TOPRAKBİLİM (TDK)

Toprakların fiziksel, kimyasal, dirimbilimsel vb. özelliklerini inceleyen bilim, °pedoloji.

Toprakbilim kelimesi baş harfi T son harfi M olan bir kelime. Başında T sonunda M olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi O , üçüncü harfi P , dördüncü harfi R , beşinci harfi A , altıncı harfi K , yedinci harfi B , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi M . Başı T sonu M olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

DİRİMBİLİMSEL Nedir?

Dirimsel.

FİZİK Nedir?


1 . Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı: "Fizik bilimi mekanik, ısı, ışık, elektrik ve manyetizma bölümlerine ayrılır."- .
2 . İnsanın doğal yapısı.
3 . Kişinin dış görünüşü.

FİZİKSEL Nedir?


1 . Fizikle ilgili olan.
2 . Genel olarak doğaya, maddeye, nesnelere ilişkin olan, fiziki: "Fiziksel imkânsızlık."- .

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

KİMYA Nedir?


1 . Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim.
2 . mecaz Üstün özellikler taşıyan çok değerli şey: "Emniyetlerini kazanmak için bu esrar bir kimya gibi gizli kalmalıdır."- R. N. Güntekin.

KİMYASAL Nedir?

Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi: "Kimyasal birleşim."- .

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

ÖZELLİK Nedir?

Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, spesiyalite: "Her kadının kendine göre bir özelliği oluyor."- H. Taner.

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

TOPRAK Nedir?


1 . Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü: "Kara toprak. Kireçli toprak. Killi toprak."- .
2 . sıfat Yer kabuğunun bu bölümünden yapılmış: "İki toprak duvarın birleştiği bir girintide diz üstü büzülmüş görünüyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Arazi, tarla: "Köylüye toprak dağıtmak."- .
4 . jeoloji Kara: "Toprağa ayak basmak."- .
5 . mecaz Ülke: "Bu toprak bizimdir, içinde yabancının işi yok."- R. E. Ünaydın.

A B K L M O P R T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Kaliborit,

8 Harfli Kelimeler

Apolitik, Mikrolit, Palmitik, Politika, Tabiplik, Tombilik, Tropikal,

7 Harfli Kelimeler

Amirlik, Ampirik, Aritmik, Baritli, Borikli, İrtikap, Kalotip, Kolibri, Kombili, Liparit, Milibar, Olimpik, Optimal, Partili, Piramit, Politik, Tabilik, Tripoli, Tropika,

6 Harfli Kelimeler

Amboli, Amipli, Amorti, Aritmi, Atomik, Birlik, İptila, İtalik, İtibar, İtikal, Kalori, Karpit, Kibrit, Kirtil, Kitabi, Kobalt, Komita, Kripto, Lambri, Limaki, Lipari, Lombar, Maliki, Mikail, Mikrop, Miktar, Mitral, Patrik, Pilaki, Portal, Potkal, Pratik, Primat, Promil, Ritmik, Taklip, Takrip, Timbal, Tombak, Tombik,

5 Harfli Kelimeler

Akort, Ampir, Apiko, Aplik, Aport, Apotr, April, Bakir, Barit, Barok, Batik, Bikir, Bilar, Bilim, Bilir, Birim, Birli, Bitap, Bitik, Bitim, Bitki, Bitli, Borak, Borat, Borik, İbrik, İkbal, İklim, İkmal, İkram, İlmik, İmbat, İmbik, İmlik, İplik, İptal, İrmik, İtila, İtlik, Kabil,

4 Harfli Kelimeler

Abli, Akil, Akim, Akit, Akli, Akor, Alim, Alto, Amil, Amip, Amir, Amit, Amor, Aort, Atik, Atol, Atom, Baki, Balo, Bari, Bark, Baro, Bati, Biat, Bili, Bira, Biri, Blok, Bora, Brik, Brit, Brom, İbik, İbra, İlam, İlik, İlim, İmal, İmar, İmla,

3 Harfli Kelimeler

Abi, Ait, Ali, Alo, Alp, Alt, Ari, Ark, Arp, Art, Ati, Bak, Bal, Bap, Bar, Bat, Bir, Bit, Boa, Bok, Bol, Bom, Bop, Bor, Bot, İka, İki, İla, İlk, İma, İri, İta, İti, Kal, Kam, Kap, Kar, Kat, Kil, Kim,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Am, Ar, At, İl, İm, İp, İt, Ki, La, Mi, Ok, Ol, Om, Ot, Ra, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.