TOYLUK (TDK)

Toy (I) olma durumu veya toyca davranış, acemilik: "Biz size göstereceğiz, dedi. Toyluğuna verdim."- S. F. Abasıyanık.

Toyluk kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi O , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi L , beşinci harfi U , altıncı harfi K . Başı T sonu K olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ACEM Nedir?

Klasik Türk müziğinde mi notasına yakın bir perde.

ACEMİ Nedir?


1 . Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen.
2 . İşinde, mesleğinde yeni olan, toy: "Polis tramvaya yol vermeli, kozunu acemi şoförle paylaşmalı idi."- H. Taner.
3 . Bir yere, bir şeye yabancı olan: "Anlaşılan sen İstanbul'un acemisi olmalısın."- O. C. Kaygılı.
4 . isim, tarih Saraya yeni alınmış cariye.

ACEMİLİK Nedir?


1 . Acemi olma durumu: "Karısı bırakınca şaşaladı ama acemiliğini fazla belli etmedi."- A. İlhan.
2 . Acemice davranış.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

TOYCA Nedir?

Toya yakışır bir biçimde, acemice.

VERDİ Nedir?

Bir borudan bir saniyede geçen suyun veya bir iletken telden bir saniyede geçen elektriğin miktarı.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

K L O T U Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Toyluk,

5 Harfli Kelimeler

Koyut, Otluk, Toklu, Yoluk,

4 Harfli Kelimeler

Koyu, Okul, Oltu, Oluk, Otlu, Oyuk,

3 Harfli Kelimeler

Kol, Kot, Koy, Kul, Kut, Lok, Lot, Tok, Tol, Toy, Tul, Yok, Yol,

2 Harfli Kelimeler

Ok, Ol, Ot, Oy, Tu, Ut, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.