TORLAK (TDK)


1 . Derviş.
2 . sıfat Genç, toy.
3 . sıfat Henüz evcilleşmemiş, alışmamış (hergele).

Torlak kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi O , üçüncü harfi R , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi K . Başı T sonu K olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALIŞ Nedir?

Alma işi.

ALIŞMA Nedir?

Alışmak işi: "Sonra alışma, tanışma, doyuşma ve ... kakışma gelir arkasından."- H. Taner.

DERVİŞ Nedir?


1 . Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse, alperen.
2 . mecaz Yoksulluğu, çilekeşliği benimsemiş kimse.
3 . mecaz Alçak gönüllü ve her şeyi hoş gören kimse.
4 . hayvan bilimi Kırlangıç balığının pek küçüğü.

EVCİ Nedir?

Tatil günlerini evinde geçiren yatılı öğrenci, er vb.

EVCİL Nedir?


1 . Eve ve insana alışmış, kendisinden yararlanabilen (hayvan), ehlî, yabani karşıtı: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . Yerli.

EVCİLLEŞME Nedir?

Evcilleşmek işi, ehlîleşme.

GENÇ Nedir?


1 . Yaşı ilerlememiş olan, ihtiyar karşıtı: "Genç kızı bir gece pencerede görmüştü."- H. Taner.
2 . Gelişmesini tamamlamamış olan (bitki, hayvan): "Genç ağaç. Genç at."- .
3 . Gençlikteki özelliklerini koruyan, dinç.
4 . Zihin bakımından yeterince gelişmemiş, toy.
5 . mecaz Yeni gelişmekte olan, kısa bir geçmişi olan: "Atatürk'ün tabutu arkasından ağlayan on beş milyon Türk'ün yaşadığı, genç Türkiye mutluydu."- B. Felek.

HENÜZ Nedir?


1 . Az önce, daha şimdi, yeni: "Memleketten henüz dönmüş, avlunun duvar dibinden yine mutfağa doğru yürüyordum."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Daha, hâlâ: "Henüz hareket etmeyen otomobile yaklaştı."- R. N. Güntekin.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

A K L O R T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Torlak,

5 Harfli Kelimeler

Akort, Koral, Kotra, Lorta, Ortak, Otlak, Torak,

4 Harfli Kelimeler

Akor, Alto, Aort, Atol, Karo, Kart, Klor, Kola, Kora, Kort, Kota, Kral, Lort, Lota, Okar, Olta, Orak, Oral, Orta, Roka, Rota, Talk, Toka, Trok, Trol,

3 Harfli Kelimeler

Alo, Alt, Ark, Art, Kal, Kar, Kat, Kol, Kor, Kot, Lak, Lok, Lor, Lot, Ora, Rol, Rot, Tak, Tal, Tar, Tok, Tol, Tor,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, At, La, Ok, Ol, Ot, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.