TORNİSTAN (TDK)


1 . Geminin pervanesini ters yönde çevirme.
2 . halk ağzında Ters yüz etme.

Tornistan kelimesi baş harfi T son harfi N olan bir kelime. Başında T sonunda N olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi O , üçüncü harfi R , dördüncü harfi N , beşinci harfi İ , altıncı harfi S , yedinci harfi T , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi N . Başı T sonu N olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEVİRME Nedir?


1 . Çevirmek işi, tedvir: "Kırmızı balıklar birdenbire canlanırlar ve kavanozun içinde birbiri ardınca keyifli keyifli çark çevirmeye başlarlar."- H. E. Adıvar.
2 . Kuzu, oğlak vb. hayvanların şişte, kor üzerinde çevrilerek pişirilmişi: "Değirmende, daha sabahtan gönderilip hazırlanan yağlı bir oğlak çevirmesini tam kıvamında buldular."- R. H. Karay.
3 . sıfat Çevrilmiş, tercüme edilmiş: "Fransızcadan çevirme bir eser."- .
4 . halk ağzında Dikenlerden, ağaç dallarından yapılmış duvar: "Evlerinin önü yüksek çevirme / Kadir Mevla'm bugünlük de ayırma"- Halk türküsü.
5 . askerlik Uzaktan dolaşıp düşmanın yan gerilerine düşerek onu istemediği bir durumda dövüşmek zorunda bırakma, sarma, muhasara.
6 . müzik Bir müzik parçasındaki aralığın veya bir cümle parçasının tiz sesini pese, pes sesini tize dönüştürmek işi.

ETME Nedir?

Etmek işi.

GEMİ Nedir?

Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine: "Yük gemisi. Savaş gemisi."- .

HALK Nedir?


1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk: "Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu: "Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri: "Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü: "Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu: "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanık.

PERVA Nedir?

Çekinme, sakınma, korku: "Islanmışın yağmurdan pervası mı olur?"- R. Ilgaz.

PERVANE Nedir?


1 . Geceleri ışık çevresinde dönen küçük kelebek: "Ötede mum yanıyor bir şeyler dönüyor / Pervaneler art arda ne çabuk ölüyor."- B. Necatigil.
2 . Döndüğünde bir mekanizmayı işleten bir eksene dikey olarak bağlanmış, iki veya ikiden çok kanattan yapılmış alet, uskur: "Türk uçaklarının pervane gürültüleri uğulduyor."- A. Gündüz.
3 . tarih Selçuklularda ve İlhanlılarda has, zeamet, tımar ile ilgili olarak verilen ferman.

TERS Nedir?


1 . Gerekli olan duruma karşıt, zıt.
2 . isim Bir şeyin içe gelen yanı, arkası: "Elinin tersiyle küçük bir tokat vurmuştu."- Ç. Altan.
3 . isim Kesici bir aletin kesmeyen yanı: "Kollarına bıçağın tersiyle birkaç tane vurmuşlar."- M. Ş. Esendal.
4 . mecaz Uygun olmayan, elverişsiz, münasebetsiz: "Ters sözlerinle, fazilet iddialarınla beni hırpalama."- H. C. Yalçın.
5 . mecaz Gönül ve cesaret kırıcı, huysuz, sert: "Ters adamın işi de ters gider."- M. Ş. Esendal.
6 . isim, mecaz Bir şeyin aksi, karşıtı: "Anlattığının tersi anlaşılınca utandı."- .

A N N O R S T T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Tornistan,

7 Harfli Kelimeler

Transit,

6 Harfli Kelimeler

Artist, Asorti, Natron, Nitrat, Otarsi, Stator, Tarsin, Tastir, Triton,

5 Harfli Kelimeler

Anons, Arsin, İnsan, İntan, İsnat, Narin, Nasir, Nisan, Otist, Satir, Sirto, Sonar, Sonat, Sonra, Sorit, Sorti, Stant, Start, Tanin, Tasni, Tiran, Tirat, Titan, Torna, Trans,

4 Harfli Kelimeler

Anot, Aort, Asit, Asri, İnan, İnat, İrat, İsot, Nato, Nisa, Nota, Onar, Onat, Oran, Orsa, Orta, Rant, Rast, Rina, Rint, Rota, Sair, Sari, Star, Stat, Stor, Tart, Titr, Tost, Tras, Trio,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ani, Ant, Ari, Art, Asi, Ast, Ati, İrs, İsa, İta, Nan, Nar, Nas, Not, Ona, Ons, Ora, Rot, San, Sin, Sit, Son, Tan, Tar, Tas, Tat, Tin, Ton, Tor, Tos,

2 Harfli Kelimeler

An, Ar, As, At, İn, İs, İt, On, Ot, Ra, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.