TOPRAKLANDIRMAK (TDK)

Bir kimseyi işletip geçinmesi için toprak sahibi yapmak: "Köylüyü topraklandırmak."- .

Topraklandırmak kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi O , üçüncü harfi P , dördüncü harfi R , beşinci harfi A , altıncı harfi K , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi D , onbirinci harfi I , onikinci harfi R , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi A , onbeşinci harfi K . Başı T sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GEÇİNME Nedir?

Geçinmek işi.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

SAHİ Nedir?

Gerçekten, gerçek olarak: "Sahi dedikleri kadar güzelmiş! Siz onu görmediniz mi sahi!"- .

TOPRAK Nedir?


1 . Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü: "Kara toprak. Kireçli toprak. Killi toprak."- .
2 . sıfat Yer kabuğunun bu bölümünden yapılmış: "İki toprak duvarın birleştiği bir girintide diz üstü büzülmüş görünüyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Arazi, tarla: "Köylüye toprak dağıtmak."- .
4 . jeoloji Kara: "Toprağa ayak basmak."- .
5 . mecaz Ülke: "Bu toprak bizimdir, içinde yabancının işi yok."- R. E. Ünaydın.

TOPRAKLANDIRMA Nedir?

Topraklandırmak işi: "O gün bugün çiftçiyi topraklandırma komisyonları işlerini sürdürürler."- N. Cumalı.

TOPRAKLANDIRMAK Nedir?

Bir kimseyi işletip geçinmesi için toprak sahibi yapmak: "Köylüyü topraklandırmak."- .

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

YAPMAK Nedir?


1 . Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek: "Her görevi ayrım gözetmeden aynı titizlikle yapmak başarının sırrıdır."- Ç. Altan.
2 . (nsz) Olmasına yol açmak: "Durgun sular sıtma yapar."- .
3 . (nsz) Yol almak.
4 . Onarmak, tamir etmek: "Bozulan saatimi saatçi yaptı."- .
5 . (nsz) Bir şeyi başka bir şey durumuna getirmek: "Ayrıca terbiye edeceğim, onu yaman bir polis köpeği yapacağım."- R. H. Karay.
6 . Bir dileği, bir isteği yerine getirmek, uygulamak, ifa etmek: "Şu işi yapıver, diye yalvarmıştı da enişte engel olmuştu."- S. M. Alus.
7 . (nsz) Bir düşünceyi, bir davranışı, bir isteği işe dönüştürmek, gerçekleştirmek: "Elimi ağzına götürerek sus işareti yaptım."- R. H. Karay.
8 . Düzenli bir duruma getirmek: "Yatak yapmak. Yolu yaptılar."- .
9 . (nsz) Üretmek: "Ayakkabı yapmak."- .
10 . (nsz) Bir harekete, işe başlamak veya bir hareketle, işle uğraşmak: "Koşu yapmak. Sarsıntı yapmak."- . 1
1 . Zarara yol açmak. 1
2 . Etkili olmak. 1
3 . (nsz) Salgılamak, çıkarmak: "Tükürük bezleri tükürük yapar."- . 1
4 . (-e) Dışkı çıkarmak: "Çocuk, altına yapmış."- . 1
5 . Gerçekleştirmek: "İlk ve ortaöğrenimini Anadolu'da yapmıştır."- Y. Z. Ortaç. 1
6 . Tehdit yoluyla birini herhangi bir duruma düşürmek: "Ben adamı ne yaparım biliyor musun?"- . 1
7 . (-i, -e) Evlendirmek: "Bu kızı sana yapacağız."- . 1
8 . (yardımcı fiil) Bir durum yaratmak: "Fırının harlı ateşi yanaklarını pembe pembe yapmıştı."- N. Araz. 1
9 . (yardımcı fiil) Edinmek, sahip olmak: "Servet yapmak. Altın yapmak."- .
20 . (yardımcı fiil) Bir kimseye bir meslek kazandırmak, yetiştirmek: "Onu da Üsküdar'daki ambar memuru yapmak suretiyle daireden uzaklaştırdı."- H. Taner. 2
1 . (nsz) Davranmak, hareket etmek: "İyi yapmıyorsunuz, çocuğu çok azarlıyorsunuz. Uyumuş gibi yapmak."- . 2
2 . (nsz) Olmak: "Bu kış çok soğuk yaptı."- .

YAPMAK Nedir?


1 - Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek.
2 - Olmasına yol açmak.
3 - Bir işle uğraşmak, °meşgul olmak.
4 - Onarmak, °tamir etmek.
5 - (Birincisi -i'li, ikincisi eksiz olarak aynı nesne, iki kez yinelendiğinde)Gerçek nitetiğini vermek.
6 - Bir dileği, bir isteği yerine getirmek, uygulamak.
7 - Bir düşünceyi, bir davranışı, bir isteği eyleme dönüştürmek, yaratmak, gerçekleştirmek.
8 - Düzenli bir duruma getirmek.
9 - Üretmek.
10 - Bir devinime başlamak ya da bir devinimle uğraşmak. 1
1 - Zarara yol açmak. 1
2 - Etkili olmak. 1
3 - Salgılamak, çıkarmak. 1
4 - Dışkı çıkarmak. 1
5 - Gerçekleştirmek. 1
6 - (Tehdityollu) Birini herhangi bir duruma düşürmek. 1
7 - Evlendirmek. 1
8 - (Ad soylu bir sözcükle birlikte) Bir durum yaratmak. 1
9 - Edinmek, iyesi olmak.
20 - Bir kimseye bir meslek kazandırmak; yetiştirmek. 2
1 - Davranmak, hareket etmek. 2
2 - Olmak. 2
3 - Sağlamak. 2
4 - Yol almak.

