TURFANDALIK (TDK)

Turfanda meyve veya sebze yetiştirilen tarla.

Turfandalık kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi U , üçüncü harfi R , dördüncü harfi F , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi D , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı T sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

MEYVE Nedir?


1 . Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları taşıyan, genellikle yenebilen organ, yemiş.
2 . mecaz Ürün, sonuç, kâr: "Mektebimizin şapirografla basılan haftalık Fidan'ında, en güzel meyve benim imzamdır."- Y. Z. Ortaç.

SEBZE Nedir?

Genellikle pişirilerek yenen bitkiler veya bunların taneleri, göveri, göverti, sebzevat, zerzevat.

TARLA Nedir?


1 . Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası: "Kulübelerinize ve tarlalarınıza ne kadar üzülseniz yeridir."- R. E. Ünaydın.
2 . Deniz hayvanlarının çok olduğu yer: "Midye tarlası. İstiridye tarlası."- .

TURFANDA Nedir?


1 . Mevsimin başında ilk yetişen (meyve, sebze).
2 . mecaz Yeni, ilk kez ortaya çıkan.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YETİ Nedir?


1 . İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke: "Aklımız fikrimiz hep insanda, yetilerimizi var gücümüzle çoğaltıp onun rahatlığına çalışıyoruz."- A. Erhat.
2 . ruh bilimi Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke.

A A D F I K L N R T U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Turfandalık,

8 Harfli Kelimeler

Dalkıran, Faturalı, Fundalar, Fundalık, Kalandır, Kaldıran, Kantarlı, Katranlı, Kurtalan, Turfanda,

7 Harfli Kelimeler

Daraltı, Duraklı, Fırkata, Flandra, Kanatlı, Kandıra, Karadul, Karadut, Karaltı, Kıranta, Kurnalı, Taraflı, Taraklı, Turanlı,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Akdarı, Anadut, Analık, Anlatı, Araklı, Aralık, Arantı, Arkalı, Atalık, Darlık, Farklı, Fatura, Fıkdan, Fırlak, Fraklı, Fukara, Kadran, Kadrat, Kafalı, Kaftan, Kantar, Karalı, Kartal, Kartlı, Katran, Kıraat, Kurada, Kuralı, Natıka, Natura, Taflan, Talkın, Tandır, Taralı, Tırnak, Tundra, Ufaklı, Ufarak, Ulantı,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Adalı, Adına, Akdut, Aklan, Akran, Aktar, Alkan, Altık, Altın, Analı, Andık, Anlak, Anlık, Antlı, Ardak, Ardıl, Arkıt, Artık, Artın, Dalak, Dalan, Dılak, Dualı, Durak, Dural, Fakat, Falan, Fanta, Farad, Fauna, Fıkra, Fırka, Frank, Fular, Funda, Iltar, Itlak, Kadar, Kadın,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adıl, Adlı, Afak, Afal, Afat, Akar, Akıl, Akın, Aklı, Akur, Akut, Alan, Aldı, Alfa, Alık, Alın, Altı, Anal, Anık, Anıt, Anka, Anut, Araf, Arak, Arda, Arık, Arka, Arlı, Artı, Atak, Atıf, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Dana, Dank, Dara, Darı,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aft, Aka, Akı, Ala, Alt, Ana, Anı, Ant, Ara, Arı, Ark, Art, Ata, Aut, Dal, Dar, Dua, Dul, Dun, Dut, Fak, Fal, Fan, Far, Fır, Flu, Ful, Fut, Ira, Irk, Kal, Kan, Kar, Kat, Kıl, Kın, Kır, Kıt, Kul,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Af, Ak, Al, An, Ar, At, Fa, La, Ra, Ta, Tu, Uf, Un, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.