TUHAFLIK (TDK)


1 . Tuhaf olma durumu, yabansılık, garabet.
2 . Tuhaf davranış: "Zaten ayrılması sırasında elimi sıkışı, yüzüme bakışı, acelesi ve tuhaflığı bir vedaya benziyordu."- R. H. Karay.

Tuhaflık kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi U , üçüncü harfi H , dördüncü harfi A , beşinci harfi F , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı T sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ACELE Nedir?


1 . Hızlı yapılan, çabuk, tez, ivedi.
2 . zarf Vakit geçirmeden, tez olarak: "Acele, bir karar vermek ihtiyacındayım."- P. Safa.
3 . isim Çabuk davranma.

AYRILMA Nedir?


1 . Ayrılmak işi.
2 . fizik Bir biçmeden geçen beyaz ışığın türlü renklerde görünmesi.

BAKIŞ Nedir?

Bakma işi: "Bakışları adamakıllı öfkeli olurdu."- S. Birsel.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ELİM Nedir?

Acınacak, acıklı: "Geçirmiş olduğum elim sergüzeştin ve sefaletin nihayete ermiş olduğu bir gündü."- Y. K. Beyatlı.

GARABET Nedir?

Yadırganacak yönü olma, gariplik, tuhaflık.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

SIKI Nedir?


1 . Dar: "Sıkı bir kemer."- .
2 . İyice sıkıştırılmış, doldurulmuş, tıkız, gevşek olmayan: "Sıkı bir denk."- .
3 . Zorlu, güçlü ve etkili: "En sıkı ve katı bir merkeziyet sistemi, bugün diğer faaliyet merkezlerini bloke edebilir."- B. Felek.
4 . Dikkatli, titiz ve göz yummadan uygulanan: "Ankaralılarla münasebetlerinde her zaman sıkı bir ahlak ve seviye kontrolüne tabi tutuldu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . İlkelerine çok bağlı, hoşgörüsü olmayan, katı.
6 . Yoğun: "Samsun'a geldiğimi ve kendisiyle daha sıkı temasta bulunmak istediğimi bildirdim."- Atatürk.
7 . Cimri.
8 . zarf Sıkıca, iyice: "Sıkı giyinmek."- .
9 . isim Disiplin.
10 . isim Zorlayıcı durum: "Sıkıya gelmemek. Sıkıyı görünce kaçtı."- . 1
1 . isim Ağızdan dolma ateşli silahlarda, barut ve kurşunun üstünden namluya sokulup bastırılan bez ve kâğıt parçaları vb. şeylerin tümü: "İlk sıkıyı babam attı."- S. Kocagöz. 1
2 . Güçlü ve çabuk, hızlı: "Karabalçıklı çiftliği, kasabadan sıkı yürüyüşle bir saat çeker."- R. N. Güntekin.

SIRASINDA Nedir?

Gerekince, yerinde ve zamanında.

TUHAF Nedir?


1 . Acayip: "Nahit'in onda hiç görmediği bir tuhaf hâli vardı."- T. Buğra.
2 . Şaşılacak, garip.
3 . Güldürücü: "Kibirli, alıngan olmayan, tuhaf ve nükteli bir adammış."- A. Ş. Hisar.
4 . Gülünç: "Bu kıyafetle tuhaf oluyorsun."- .
5 . Anlaşılmaz: "Tuhaf çocuk, günü gününe uymuyor."- .
6 . ünlem Şaşılan bir şey karşısında söylenen söz: "Tuhaf! Her yerde olduğunun aksine, burada şehirden uzaklaştıkça binaların güzelliği artıyor."- A. Haşim.

VEDA Nedir?

Ayrılırken birbirine esenlik dileme.

YABA Nedir?

Harman savurmakta kullanılan, çatal biçiminde, tahtadan tarım aracı.

YABAN Nedir?


1 . İnsan yaşamayan ıssız yer.
2 . Issız yerde yaşayan veya yetişen canlı: "Yaban keçisi. Yaban kedisi. Yaban sarımsağı."- .
3 . sıfat Issız: "Yalnız, yaban ormanda yaşayan yerliler bu zehrin ilacını bilirler."- F. R. Atay.
4 . halk ağzında Yabancı, el, yerli halktan olmayan kimse: "Yerliler bize yaban derler ve aramıza katılmazlardı."- F. R. Atay.

YABANSI Nedir?


1 . Acayip: "Kaçmış uykum yabansı ormanlardan / Dağlar mağaralarla ovalara kaçmış."- F. H. Dağlarca.
2 . mecaz Çirkin, kötü, alışılmadık, kanunsuz: "Kalabalıklaşan şehirlerde yapılarla elde edilebilen yabansı rantlar, insanları çileden çıkarıyor."- A. Boysan.

YABANSILIK Nedir?

Yabansı olma durumu, tuhaflık.

A F H I K L T U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Tuhaflık,

6 Harfli Kelimeler

Ufaklı,

5 Harfli Kelimeler

Altık, Haklı, Haluk, Hatıl, Itlak, Kalıt, Katlı, Kıtal, Lahut, Tahıl, Tuhaf,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Aklı, Akut, Alık, Altı, Atıf, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Faul, Futa, Hakı, Halı, Halk, Halt, Katı, Kıta, Kula, Takı, Talk, Ufak, Ulah, Ulak,

3 Harfli Kelimeler

Aft, Ahu, Akı, Alt, Aut, Fak, Fal, Flu, Ful, Fut, Haf, Hak, Hal, Hat, Hık, Kah, Kal, Kat, Kıl, Kıt, Kul, Kut, Laf, Lak, Tak, Tal, Tık, Tuh, Tul, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ah, Ak, Al, At, Fa, Ha, Hu, Ih, La, Ta, Tu, Uf, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.