Topraklandırmak

  1. [-i] Bir kimseyi işletip geçinmesi için toprak sahibi yapmak
    • "Köylüyü topraklandırmak."

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Topraklandırmak kelimesi baş harfi t son harfi k olan bir kelime.Başında t sonunda k olan kelimenin birinci harfi t , ikinci harfi o , üçüncü harfi p , dördüncü harfi r , beşinci harfi a , altıncı harfi k , yedinci harfi l , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi n , onuncu harfi d , onbirinci harfi ı , onikinci harfi r , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi a , onbeşinci harfi k . Başı t sonu k olan 15 harfli kelime.