TOPLUTARTIŞMA (TDK)


1 - Dinleyicilerin de söz alabildikleri, belli bir konu üzerinde düzenlenmiş toplantı, °forum.
2 - Kimi sorunların görüşülerek karara bağlandığı toplantı, °forum.

Toplutartışma kelimesi baş harfi T son harfi A olan bir kelime. Başında T sonunda A olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi O , üçüncü harfi P , dördüncü harfi L , beşinci harfi U , altıncı harfi T , yedinci harfi A , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi I , onbirinci harfi Ş , onikinci harfi M , onüçüncü harfi A . Başı T sonu A olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELLİ Nedir?

Beli olan: "Hani sen benim gibi ince belli sarışınları severdin?"- N. Araz. Birleşik Sözler karınca belli http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=karınca belli&EskiSoz=belli&GeriDon=2 belli (II) sıfat
1 . Bilinmedik bir yanı olmayan, malum: "Hâlimiz, vaktimiz sizce belli."- H. R. Gürpınar.
2 . Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr: "Kıyafetinden söyleyeceği şeyin ciddiyeti belli."- Ö. Seyfettin.
3 . Belirli, muayyen: "Belli toplumsal evreler ve iktisadi çevrelerdeki şiir biçimi olan aruz ..."- S. Birsel.

DİNLEYİCİ Nedir?


1 . Söylenen veya çalınan bir şeyi dinleyen kimse: "Belki hürmetlerini göstermek isteyen dinleyiciler ayağa kalkmak isteyeceklerdi."- A. Ş. Hisar.
2 . Kayıtlı olmadığı hâlde derslere dışarıdan devam eden kimse.

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜŞ Nedir?


1 . Görme işi.
2 . Gözle bir şeyi algılama yetisi.
3 . Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret.
4 . mecaz Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.
5 . mecaz Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KARAR Nedir?


1 . Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı: "Kararımı biradere pek güçlükle kabul ettirdim."- R. N. Güntekin.
2 . hukuk Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm: "Yargıç kararı."- .
3 . Bu yargıyı bildiren belge: "Mahkeme kararını aldı."- .
4 . Değişmeyen, düzenli durum, düzenlilik, yöntemlilik.
5 . Değişmez olma: "Havanın hiç kararı yok."- .
6 . Tam ölçüsünde, ne az ne çok: "Yemeğin tuzu karar."- .
7 . müzik Türk müziğinde, taksim yaparken ana makama dönüş.

KİMİ Nedir?


1 . Birtakımı, bazısı, kimisi: "Kimi su çeker, kimi sebze ayıklar, kimi yufka açar, çamaşır yıkar..."- N. Cumalı.
2 . sıfat Bazı (canlı varlıklar için): "Kimi çocuklar."- .

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

SORU Nedir?


1 . Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual: "Minicik ellerini uzatarak bu taş nedir, diyen sorusu hâlâ hatırımızda!"- O. S. Orhon.
2 . Bir öğrenciye sınavda yöneltilen söz veya yazı, sual.

SORUN Nedir?


1 . Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem.
2 . mecaz Sıkıntı veren durum, dert.

TOPLA Nedir?

Üç parmaklı dirgen.

TOPLANTI Nedir?


1 . Birden çok kimsenin türlü amaçlarla bir araya gelmesi, içtima: "Komisyon toplantısı bitsin de görürsünüz."- M. Ş. Esendal.
2 . Bir gündem üzerinde görüşmek amacıyla ilgililerin katılmasıyla yapılan birleşim.
3 . Bir meclisin bir yıl içindeki birleşimlerinin tümü.
4 . Toplanma, bir araya gelme, kabarıklık oluşturma: "Gür kaşları başlangıçlarında kıvrık toplantılar yaparak incele incele uçlarında büsbütün sivrilirdi."- H. Z. Uşaklıgil.

ÜZERİNDE Nedir?


1 . Üstünde: "Donanan minareler sanki yolun üzerinde yakılan meşalelerdir."- R. E. Ünaydın.
2 . ... ile ilgili, üzerine: "Hacı Ömer'in hatırı için gecelerce başımı soğuk su ile ıslatarak kitaplar üzerinde çalıştım."- R. N. Güntekin.

A A I L M O P R T T T U Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Putlaştırma,

10 Harfli Kelimeler

Tortulaşma,

9 Harfli Kelimeler

Ulaştırma,

8 Harfli Kelimeler

Altmışar, Pırtlama, Putlaşma, Şarampol, Taptırma, Tartılma, Tartışma, Tattırma, Toplaşma, Toplatma,

7 Harfli Kelimeler

Altışar, Aromalı, Aşırtma, Aştırma, Atlatış, Attırma, Muattal, Muattar, Muratlı, Otlatma, Oturtma, Palamut, Pırlama, Polarma, Rampalı, Şırlama, Şorlama, Şutlama, Taratış, Taşırma, Taşıtma, Taşralı, Toplama, Turlama, Tuşlama, Tutarlı, Urlaşma,

6 Harfli Kelimeler

Alaşım, Alışma, Altmış, Apışma, Aratış, Arıtma, Armalı, Aşılma, Aşırma, Atılma, Atışma, Atomal, Maaşlı, Maşalı, Matlup, Matruş, Matrut, Morula, Oluşma, Ortalı, Otarma, Otlama, Oturma, Paralı, Parola, Partal, Paşalı, Portal, Potalı, Romalı, Şalupa, Şamalı, Şartlı, Şuralı, Tapalı, Taralı, Tartıl, Tartım, Tartış, Tartma,

5 Harfli Kelimeler

Alarm, Almaş, Ampul, Aport, Apotr, Aptal, Armut, Aroma, Artım, Artış, Artma, Iltar, Irama, Lopur, Lorta, Maral, Martı, Marul, Matla, Moral, Murat, Muşta, Mutat, Olmuş, Oralı, Ortam, Otama, Palto, Patal, Plato, Polar, Polat, Pomat, Potur, Rampa, Ratıp, Şamar, Şaplı, Şarap, Şatır,

4 Harfli Kelimeler

Alım, Alış, Alma, Alpu, Altı, Alto, Amal, Amor, Amut, Aort, Apaş, Apış, Arap, Arış, Arlı, Arma, Arpa, Artı, Aşar, Aşım, Aşıt, Aşma, Ataş, Atıl, Atım, Atış, Atlı, Atma, Atol, Atom, Lama, Lapa, Larp, Lata, Lort, Lota, Lutr, Maaş, Mala, Malt,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Alo, Alp, Alt, Ama, Ara, Arı, Arp, Arş, Art, Aşı, Ata, Aut, Ira, Lam, Lap, Lop, Lor, Loş, Lot, Lup, Mal, Maş, Mat, Mor, Muş, Mut, Oma, Ora, Pal, Pat, Pır, Pıt, Pot, Pul, Put, Ram, Rap, Rol, Rom,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Ar, Aş, At, La, Ol, Om, Ot, Ra, Şu, Ta, Tu, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.