A A A D I K K L M N O P R R T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Topraklandırmak,

14 Harfli Kelimeler

Topraklandırma,

12 Harfli Kelimeler

Katlandırmak,

11 Harfli Kelimeler

Akortlanmak, Karartılmak, Kartonlamak, Katlandırma, Kopartılmak, Orantılamak, Parıldatmak, Tırnaklamak, Tırpanlamak, Topaklanmak, Toparlanmak, Toplardamar, Topraklamak,

10 Harfli Kelimeler

Akımtoplar, Akortlamak, Akortlanma, Aktarılmak, Altıparmak, Arıklatmak, Artıklamak, Donakalmak, Donatılmak, Kaldırtmak, Kanıtlamak, Kapatılmak, Kapılanmak, Karartılma, Karınlamak, Kartonlama, Katkılanma, Kodamanlık, Koparılmak, Kopartılma, Kotarılmak, Noktalamak, Odaklanmak, Orantılama, Parıldamak, Parıldatma, Patırdamak, Raporlamak, Takırdamak, Tanıklamak, Tapıklamak, Tapırdamak, Tıpalanmak, Tırnaklama, Tırpanlama, Topaklamak, Topaklanma, Toparlamak, Toparlanma, Topraklama,

9 Harfli Kelimeler

Akortlama, Aktarılma, Aktarmalı, Aldırtmak, Anıklamak, Aranılmak, Aratılmak, Arıklamak, Arıklatma, Arılanmak, Artıklama, Atkılamak, Daraltmak, Darıltmak, Dırlanmak, Donakalma, Donatılma, Kakırdama, Kaldırmak, Kaldırtma, Kandırmak, Kanırtmak, Kanıtlama, Kantarlık, Kapatılma, Kapılanma, Kaplanmak, Kaplatmak, Kaptanlık, Kaptırmak, Karamanlı, Karapınar, Karartmak, Kardırmak, Karıklama, Karınlama, Karlanmak, Karnıkara, Kartalmak, Katıklama,

8 Harfli Kelimeler

Adlanmak, Aklanmak, Akmantar, Akranlık, Aktarlık, Aktarmak, Aldanmak, Aldatmak, Aldırmak, Aldırtma, Andırmak, Anıklama, Anırtmak, Ankaralı, Anlatmak, Apartmak, Apartman, Aralıkta, Aranılma, Aratılma, Ardılmak, Arıklama, Arılamak, Arılanma, Arlanmak, Artırmak, Atkılama, Atlanmak, Dalanmak, Dalkıran, Damatlık, Daralmak, Daraltma, Darılmak, Darıltma, Dırlanma, Dolanmak, Donatmak, Iralamak, Kalandır,

7 Harfli Kelimeler

Adaklık, Adamlık, Adanalı, Adanmak, Adatmak, Adlanma, Akarlar, Akıtmak, Aklamak, Aklanma, Aklımda, Akpınar, Aktarım, Aktarma, Alakart, Alarmak, Aldanma, Aldatma, Aldırma, Alınmak, Alkarna, Almanak, Andırma, Anılmak, Anırmak, Anırtma, Anlamak, Anlatım, Anlatma, Anmalık, Anormal, Aparkat, Aparmak, Apartma, Aranmak, Araplık, Aratmak, Ardılma, Arılama, Arınmak,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Adalar, Adamak, Adanma, Adatma, Akdarı, Akıtma, Aklama, Alakok, Alarma, Alınma, Alpaka, Amalık, Analık, Anamal, Anılma, Anırma, Ankara, Anlama, Anlatı, Anorak, Antrok, Apalak, Aparat, Aparma, Araklı, Aralık, Aramak, Aranma, Arantı, Ararot, Aratma, Arılar, Arınma, Arıtma, Arkalı, Armada, Armalı, Artmak, Atalık,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Adalı, Adama, Adamı, Adana, Adına, Akala, Akkor, Aklan, Aklık, Akmak, Akman, Akont, Akort, Akran, Aktar, Alaka, Alarm, Alkan, Alkım, Almak, Alman, Altık, Altın, Analı, Andık, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Antlı, Aport, Apotr, Aptal, Araka, Arama, Ardak, Ardıl, Arkıt, Aroma,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adap, Adıl, Adım, Adlı, Akak, Akar, Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Akor, Alan, Aldı, Alık, Alım, Alın, Alma, Altı, Alto, Amal, Aman, Amor, Anal, Anam, Anık, Anıt, Anka, Anma, Anot, Aort, Apak, Arak, Arap, Arda, Arık, Arka, Arlı,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Ala, Alo, Alp, Alt, Ama, Ana, Anı, Ant, Ara, Arı, Ark, Arp, Art, Ata, Dal, Dam, Dar, Dok, Don, Ira, Irk, Kak, Kal, Kam, Kan, Kap, Kar, Kat, Kıl, Kın, Kır, Kıt, Kod, Kok, Kol, Kom, Kor,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, An, Ar, At, Do, La, Od, Ok, Ol, Om, On, Ot, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.