TURAÇ (TDK)

Sülüngillerden, uzunluğu 3
4 cm olan, soyu azalmış bir kuş türü (Tetrao francolinus): "İyi bir avcı olur da turaç vurursan bana da turaç getir."- Y. Kemal.

Turaç kelimesi baş harfi T son harfi Ç olan bir kelime. Başında T sonunda Ç olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi U , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi Ç . Başı T sonu Ç olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AVCI Nedir?


1 . Avı kendine iş edinen kimse: "Avcı, elinde ipi silkeleyerek yavaş yavaş ağını çekiyordu."- M. Ş. Esendal.
2 . Avcılara özgü şey: "Avcı çantası. Avcı giysisi."- .
3 . sıfat Başka hayvanları yakalamakta usta olan (hayvan): "Avcı kuş. Avcı kedi."- .
4 . mecaz Bir şeyi büyük bir istekle izleyen ve bulup ortaya çıkaran, tanıtan kimse: "Yıldız avcısı."- .

BANA Nedir?

Ben zamirinin yönelme durumu ekli biçimi.

KEMAL Nedir?


1 - Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik.
2 - En yüksek değer.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

OLUR Nedir?


1 . Olabilir: "Bu olur iş mi?"- .
2 . isim Onay, tasdik, yapabilme izni.
3 . edat “Evet” anlamında bir kabul sözü: "Gazeteyi okur musun? -Olur."- .

SÜLÜN Nedir?

Sülüngillerden, kuyruğu çok uzun, eti yenilen bir kuş (Phasianus colchicus).

SÜLÜNGİLLER Nedir?

Omurgalı hayvanlardan kuşlar sınıfının, tavuksular ve tavuklar alt takımına giren geniş bir familyası, tavukgiller.

TURA Nedir?


1 . Tuğra.
2 . Halat gibi örülmüş iplik çilesi.
3 . Bazı oyunlarda, vurmak için kullanılan düğümlenmiş mendil.
4 . Ucu düğümlenmiş bir mendil aracılığıyla yanan veya yanılanların ebe tarafından cezalandırıldığı bir tür çocuk oyunu.
5 . Metal paranın resimli yüzü.

TURAÇ Nedir?

Sülüngillerden, uzunluğu 3
4 cm olan, soyu azalmış bir kuş türü (Tetrao francolinus): "İyi bir avcı olur da turaç vurursan bana da turaç getir."- Y. Kemal.

UZUN Nedir?


1 . İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren: "Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece."- Âşık Veysel.
3 . zarf Ayrıntılı, derinlemesine: "Uzun düşündüğünü unuttuğu ve düşüncelerinin yönünü kaybettiği bir anda yemeğe çağırdılar."- H. E. Adıvar.

VURU Nedir?

Kalbin, gevşeyip kasılmasından ileri gelen kımıldanışı, vuruş.

A R T U Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Turaç,

4 Harfli Kelimeler

Tura, Uçar,

3 Harfli Kelimeler

Art, Aut, Çar, Çat, Taç, Tar, Tur,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ar, At, Ra, Ta, Tu, Uç, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.