TUMTURAK (TDK)


1 . Gösteriş, debdebe.
2 . Gerekli olmadığı hâlde kulağa hoş gelen, gösterişli kelimeler kullanma.

Tumturak kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi U , üçüncü harfi M , dördüncü harfi T , beşinci harfi U , altıncı harfi R , yedinci harfi A , sekizinci harfi K . Başı T sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEBDEBE Nedir?

Görkem: "Bir Tanzimat konağının şaşırtıcı debdebesi içinden bu küçük eve düşmüştü."- A. H. Tanpınar.

GELE Nedir?

Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncunun attığı, uygun olmayan zar: "Yine gele attın."- .

GELEN Nedir?


1 . Gelme işini yapan (kimse veya nesne).
2 . fizik Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

GEREKLİ Nedir?

Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip, mukteza: "Bize gerekli olan şey, adamakıllı bir harita, bir de kılavuz."- H. E. Adıvar.

GÖSTERİ Nedir?


1 . İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun: "Uçakların uçuş gösterileri."- .
2 . Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş.
3 . Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi: "Sinematekte film gösterileri başladı."- .
4 . Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerinin yer aldığı gösteri, şov.
5 . Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılan sunum, demonstrasyon, demo.
6 . Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat.

GÖSTERİŞ Nedir?


1 . Gösterme işi.
2 . Başkalarını aldatmak, şaşırtmak, korkutmak veya kendini beğendirmek için birinin yaptığı yapay davranış, çalım, kurum: "Eski hayat baştan başa bir nümayiş ve gösteriş hayatı idi."- A. Haşim.
3 . Göze çarpıcı nitelik, göz alıcılık: "Bu yapının hiç gösterişi yok."- .
4 . Görkem.

GÖSTERİŞLİ Nedir?

Görkemli: "Gösterişli bir at."- .

KELİME Nedir?

Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük: "Tayyare kelimesine alışan millet, uçak kelimesine de alışır."- O. V. Kanık.

KULA Nedir?


1 . Gövdesi sarı veya kirli sarı renkte, yele, kuyruk ve bacağın alt kısmındaki kılların koyu renkte olduğu at donu.
2 . sıfat Bu renkte olan (at): "Yanında dizgini boynuna bırakılmış bir kula at vardı."- R. N. Güntekin. Kula özel, isim (ku'la) Manisa iline bağlı ilçelerden biri.

KULLANMA Nedir?

Kullanmak işi, istimal: "Deri gibi sert, yayvan tandır ekmeğine alışmıştı; yer sofrasında bunu kaşık, çatal yerine dürümleyerek kullanmayı beceriyordu."- R. H. Karay.

A K M R T T U U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Tumturak,

7 Harfli Kelimeler

Kurutma,

6 Harfli Kelimeler

Kuruma, Matrut, Tutmak,

5 Harfli Kelimeler

Armut, Kumar, Kumru, Kuram, Kurma, Kurum, Kurut, Kutur, Maktu, Murat, Mutat, Turta, Tutak, Tutam, Tutar, Tutku, Tutma, Tutuk, Tutum, Utmak,

4 Harfli Kelimeler

Akur, Akut, Amut, Kamu, Kart, Kuma, Kura, Kurt, Kuru, Kutu, Kuut, Mark, Mart, Murt, Muta, Ruam, Takt, Tamu, Tart, Tura, Tutu, Umar, Umur, Umut, Uruk, Utku, Utma,

3 Harfli Kelimeler

Ark, Art, Aut, Kam, Kar, Kat, Kum, Kur, Kut, Mat, Mut, Ram, Rum, Tak, Tam, Tar, Tat, Tur, Tut, Umu,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, Ar, At, Ra, Ta, Tu, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.