır, Tul, Tur, Tut, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, At, La, Ra, Ta, Tu, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.