TULUMBACI (TDK)


1 . Mahallelerde bulundurulan yangın tulumbalarını, yangın olan yerlere götüren ve orada yangının söndürülmesine yardım eden kimse: "Eski tulumbacıların bir koşuş tarzı vardı."- S. F. Abasıyanık.
2 . Tulumba yapan, satan veya onaran kimse.
3 . mecaz Külhanbeyi.

Tulumbacı kelimesi baş harfi T son harfi I olan bir kelime. Başında T sonunda I olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi U , üçüncü harfi L , dördüncü harfi U , beşinci harfi M , altıncı harfi B , yedinci harfi A , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi I . Başı T sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KOŞU Nedir?


1 . Koşarak yapılan yarış.
2 . At yarışı: "Koşuların sonuçlarından başka bir şey düşünmesini engelleyen bir hastalığa dönüşmüş."- N. Cumalı.

KÜLHAN Nedir?

Hamamları ısıtan, hamamın altında bulunan kapalı ve geniş ocak, cehennemlik: "Evin bir ucunda bir fırın, öbür ucunda bir külhan vardı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

KÜLHANBEYİ Nedir?

Kendilerine özgü giyiniş ve konuşma biçimleri olan, argo kullanan, başıboş, haylaz delikanlı, kabadayı, serseri, hayta, °külhani, °apaş.

MAHAL Nedir?

Yer, yöre, °mevzi.

MAHALLE Nedir?


1 . Bir şehrin bir kasabanın, büyükçe bir köyün bölündüğü parçalardan her biri: "Mahallemizin bunca yıllık kasabı, bakkalı bir gece yok oldular."- N. Cumalı.
2 . Bu parçalarda oturan insanlarin tamamı.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ONAR Nedir?

On sayının üleştirme sayı sıfatı, her birine on, her defasında onu bir arada.

SÖNDÜRÜLME Nedir?

Söndürülmek işi.

TARZ Nedir?


1 . Özel oluş veya davranış biçimi, üslup, stil, janr: "Şimdi beni meraka düşürmek suretiyle yine aynı zevki başka tarzda çıkarmakla meşgul..."- R. H. Karay.
2 . Bir kimse için özel anlatım biçimi: "Bu tarzda konuşmak doğru olmaz."- S. F. Abasıyanık.
3 . Güzel sanatlarda üslup, stil, konsept: "Gotik tarzda bir yapı. Nedim tarzında bir gazel."- .

TULU Nedir?

(Güneş için) Doğma, doğuş.

TULUM Nedir?


1 . Bazı yiyecek ve içecekler için koruyucu kap olarak kullanılan, önü yarılmadan bütün olarak yüzülmüş hayvan derisi.
2 . Gövdesi bu deriden yapılmış üflemeli çalgı, gayda: "Ben zatınıza tulum şişirmesini öğreteyim, siz de bana kemançeyi öğretin."- O. C. Kaygılı.
3 . Tüp.
4 . Göğüs ve pantolon bölümü bitişik giysi: "Zayıf vücuduna tulum bol geliyordu."- S. F. Abasıyanık.
5 . sıfat, mecaz Şişman, tombul: "Bir şeyim yok doktor, bu yaşta annem gibi tulum olacak değilim ya!"- H. E. Adıvar.

TULUMBA Nedir?


1 . Sıvıları alçak yerlerden çekmeye veya yüksek yerlere çıkarmaya yarayan araç: "Bir yandan kollu tulumbadan ağır ağır su çekip sağda solda çelimsiz gök kuşakları yaratarak bahçeyi suluyor."- A. İlhan.
2 . Otomobil lastiği, futbol topu vb. şeyleri şişirmeye veya herhangi bir sıvıyı sıkmaya, bir şey üzerine püskürtmeye yarayan araç: "Lastik tulumbası. Flit tulumbası."- .

TULUMBACI Nedir?


1 . Mahallelerde bulundurulan yangın tulumbalarını, yangın olan yerlere götüren ve orada yangının söndürülmesine yardım eden kimse: "Eski tulumbacıların bir koşuş tarzı vardı."- S. F. Abasıyanık.
2 . Tulumba yapan, satan veya onaran kimse.
3 . mecaz Külhanbeyi.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YANGI Nedir?

Vücudun mikroplara karşı koymak için herhangi bir yerine fazla kan hücumu ile orada şişkinlik, kırmızılık, ısı ve ağrı ile beliren irin toplaması, iltihap, enflamasyon: "Dolama bir yangıdır."- .

YANGIN Nedir?


1 . Zarara yol açan büyük ateş: "Yangın yaklaştığı için yaverleri ve dostları telaşta idi."- F. R. Atay.
2 . Hastalıkta ateş.
3 . mecaz Coşkunluk.
4 . sıfat, mecaz Tutkun, düşkün, âşık: "Haydi ben kumar yangınıyım fakat senin vaziyetin benimkinden daha vahim."- M. Yesari.

YARDIM Nedir?


1 . Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet: "Bu, bir ricada bulunacak, bir yardım isteyecek sandı."- M. Ş. Esendal.
2 . Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri.
3 . Etki: "Otların üstünde, ağaçların yapraklarında kalan yağmur damlaları rüzgârın da yardımıyla öğleye kadar kurudu."- N. Cumalı.
4 . Bağış, iane.

A B C I L M T U U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Tulumbacı,

7 Harfli Kelimeler

Cumbalı, Mutluca, Tulumba,

6 Harfli Kelimeler

Ulutma, Utulma,

5 Harfli Kelimeler

Balcı, Batıl, Bulma, Bulut, Butlu, Camlı, Cumba, Mabut, Malcı, Matbu, Mutlu, Tulum, Tumba, Uluma, Umacı,

4 Harfli Kelimeler

Acul, Alım, Altı, Amut, Atıl, Atım, Atlı, Bacı, Batı, Blum, Buat, Buca, Bula, Buut, Cuma, Malt, Muta, Tabl, Tabu, Tamu, Tuba, Tulu, Ulam, Ulum, Umut, Utlu, Utma,

3 Harfli Kelimeler

Abu, Acı, Alt, Aut, Bal, Bat, Bul, But, Cam, Lam, Mal, Mat, Mut, Tab, Tal, Tam, Tul, Uca, Ula, Ulu, Umu,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, Am, At, Bu, La, Ta, Tu, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.