TRAPEZCİ (TDK)

Trapezle gösteri yapan sanatçı, trapez: "Trapezci gözleri bağlı olarak üçlü taklayı gerçekleştirecek."- N. Eray.

Trapezci kelimesi baş harfi T son harfi İ olan bir kelime. Başında T sonunda İ olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi R , üçüncü harfi A , dördüncü harfi P , beşinci harfi E , altıncı harfi Z , yedinci harfi C , sekizinci harfi İ . Başı T sonu İ olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞLI Nedir?


1 . Bir bağ ile tutturulmuş olan: "Günlerden beri bağlı duran demir, sert bir hırıltıyla denize daldı."- Halikarnas Balıkçısı.
2 . Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste: "Ekinlerin gürleşmesi yağmura bağlıdır, Sevincimiz üzüntümüz / Hep sana bağlı."- B. Necatigil.
3 . Sınırlanmış, sınırlı: "Tüzüğe bağlı bir işlem."- .
4 . Kapatılmış olan, kapalı: "Bağlı geçit."- .
5 . Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan: "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bağlı kuruluşlarını ziyaret ettim."- .
6 . Sadık: "Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir."- Anayasa.
7 . mecaz Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, tutkun: "Çocuklarına bağlı ana."- .
8 . halk ağzında Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek).

GERÇEK Nedir?


1 . Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat.
2 . Gerçeklik: "Her hâlde o gün imparatorluğun ölümü apaçık bir gerçekti."- H. E. Adıvar.
3 . Doğruluk: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
4 . sıfat Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki, reel: "Kâğıt paranın saymaca değeri varsa da gerçek değeri yoktur."- .
5 . sıfat Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici: "Gerçek elmas. Gerçek hikâye."- .
6 . sıfat Temel, başlıca, asıl: "Bir kişinin ahlaklı olması için, o benim dediğim gerçek ahlaka erişebilmesi için bir iç âlemi olmalıdır."- N. Ataç.
7 . sıfat Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan: "Bu peyzajdaki çiçekler son derece gerçek."- .
8 . sıfat Yapay olmayan.
9 . sıfat, felsefe Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan.

GÖSTERİ Nedir?


1 . İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun: "Uçakların uçuş gösterileri."- .
2 . Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş.
3 . Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi: "Sinematekte film gösterileri başladı."- .
4 . Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerinin yer aldığı gösteri, şov.
5 . Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılan sunum, demonstrasyon, demo.
6 . Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat.

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

SANATÇI Nedir?


1 . Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren kimse, sanat adamı, sanat eri, sanatkâr.
2 . Sinema, tiyatro, müzik vb. sanat eserlerini oynayan, yorumlayan, uygulayan kimse: "Türk tiyatrosunun en önde gelen kadın sanatçıları arasında yerini alıverdi."- H. Taner.

TRAPEZ Nedir?


1 . Alt uçlarına bir çubuk bağlanmış bulunan iki düşey ipten yapılmış salıncağa benzer bir jimnastik aracı: "En zararsız oyun da sokak kapısının kol demirinde saatlerce süren trapez idmanlarıydı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Trapezci.

ÜÇLÜ Nedir?


1 - Üç parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden üç tane bulunan.
2 - İskambil; domino gibi oyunlarda üzerinde "3" imi bulunan kâğıt ya da pul.
3 - Üç ses ya da çalgı için düzenlenmiş müzik parçası, °triyo.
4 - Bu parçayı çalan üç kişilik müzik topluluğu, °triyo.
5 - Üç kişiden oluşmuş.

A C E P R T Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Trapezci,

6 Harfli Kelimeler

Apreci, İcazet, Parite, Terapi, Terazi, Trapez,

5 Harfli Kelimeler

Azeri, Caize, Cazip, Cezai, Cezir, Cizre, Parti, Ricat, Tacir, Taciz, Tapir, Tariz, Tazip, Tepir, Terzi, Zecir,

4 Harfli Kelimeler

Acep, Aciz, Apre, Azit, Caiz, Cari, Cart, Ceza, Cezp, Ecir, Ecza, Erat, Etap, İare, İcap, İcar, İcat, İcaz, İcra, İrap, İrat, İrca, İtap, Pare, Pati, Peri, Pert, Pire, Priz, Raci, Rate, Rica, Rize, Tapi, Tarz, Taze, Tepi, Tire, Trap, Zait,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Ait, Ari, Arp, Art, Arz, Ate, Ati, Car, Caz, Cep, Cer, Cet, Cip, Eti, Eza, İta, Pat, Pir, Rap, Ret, Tar, Ter, Tez, Tip, Tiz, Zar, Zat, Zer, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Ar, At, Az, Ce, Er, Et, İp, İt, İz, Pe, Ra, Re, Ta, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.