TRAVERTİN (TDK)

Kimi kaynak sularının yığdığı, genellikle kalker tortu.

Travertin kelimesi baş harfi T son harfi N olan bir kelime. Başında T sonunda N olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi R , üçüncü harfi A , dördüncü harfi V , beşinci harfi E , altıncı harfi R , yedinci harfi T , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi N . Başı T sonu N olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GENELLİKLE Nedir?

Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, çoğu kez, çoğunlukla, çoklukla, ekseri, ekseriya, ekseriyetle, umumiyetle: "Türkler genellikle konukseverdir."- .

KALKER Nedir?

Kireç taşı.

KAYNAK Nedir?


1 . Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba, göz: "Sonra yavaşça kaynağa doğru eğildi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Bir şeyin çıktığı yer, menşe: "İnanılır kaynaklardan alınan haberlere göre..."- .
3 . Gelir, kazanç, sağlık vb.ni sağlayıcı öge: "Yabancı bir idare, iktisat, ticaret, memleketin bütün kazanç kaynaklarına musallat olur."- F. R. Atay.
4 . Araştırma ve incelemede yararlanılan belge, referans: "Tapu kayıtları onun XVI. yüzyılda yaşadığını gösteren başlıca kaynaklardandır."- .
5 . Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı veya eserlerin bütünü, literatür.
6 . İki metal veya yapay parçayı ısıl yolla birleştirme yöntemi, kaynaştırıp yapıştırma işi.
7 . mecaz Sırayı beklemeden başkalarının hakkını alarak mevcut sıranın ön taraflarına girme işi.
8 . fizik Herhangi bir enerjinin oluşup çevreye yayıldığı yer: "Işık kaynağı."- . "Isı kaynağı."- .

KİMİ Nedir?


1 . Birtakımı, bazısı, kimisi: "Kimi su çeker, kimi sebze ayıklar, kimi yufka açar, çamaşır yıkar..."- N. Cumalı.
2 . sıfat Bazı (canlı varlıklar için): "Kimi çocuklar."- .

TORTU Nedir?


1 . Çökelti: "Perver'in getirdiği su içinde fazla tortu görerek bardağı rıhtımın taşına attı."- .
2 . mecaz Bir şeyin bayağı, işe yaramaz duruma gelmiş olanı: "Babam isyanla bulanmış ruhunun bütün tortularını bana bırakıp gitmiştir."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . mecaz Bir topluluğun soysuzlaşmış üyeleri.
4 . mecaz Kalıntı: "Baş ağrısı ile kalkmanız da olası. Her eğlencenin o kadar tortusu olacak artık."- H. Taner.

A E N R R T T V İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Tenvirat,

7 Harfli Kelimeler

Anterit, Arterit,

6 Harfli Kelimeler

Artrit, Artvin, Entari, Nitrat, Ravent, Retina, Revani, Tenvir, Teravi, Tevrat, Vinter, Virane,

5 Harfli Kelimeler

Antet, Antre, Arter, Avret, Evrat, Nevir, Revan, Revir, Taret, Teati, Tetir, Tiner, Tiran, Tirat, Titan, Varit, Verit, Viran,

4 Harfli Kelimeler

Enir, Enva, Erat, Erin, Evin, İane, İare, İnat, İrat, Neva, Nite, Rant, Rate, Reva, Rina, Rint, Tane, Tart, Tein, Tire, Titr, Tren, Vena, Veri, Vira, Virt,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ani, Ant, Ari, Art, Ate, Ati, Eti, İta, Nar, Net, Nev, Ret, Tan, Tar, Tat, Tav, Ten, Ter, Tin, Van, Var, Vat,

2 Harfli Kelimeler

An, Ar, At, Av, En, Er, Et, Ev, İn, İt, Ne, Ra, Re, Ta, Te, Ti, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.