TUĞBAYLIK (TDK)

Tuğbayın görevi.

Tuğbaylık kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi U , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi B , beşinci harfi A , altıncı harfi Y , yedinci harfi L , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi K . Başı T sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

TUĞBAY Nedir?

Tugay komutanlığı yapan albay.

A B I K L T U Y Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Tuğbaylık,

6 Harfli Kelimeler

Bağlık, Baltık, Bukağı, Bultak, Tuğbay, Uyaklı, Yağlık,

5 Harfli Kelimeler

Altık, Aylık, Bağıl, Bağıt, Bağlı, Balık, Balkı, Batık, Batıl, Batkı, Bulak, Itlak, Kabul, Kağıt, Kalbı, Kalıt, Katlı, Kayıt, Kıtal, Kubat, Layık, Tuğla, Yağlı, Yakıt, Yakut, Yatık, Yutak,

4 Harfli Kelimeler

Abuk, Ağıl, Ağıt, Ağlı, Akıl, Aklı, Akut, Alık, Altı, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Ayık, Ayıt, Aylı, Bağı, Bakı, Batı, Buat, Bula, Katı, Kayı, Kıta, Kıya, Kula, Tabl, Tabu, Takı, Talk, Tuba, Ulak, Uyak, Yağı, Yakı, Yalı, Yatı,

3 Harfli Kelimeler

Abu, Ağı, Akı, Alt, Aut, Ayı, Bağ, Bak, Bal, Bat, Bay, Bul, But, Kal, Kat, Kay, Kığ, Kıl, Kıt, Kul, Kut, Lak, Lığ, Tab, Tak, Tal, Tay, Tığ, Tık, Tuğ, Tul, Ula, Yağ, Yak, Yal, Yat, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ağ, Ak, Al, At, Ay, Bu, La, Ta, Tu, Ut, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.