TORNAVİDA (TDK)

Vidaları söküp takmakta kullanılan, ucu düz veya yıldız biçiminde alet.

Tornavida kelimesi baş harfi T son harfi A olan bir kelime. Başında T sonunda A olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi O , üçüncü harfi R , dördüncü harfi N , beşinci harfi A , altıncı harfi V , yedinci harfi İ , sekizinci harfi D , dokuzuncu harfi A . Başı T sonu A olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALET Nedir?


1 - Bir el işini ya da mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne.
2 - Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç, aygıt.
3 - Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri.
4 - Hoş görülmeyen bir işe yardımcı ya da aracı olmayı kabul eden kimse, maşa.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

TAKMA Nedir?


1 . Takmak işi.
2 . tıp (***) Eksik bir organın yerini tutmak, bir organın sakatlığını örtmek amacıyla yapılan yapma organ veya parça, protez.
3 . sıfat Gerçeğinin yerine konulan, eğreti, müstear: "Bu takma siyah saçla ... şakaklarında sallanan ... bukleler yanaklarına ters düşüyor."- H. E. Adıvar.

TAKMAK Nedir?


1 - Bir şeyi başka bir yere uygun bir biçimde tutturmak, iliştirmek, geçirmek.
2 - (Takı için) Vermek, armağan etmek.
3 - (Ad, lakap) Koymak.
4 - Kuşanmak.
5 - (Olumsuz biçimde) Önemsememek, önemli saymamak, değer vermemek.
6 - Borç bırakmak.
7 - Biriyle olumsuz olarak uğraşmak.
8 - (Arka, art ve peş gibi sözcükleri tümleç alarak) Kendisiyle birlikte götürmek,yanına almak ya da arkasından izletmek.
9 - Sınavını başaramamak.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

VİDA Nedir?

Döndürülerek bir yere sokulan burmalı çivi.

VİDALA Nedir?

Çanta ve ayakkabı yapılan tabaklanmış dana derisi.

YILDIZ Nedir?


1 . Güneş ve ay dışında gökyüzünde görülen ışıklı gök cisimlerinden her biri: "Baktık geceden fecre kadar ellerde / Yıldızlara yükselen kadehler gördük."- Y. K. Beyatlı.
2 . Sinema, tiyatro veya müzikhol sanatçısı, star: "Bir keresinde de bir yerli opera yıldızımız gelmişti."- H. Taner.
3 . Bir noktadan çevreye beş veya daha fazla çıkıntısı olan çok köşeli şekil: "Türk bayrağındaki yıldız beş ışınlıdır."- .
4 . sıfat Bu biçimde olan.
5 . mecaz Bir toplulukta, bir meslekte, üstün başarı gösteren kimse: "Cebirde, geometride, fizikte sınıfımızın yıldızı idim."- Y. Z. Ortaç.
6 . mecaz Baht, şans, talih.
7 . denizcilik Kuzey yönü, kuzey.

A A D N O R T V İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Tornavida,

7 Harfli Kelimeler

Nadirat, Ordinat, Varidat,

6 Harfli Kelimeler

Artova, Artvin, Oradan, Ortada, Vatani,

5 Harfli Kelimeler

Aidat, Atari, Avrat, Davar, Dinar, Divan, Donra, Nadir, Orada, Radon, Randa, Tavan, Tiran, Torna, Varan, Varda, Varit, Varta, Varto, Vatan, Viran,

4 Harfli Kelimeler

Anot, Aort, Arda, Avar, Avro, Dair, Dana, Dara, Dart, Data, Dava, İnat, İrat, Naat, Nara, Nato, Nida, Nota, Nova, Onar, Onat, Oran, Orta, Rant, Rina, Rint, Roda, Rota, Tava, Trio, Vaat, Vadi, Vana, Vida, Vido, Vira, Virt,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Adi, Ait, Ana, Ani, Ant, Ara, Ari, Art, Ata, Ati, Dar, Dav, Din, Don, İta, Nar, Not, Oda, Ona, Ora, Ova, Rot, Tan, Tar, Tav, Tin, Ton, Tor, Van, Var, Vat,

2 Harfli Kelimeler

Ad, An, Ar, At, Av, Do, İn, İt, Od, On, Ot, Ra, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.