TROPOSFER (TDK)

Atmosferin 1
1 km kalınlığında olan ilk katmanı.

Troposfer kelimesi baş harfi T son harfi R olan bir kelime. Başında T sonunda R olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi R , üçüncü harfi O , dördüncü harfi P , beşinci harfi O , altıncı harfi S , yedinci harfi F , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi R . Başı T sonu R olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ATMOSFER Nedir?


1 . Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı.
2 . gök bilimi Hava yuvarı.
3 . mecaz İçinde yaşanılan ve etkisinde kalınan ortam, hava: "Ben akşama kadar ruhunu sarmış olan facia atmosferinden kurtulmak isterim."- B. Felek.
4 . fizik Basınç birimi olarak kullanılan, 1
5 °C'de deniz yüzeyinde, 7
6 cm uzunluğunda ve tabanı
1 cm² olan cıva sütununun ağırlığı (
1 kg 3
3 g).

KALIN Nedir?


1 . Cisimlerde uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan (cisim), ince karşıtı: "Alt katta her tarafın pencereleri kalın, sık demir parmaklıklarla örtülüydü."- H. R. Gürpınar.
2 . Enli ve gür (kaş).
3 . Yoğun, akıcılığı az olan: "Kalın bir sis tabakası."- .
4 . Etli, dolgun: "Dudakları kalın, yüzü ergenlik içinde..."- M. Ş. Esendal.
5 . Pes (ses): "Aileyi geçindiren babaya bu kalın sesli, kalın kaşlı, yumuşak bakışlı adama saygı ile, biraz da korku ile bağlanmışızdır."- H. Taner.

KATMA Nedir?


1 . Katmak işi, ilhak.
2 . sıfat Katılmış, eklenmiş, ulanmış, munzam.
3 . halk ağzında Kıldan veya yünden yapılmış ip, sicim.

KATMAN Nedir?


1 . Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka.
2 . jeoloji Altında veya üstünde olan kayaçlardan gözle veya fiziksel olarak az çok ayrılabilen, kalınlığı
1 cm'den az olmayan tortul kayaç birimi, tabaka.
3 . toplum bilimi Bir toplum içinde makam, şöhret, meslek vb. bakımdan ayrılan topluluklardan her biri, tabaka.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

E F O O P R R S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Troposfer,

6 Harfli Kelimeler

Oosfer, Portre, Poster, Presto, Torero,

5 Harfli Kelimeler

Forte, Ofset, Porte, Porto, Posof, Rosto, Rotor,

4 Harfli Kelimeler

Efor, Eros, Fert, Fors, Foto, Frer, Pert, Peso, Pest, Post, Pres, Repo, Rest, Serf, Sert, Sote, Spor, Spot, Step, Ster, Stop, Stor, Ters,

3 Harfli Kelimeler

Fer, Fes, Fos, Pes, Pof, Pos, Pot, Ret, Rop, Rot, Ser, Set, Sof, Tef, Ter, Top, Tor, Tos,

2 Harfli Kelimeler

Er, Es, Et, Fe, Of, Ot, Pe, Re, Se, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.