TULUMBACILIK (TDK)


1 . Tulumbacı olma durumu: "Yaşının ilerlemesinden dolayı mahalle tulumbacılığı reisliğinden çekilmiş."- H. R. Gürpınar.
2 . mecaz Külhanbeylik.

Tulumbacılık kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi U , üçüncü harfi L , dördüncü harfi U , beşinci harfi M , altıncı harfi B , yedinci harfi A , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi L , onbirinci harfi I , onikinci harfi K . Başı T sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEKİ Nedir?


1 . Tartı.
2 . 225,97
8 kg olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan ağırlık ölçü birimi.
3 . mecaz Üzüntü, sıkıntı.
4 . halk ağzında Kadınların başlarına bağladıkları örtü.

DOLAYI Nedir?


1 . Çevrede, etrafta bulunan: "Atlar koşacak. Pehlivanlar güreşecek. Şehirden, dolayı köylerden çağrılanlar geliyorlar."- M. Ş. Esendal.
2 . zarf Ötürü: "Daha dün bu sözümden dolayı okşuyorlardı."- R. H. Karay.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

İLERLEME Nedir?


1 . İlerlemek işi.
2 . Terfi, terakki: "Hâkim ve savcıların ... meslekte ilerlemeleri ... kanunla düzenlenir."- Anayasa.
3 . felsefe Daha iyi, daha yetkin, daha değerli, daha yüksek bir duruma doğru basamak basamak oluşan gelişme, terakki.

KÜLHAN Nedir?

Hamamları ısıtan, hamamın altında bulunan kapalı ve geniş ocak, cehennemlik: "Evin bir ucunda bir fırın, öbür ucunda bir külhan vardı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

KÜLHANBEYLİK Nedir?


1 . Külhanbeyi olma durumu, kabadayılık.
2 . Külhanbeyine yakışır davranış.

MAHALLE Nedir?


1 . Bir şehrin bir kasabanın, büyükçe bir köyün bölündüğü parçalardan her biri: "Mahallemizin bunca yıllık kasabı, bakkalı bir gece yok oldular."- N. Cumalı.
2 . Bu parçalarda oturan insanlarin tamamı.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

REİS Nedir?


1 . Başkan: "İstanbul'un belediye reisi olmak çok şerefli fakat hiç de heves edilecek bir şey değildir."- H. E. Adıvar.
2 . Lider: "Eski çete reislerinden Erenköylü Şaban bu yüzden yakalanmıştı."- H. Taner.
3 . denizcilik Küçük tekne kaptanı: "Üzgün gözlerle düşman reisine baktı"- N. Hikmet.

TULU Nedir?

(Güneş için) Doğma, doğuş.

TULUM Nedir?


1 . Bazı yiyecek ve içecekler için koruyucu kap olarak kullanılan, önü yarılmadan bütün olarak yüzülmüş hayvan derisi.
2 . Gövdesi bu deriden yapılmış üflemeli çalgı, gayda: "Ben zatınıza tulum şişirmesini öğreteyim, siz de bana kemançeyi öğretin."- O. C. Kaygılı.
3 . Tüp.
4 . Göğüs ve pantolon bölümü bitişik giysi: "Zayıf vücuduna tulum bol geliyordu."- S. F. Abasıyanık.
5 . sıfat, mecaz Şişman, tombul: "Bir şeyim yok doktor, bu yaşta annem gibi tulum olacak değilim ya!"- H. E. Adıvar.

TULUMBA Nedir?


1 . Sıvıları alçak yerlerden çekmeye veya yüksek yerlere çıkarmaya yarayan araç: "Bir yandan kollu tulumbadan ağır ağır su çekip sağda solda çelimsiz gök kuşakları yaratarak bahçeyi suluyor."- A. İlhan.
2 . Otomobil lastiği, futbol topu vb. şeyleri şişirmeye veya herhangi bir sıvıyı sıkmaya, bir şey üzerine püskürtmeye yarayan araç: "Lastik tulumbası. Flit tulumbası."- .

TULUMBACI Nedir?


1 . Mahallelerde bulundurulan yangın tulumbalarını, yangın olan yerlere götüren ve orada yangının söndürülmesine yardım eden kimse: "Eski tulumbacıların bir koşuş tarzı vardı."- S. F. Abasıyanık.
2 . Tulumba yapan, satan veya onaran kimse.
3 . mecaz Külhanbeyi.

A B C I I K L L M T U U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Tulumbacılık,

9 Harfli Kelimeler

Tulumbacı,

8 Harfli Kelimeler

Balcılık, Malcılık,

7 Harfli Kelimeler

Altılık, Atımlık, Bacılık, Bakımcı, Bakımlı, Balıklı, Bıkılma, Bılkıma, Bucaklı, Cumbalı, Ilıtmak, Kalımlı, Kalıtım, Katılım, Kumluca, Mutabık, Mutluca, Tıkılma, Tulumba, Ulutmak, Utulmak,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acılık, Acımık, Akılcı, Akıllı, Akımcı, Alımcı, Alımlı, Altılı, Altlık, Atılım, Atımcı, Atkılı, Bakıcı, Ballık, Baltık, Batıcı, Batılı, Bulmak, Bultak, Camlık, Ilıcak, Ilımak, Ilıtma, Kalıcı, Kılcal, Kumalı, Kumcul, Makbul, Maktul, Matlık, Mutlak, Takılı, Talkım, Tamlık, Tıkalı, Ulumak, Ulutma, Utulma,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Akıcı, Alıcı, Alkım, Allık, Altık, Altlı, Atıcı, Atılı, Atmık, Bakım, Balcı, Balık, Balkı, Ballı, Batık, Batıl, Batkı, Bıcıl, Bıkma, Bucak, Bulak, Bulma, Bulut, Butlu, Camlı, Cıbıl, Cumba, Ilıca, Ilıma, Itlak, Kabul, Kalbı, Kalcı, Kalım, Kalıt, Katım, Katlı, Kıllı, Kılma,

4 Harfli Kelimeler

Abuk, Acul, Akıl, Akım, Aklı, Akut, Alık, Alım, Allı, Altı, Amut, Atık, Atıl, Atım, Atkı, Atlı, Bacı, Bakı, Batı, Blum, Buat, Buca, Bula, Buut, Cılk, Cuma, Ilık, Ilım, Kamu, Katı, Kıta, Kula, Kulu, Kuma, Kutu, Kuut, Malt, Muta, Tabl, Tabu,

3 Harfli Kelimeler

Abu, Acı, Akı, Alt, Aut, Bak, Bal, Bat, Bul, But, Cam, Cık, Cuk, Kal, Kam, Kat, Kıl, Kıt, Kul, Kum, Kut, Lak, Lal, Lam, Mal, Mat, Mut, Tab, Tak, Tal, Tam, Tık, Tul, Uca, Ula, Ulu, Umu,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Am, At, Bu, La, Ta, Tu, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.