TOPLUMSALLAŞMA (TDK)

Bireyin kişilik kazanarak belli bir toplumsal çevreye hazırlanması, toplumla bütünleşmesi süreci, sosyalleşme.

Toplumsallaşma kelimesi baş harfi T son harfi A olan bir kelime. Başında T sonunda A olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi O , üçüncü harfi P , dördüncü harfi L , beşinci harfi U , altıncı harfi M , yedinci harfi S , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi L , onbirinci harfi A , onikinci harfi Ş , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi A . Başı T sonu A olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELLİ Nedir?

Beli olan: "Hani sen benim gibi ince belli sarışınları severdin?"- N. Araz. Birleşik Sözler karınca belli http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=karınca belli&EskiSoz=belli&GeriDon=2 belli (II) sıfat
1 . Bilinmedik bir yanı olmayan, malum: "Hâlimiz, vaktimiz sizce belli."- H. R. Gürpınar.
2 . Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr: "Kıyafetinden söyleyeceği şeyin ciddiyeti belli."- Ö. Seyfettin.
3 . Belirli, muayyen: "Belli toplumsal evreler ve iktisadi çevrelerdeki şiir biçimi olan aruz ..."- S. Birsel.

BİREY Nedir?


1 . Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert.
2 . Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri.
3 . mantık Bir türün kapsamı içine giren somut varlık.
4 . ruh bilimi İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert.
5 . toplum bilimi Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert.

BÜTÜN Nedir?


1 . Eksiksiz, tam: "Güller bütün güller bu sabah / Bir ağızdan şarkı söyler gibi açıyor her bahçede."- N. Cumalı.
2 . Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi: "Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Bozuk olmayan (para): "Bütün para."- .
4 . Parçalanmamış.
5 . isim Birlik, tamlık: "Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder."- O. V. Kanık.

BÜTÜNLEŞME Nedir?

Bütünleşmek işi, entegrasyon.

ÇEVRE Nedir?


1 . Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi: "Büyük kentlerin çevreleri gecekondularla sarılmıştır."- O. Rifat.
2 . Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam: "Her girdiği çevreye kişiliği ile birlikte olgun ve asil bir huzur havası getirirdi."- H. Taner.
3 . Sırma işlemeli mendil: "Geçen gün sandığı karıştırırken elime işlemeli çevreler geçti."- M. Yesari.
4 . mecaz Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit: "Siyasi çevreler. Sanat çevresi."- .
5 . mecaz Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit: "Babanın ve çevresinin var güçleri ile destekledikleri düşünülebilir."- H. Taner.
6 . dil bilgisi Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst.
7 . matematik Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi.
8 . toplum bilimi Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü.

HAZIR Nedir?


1 . Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya: "Ben hazırım, isterseniz gidelim."- .
2 . Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş: "Yemek hazır, buyurun."- .
3 . Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı: "Hazır elbise. Hazır ayakkabı."- .
4 . zarf Bu fırsattan yararlanarak: "Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım."- R. N. Güntekin.

KAZA Nedir?


1 . Can veya mal kaybına, zararına neden olan kötü olay: "Tren kazası."- .
2 . İlçe, kaymakamlık: "Kazada mektepli dişçi olmadığı için onu vilayete götürdüm."- R. N. Güntekin.
3 . din b. (***) Vaktinde kılınmayan namazı veya tutulmayan orucu sonradan yerine getirme.
4 . eskimiş, hukuk Yargı.
5 . eskimiş Kadılık görevi.

KAZAN Nedir?


1 . Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap: "Koca bir kazan patates kaynattık."- A. Gündüz.
2 . Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı büyük derin kap: "Kazan patladı."- .

KİŞİLİK Nedir?


1 . Bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünü, şahsiyet: "Herkes, kişiliğine bağlı dokunulmaz, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir."- Anayasa.
2 . İnsanlara yakışacak durum ve davranış.
3 . toplum bilimi Bireyin toplumsal hayatı içinde edindiği alışkanlıkların ve davranışların bütünü.
4 . sıfat Herhangi bir kişi için, herhangi bir kişiye yetecek miktarda olan: "Bir kişilik yemek. İki kişilik yer."- .
5 . sıfat Herhangi bir sayıda kişiden oluşan: "Biz, kadın, kız ve çocuk, on altı kişilik bir kafile olduk."- A. Gündüz.
6 . halk ağzında Yabanlık.

