TOZUTMA (TDK)

Tozutmak işi: "Biz proje ve kontrol görevlileri hatta müteahhit, hepimiz birden tozutma kertesine vardık."- A. Boysan.

Tozutma kelimesi baş harfi T son harfi A olan bir kelime. Başında T sonunda A olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi O , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi U , beşinci harfi T , altıncı harfi M , yedinci harfi A . Başı T sonu A olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRDEN Nedir?


1 . Bir defada.
2 . Ansızın: "Birden döndüm ve tahminimde haklı olduğumu anladım."- R. H. Karay.
3 . Birlikte, beraberce, hepsi bir arada: "Şimdi, ikisi birden gülmekten kırılıyorlar."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . Çabucak.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

GÖREVLİ Nedir?


1 . Görevi olan, vazifeli: "Herkesi kendisine hizmetle görevli sanırdı."- Ç. Altan.
2 . isim Resmî görevi olan kimse, memur.

HATTA Nedir?


1 . Bile, hem de: "Bunlar çok sağlam hatta en sağlam devlet eshamından sayılır."- E. E. Talu.
2 . zarf (ha'tta:) Üstelik, ayrıca: "Dördü de buna inanmak istiyor hatta için için inanıyorlardı."- T. Buğra.

HEPİMİZ Nedir?

- hep.

KERTE Nedir?


1 . İşaret için yapılmış çentik veya iz, kerti.
2 . mecaz Derece, radde: "Bu öldürme sözünü mübalağanın son kertesi olarak kullanmıştım."- R. N. Güntekin.

KONTROL Nedir?


1 - Bir işin doğru ve yöntemine uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, denetim, denetleme.
2 - Bir şeyin gerçeğe ve aslına uygunluğuna bakma.
3 - Yoklama, arama.
4 - Denetçi, °kontrolör.

MÜTEAHHİT Nedir?

Yüklenici: "Bundan sonra müteahhit eline çay verenin burnuna karıncalar dolsun!"- A. Dino.

PROJE Nedir?


1 . Tasarlanmış şey, tasarı: "Babamın İstanbul seferi projesi kız kardeşimle bana değil, anneme de ciddi görünüyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Değişik alanlarda önceden plan ve programa alınmış, maliyeti hesaplanmış, kurum ve kuruluşların yönetim organları tarafından onaylanmış, kısa ve uzun vadeye bağlanarak özel kurum veya devlet adına gerçekleştirilmesi kabul edilmiş bilimsel çalışma tasarısı.
3 . mimarlık Mal sahibinin isteğine göre yapılacak bir yapıyı, belli bir programa göre inşa edilecek bir yapı bütününü, bir makine veya bir kuruluşu plan durumunda gösteren çizim.

TOZUTMA Nedir?

Tozutmak işi: "Biz proje ve kontrol görevlileri hatta müteahhit, hepimiz birden tozutma kertesine vardık."- A. Boysan.

TOZUTMAK Nedir?


1 . Toz kaldırmak, çevreye toz yaymak.
2 . Kar, toz gibi savurmak.
3 . Böbürlenmek, yüksekten konuşup söylediği sözü yerine getirmemek, palavra atmak, mangalda kül bırakmamak.
4 . mecaz Aklını yitirmek: "Hangi doktor hastasına resmen sen tozutuyorsun dostum, demiştir?"- H. Taner.

A M O T T U Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Tozutma,

6 Harfli Kelimeler

Tozuma,

5 Harfli Kelimeler

Mazot, Mutat, Tutam, Tutma,

4 Harfli Kelimeler

Amut, Atom, Azot, Muta, Omuz, Otuz, Tamu, Utma, Uzam,

3 Harfli Kelimeler

Aut, Mat, Mut, Muz, Oma, Tam, Tat, Toz, Tut, Tuz, Uzo, Zam, Zat, Zom, Zum,

2 Harfli Kelimeler

Am, At, Az, Om, Ot, Ta, Tu, Ut, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.