TUMTURAKLI (TDK)

Anlama bir şey katmayan, bir anlam bildirmeyen ancak kulağa hoş gelen, gösterişli: "Yüzlerce garson ve aşçı, adları tumturaklı aşlar pişiriyorlardı."- Halikarnas Balıkçısı.

Tumturaklı kelimesi baş harfi T son harfi I olan bir kelime. Başında T sonunda I olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi U , üçüncü harfi M , dördüncü harfi T , beşinci harfi U , altıncı harfi R , yedinci harfi A , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I . Başı T sonu I olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANCAK Nedir?


1 . "Yalnızca" anlamında, sınırlama anlatan bir söz: "Hasan, bu sefer kendisine ancak seyyar tuluatçıların arasında bir yer bulabildi."- O. C. Kaygılı.
2 . "Olsa olsa, en çok, daha çok, güçlükle" anlamlarında, bir şeyin daha çoğunun, ilerisinin olmadığını gösteren bir söz.
3 . En erken: "Sinema ancak saat yarımda bitmişti."- P. Safa.
4 . bağlaç "Lakin, ama, yalnız" sözleri gibi bir düşünceye karşıt ikinci bir düşünceyi anlatan bir söz: "Bu büyüklük değil ancak mertçe bir davranıştır."- N. Araz.

ANLAM Nedir?


1 . Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
2 . mantık Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

ANLAMA Nedir?


1 . Anlamak işi, vukuf.
2 . felsefe Bir olay veya önermenin daha önce bilinen bir kanunun veya formülün sonucu olduğunu görme.

AŞÇI Nedir?


1 . Yemek pişirmeyi meslek edinen kimse: "Ben bu aşçı kadar çılgın ve aksi insan görmedim."- R. N. Güntekin.
2 . Yemek pişirip satan kimse.
3 . halk ağzında Yemek yenilen dükkân, aşevi, lokanta.

BALIK Nedir?

Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı.

BALIKÇI Nedir?

Balık tutan veya satan kimse: "Çevredeki balıkçılar görmüşler, bizi kurtardılar."- A. Ş. Hisar.

BİLDİRME Nedir?

Bildirmek işi, beyan, tebliğ.

GARSON Nedir?

Lokanta, pastane, kahvehane vb. yerlerde müşterilere hizmet eden kimse: "Öğle yemeklerinde garson olarak çalışacak, buna karşılık öğle ve akşam yemeklerini lokantadan yiyecekti."- N. Cumalı.

GELE Nedir?

Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncunun attığı, uygun olmayan zar: "Yine gele attın."- .

GELEN Nedir?


1 . Gelme işini yapan (kimse veya nesne).
2 . fizik Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

GÖSTERİ Nedir?


1 . İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun: "Uçakların uçuş gösterileri."- .
2 . Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş.
3 . Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi: "Sinematekte film gösterileri başladı."- .
4 . Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerinin yer aldığı gösteri, şov.
5 . Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılan sunum, demonstrasyon, demo.
6 . Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat.

GÖSTERİŞ Nedir?


1 . Gösterme işi.
2 . Başkalarını aldatmak, şaşırtmak, korkutmak veya kendini beğendirmek için birinin yaptığı yapay davranış, çalım, kurum: "Eski hayat baştan başa bir nümayiş ve gösteriş hayatı idi."- A. Haşim.
3 . Göze çarpıcı nitelik, göz alıcılık: "Bu yapının hiç gösterişi yok."- .
4 . Görkem.

GÖSTERİŞLİ Nedir?

Görkemli: "Gösterişli bir at."- .

HALİ Nedir?

Boş, ıssız, tenha.

HALİK Nedir?


1 - Yaratıcı, yaratan.
2 - (Büyük "h" ile)" öz. a. Yaradan, Tanrı.

KATMA Nedir?


1 . Katmak işi, ilhak.
2 . sıfat Katılmış, eklenmiş, ulanmış, munzam.
3 . halk ağzında Kıldan veya yünden yapılmış ip, sicim.

KULA Nedir?


1 . Gövdesi sarı veya kirli sarı renkte, yele, kuyruk ve bacağın alt kısmındaki kılların koyu renkte olduğu at donu.
2 . sıfat Bu renkte olan (at): "Yanında dizgini boynuna bırakılmış bir kula at vardı."- R. N. Güntekin. Kula özel, isim (ku'la) Manisa iline bağlı ilçelerden biri.

PİŞİ Nedir?

Mayalı hamurdan yapılan, yağda kızartılarak pişirilen bir tür yiyecek.

TUMTURAKLI Nedir?

Anlama bir şey katmayan, bir anlam bildirmeyen ancak kulağa hoş gelen, gösterişli: "Yüzlerce garson ve aşçı, adları tumturaklı aşlar pişiriyorlardı."- Halikarnas Balıkçısı.

A I K L M R T T U U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Tumturaklı,

9 Harfli Kelimeler

Kurutmalı,

8 Harfli Kelimeler

Kurtulma, Tumturak, Tutamlık, Tutarlık, Tutmalık, Tutulmak,

7 Harfli Kelimeler

Armutlu, Kurulma, Kurutma, Muratlı, Tutarık, Tutarlı, Tutulma, Ulutmak, Utulmak,

6 Harfli Kelimeler

Kartlı, Kumalı, Kumral, Kuralı, Kurtlu, Kuruma, Maktul, Matlık, Matrut, Mutlak, Rumluk, Talkım, Tamlık, Tartıl, Tartım, Tuluat, Tutkal, Tutmak, Ulumak, Ulutma, Utulma,

5 Harfli Kelimeler

Alkım, Altık, Arkıt, Armut, Artık, Artım, Atmık, Iltar, Irmak, Itlak, Kalım, Kalıt, Karlı, Katım, Katır, Katlı, Kılma, Kırat, Kırma, Kıtal, Kumar, Kumla, Kumlu, Kumru, Kumul, Kural, Kuram, Kurma, Kurul, Kurum, Kurut, Kutlu, Kutur, Maktu, Makul, Martı, Marul, Murat, Mutat, Mutlu,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Aklı, Akur, Akut, Alık, Alım, Altı, Amut, Arık, Arlı, Artı, Atık, Atıl, Atım, Atkı, Atlı, Irak, Kamu, Karı, Kart, Katı, Kıta, Kral, Kula, Kulu, Kuma, Kura, Kurt, Kuru, Kutu, Kuut, Lutr, Malt, Mark, Mart, Murt, Muta, Rakı, Ruam,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Alt, Arı, Ark, Art, Aut, Ira, Irk, Kal, Kam, Kar, Kat, Kıl, Kır, Kıt, Kul, Kum, Kur, Kut, Lak, Lam, Mal, Mat, Mut, Ram, Rum, Tak, Tal, Tam, Tar, Tat, Tık, Tır, Tul, Tur, Tut, Ula, Ulu, Umu,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, At, La, Ra, Ta, Tu, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.