SOSYAL Nedir?

Toplumla ilgili, toplumsal, °içtimai.

SOSYALLEŞME Nedir?

Toplumsallaşma.

SÜRE Nedir?

Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, °müddet: Uzun bir iyileşme süresinden sonra askere gitmiş .

TOPLU Nedir?


1 . Topu olan: "Toplu tabanca."- .
2 . Hepsi bir arada bulunan, toplanmış: "Yol, toplu yaşamanın doğurduğu bir gereksinmeyi karşılamak için yapılır."- N. Cumalı.
3 . Birlikte yapılan, kombine.
4 . Düzenlenmiş, dağınık olmayan: "Toplu bir oda."- .
5 . Topunu, tamamını, bütününü içine alan: "Toplu bir bakış."- .
6 . Vücutça dolgun.

TOPLUM Nedir?


1 . Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet: "İlkel toplum."- .
2 . Topluluk.

TOPLUMSAL Nedir?


1 . Toplumu ilgilendiren.
2 . Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, maşeri, sosyal: "Nihayet toplumsal çöküşün birey üzerinde yarattığı düşünsel, duyumsal karmaşaya geçilir."- S. İleri.

A A A L L L M M O P S T U Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Toplumsallaşma,

11 Harfli Kelimeler

Toplumlaşma,

10 Harfli Kelimeler

Somutlaşma,

9 Harfli Kelimeler

Muştalama, Postalama, Topallama, Toplumsal, Uslamlama, Ustalaşma,

8 Harfli Kelimeler

Matlaşma, Musallat, Olumlama, Paslaşma, Paslatma, Putlaşma, Sopalama, Şaplatma, Tapulama, Toplaşma, Toslaşma,

7 Harfli Kelimeler

Allaşma, Altlama, Malumat, Mamulat, Musalla, Olumsal, Otalama, Palamut, Paltolu, Patlama, Pullama, Sallama, Saplama, Saptama, Sataşma, Sollama, Solutma, Spatula, Sulatma, Şaplama, Şutlama, Tamlama, Taslama, Taşlama, Toplama, Toslama, Tuşlama,

6 Harfli Kelimeler

Allama, Atlama, Atomal, Malama, Maslup, Maşala, Matlup, Mualla, Oluşma, Otlama, Pasata, Pastal, Postal, Postlu, Salata, Slalom, Soluma, Somata, Sulama, Şalupa, Şamama, Şamata, Toplam, Toplum, Ulaşma,

5 Harfli Kelimeler

Almaş, Almus, Ampul, Aptal, Aşama, Atama, Atlas, Lasta, Lotus, Malul, Malum, Mamul, Mamut, Mapus, Masal, Masat, Masum, Matla, Molas, Molla, Musap, Muşta, Olmuş, Otama, Otsul, Palas, Palto, Pasta, Patal, Plato, Polat, Pomat, Posta, Potas, Pusat, Pusma, Salam, Salaş, Salat, Salma,

4 Harfli Kelimeler

Alma, Alpu, Alto, Amal, Amma, Amut, Apaş, Asal, Asap, Asla, Asma, Aşma, Ataş, Atma, Atol, Atom, Lala, Lama, Lapa, Laso, Lata, Lota, Maaş, Mala, Malt, Mama, Mapa, Masa, Maşa, Mola, Muta, Olma, Olta, Oltu, Oluş, Opal, Opus, Otlu, Otsu, Pala,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Alo, Alp, Alt, Ama, Asa, Ast, Ata, Aut, Lal, Lam, Lap, Lop, Loş, Lot, Lup, Mal, Mas, Maş, Mat, Mum, Muş, Mut, Oma, Pal, Pas, Pat, Pos, Pot, Pul, Pus, Put, Sal, Sam, Sap, Sol, Som, Sup, Sut, Şal,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, As, Aş, At, La, Ol, Om, Ot, Su, Şu, Ta, Tu, Us, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.