TRANSLİTERASYON (TDK)

Yabancı yazıların, okunuşları dikkate alınmadan harf harf aktarılması, harf çevirisi.

Transliterasyon kelimesi baş harfi T son harfi N olan bir kelime. Başında T sonunda N olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi R , üçüncü harfi A , dördüncü harfi N , beşinci harfi S , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi R , onbirinci harfi A , onikinci harfi S , onüçüncü harfi Y , ondördüncü harfi O , onbeşinci harfi N . Başı T sonu N olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKTAR Nedir?


1 . Baharat veya güzel kokular satan kimse veya dükkân.
2 . İğne, iplik, baharat, zarf, kâğıt, tütün vb. satılan dükkân.

ALIN Nedir?


1 - Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü.
2 - (Kimi şeylerde) Ön, ön yüz, (ön) cephe, alnaç.
3 - karşı.

ÇEVİRİ Nedir?


1 . Bir dilden başka bir dile aktarma, çevirme, tercüme.
2 . Bir dilden başka bir dile çevrilmiş yazı veya kitap, tercüme: "Düşüncelerimi sormak üzere bu çevirileri parça parça İstanbul'a yollamıştı."- T. Buğra.

DİKKAT Nedir?


1 . Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık: "Dikkatle bakınca güvertedeki insanların gidip gelişini kolaylıkla seçebiliyor."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . ünlem "Dikkat ediniz!" anlamında bir uyarı sözü.
3 . mecaz İlgi, özen.

HARF Nedir?

Dilde sesleri gösteren ve abeceyi oluşturan imlerden her biri.

OKUNUŞ Nedir?

Okunma işi.

YABANCI Nedir?


1 . Başka bir milletten olan, başka bir milletle ilgili olan (kimse), bigâne, ecnebi: "Bu toprak bizimdir, içinde yabancının işi yok."- R. E. Ünaydın.
2 . Aileden, çevreden olmayan (kimse veya şey), özge: "Ben, yabancı bir adam, neme lazım, hiç sesimi çıkarmadım."- M. Ş. Esendal.
3 . Tanınmayan, bilinmeyen, yad: "Yabancı müşteri giremezdi kapısından. Gelenler hep edebiyat adamlarıydı."- Y. Z. Ortaç.
4 . Aynı türden, aynı çeşitten olmayan: "Yağın içinde yabancı maddeler var."- .
5 . Bir konuda bilgisi, deneyimi olmayan: "Bu uygulamanın yabancısıyım."- .
6 . Belli bir yere veya kimseye özgü olmayan: "Yabancı arabalar buraya park edemez."- .

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

A A E L N N O R R S S T T Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Transliterasyon,

11 Harfli Kelimeler

Aliterasyon, Nasyonalist, Oryantalist, Rasyonalist, Rasyonalite,

10 Harfli Kelimeler

İrrasyonel,

9 Harfli Kelimeler

Antitonal, Tornistan, Trilyoner,

8 Harfli Kelimeler

Altayist, Antrasit, Aryanist, İntranet, İstasyon, İstralya, Lantanit, Oryantal, Rasyonel, Restoran, Satanist, Senarist, Tansiyon, Tolerans, Tonalite, Triatlon,

7 Harfli Kelimeler

Analist, Anartri, Aneroit, Antenli, Anterit, Antetli, Arterit, Asistan, Asonans, Asosyal, Astatin, Aterina, Etyaran, İtalyan, Laterit, Laterna, Lotarya, Narsist, Nasrani, Rantiye, Realist, Resital, Riyaset, Salisen, Santiar, Santral, Selatin, Senaryo, Seylani, Sinyora, Sirayet, Siyasal, Siyaset, Stearin, Sterlin, Stresli, Tarator, Telatin, Tesisat, Tetanos,

6 Harfli Kelimeler

Alaten, Alesta, Alyans, Anason, Antant, Ararot, Ariyet, Arslan, Artist, Artrit, Asalet, Asetat, Aseton, Asliye, Asorti, Atalet, Ateist, Atonal, Entari, Erosal, Esatir, Etalon, Etanol, İlanen, İlarya, İnayet, Lantan, Lisans, Lostra, Naneli, Natron, Naylon, Nisyan, Nitrat, Oranla, Otarsi, Rasyon, Reosta, Retina, Riayet,

5 Harfli Kelimeler

Aleni, Altes, Alyan, Alyon, Anane, Anons, Anten, Antet, Antre, Anyon, Arena, Ariya, Arsin, Arter, Asist, Aslan, Aslen, Astar, Astat, Atari, Atlas, Atlet, Aynen, Ayran, Aysar, Enayi, Ensar, Eroin, Esans, Esasi, Esrar, İnsan, İntan, İrsal, İrsen, İsale, İsnat, İster, İsyan, İtaat,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Alan, Alay, Alet, Alto, Anal, Anne, Anot, Aort, Arsa, Arya, Asal, Asar, Ases, Asil, Asit, Asla, Asli, Asri, Asya, Atel, Atol, Ayal, Ayan, Ayar, Ayet, Ayin, Ayla, Ayna, Ayni, Ayol, Elan, Elit, Elti, Enir, Enli, Erat, Eril, Erin, Eros,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ala, Ali, Alo, Alt, Ana, Ani, Ant, Ara, Ari, Art, Asa, Asi, Ast, Ata, Ate, Ati, Aya, Ayn, Ela, Eti, İla, İle, İrs, İsa, İta, İye, Lan, Ley, Lir, Lor, Lot, Nal, Nan, Nar, Nas, Net, Ney, Not, Ole,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, Ar, As, At, Ay, El, En, Er, Es, Et, Ey, İl, İn, İs, İt, La, Le, Ne, Ol, On, Ot, Oy, Ra, Re, Se, Si, Ta, Te, Ti, Ya, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.