TOPLUMSAL (TDK)


1 . Toplumu ilgilendiren.
2 . Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, maşeri, sosyal: "Nihayet toplumsal çöküşün birey üzerinde yarattığı düşünsel, duyumsal karmaşaya geçilir."- S. İleri.

Toplumsal kelimesi baş harfi T son harfi L olan bir kelime. Başında T sonunda L olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi O , üçüncü harfi P , dördüncü harfi L , beşinci harfi U , altıncı harfi M , yedinci harfi S , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi L . Başı T sonu L olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİREY Nedir?


1 . Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert.
2 . Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri.
3 . mantık Bir türün kapsamı içine giren somut varlık.
4 . ruh bilimi İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert.
5 . toplum bilimi Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert.

ÇÖKÜŞ Nedir?


1 . Çökme işi, inhitat.
2 . Yıkılma: "Yapıların depremde çöküşü korkunçtu."- .
3 . Çömelip yere oturuş: "Devenin çöküşü."- .
4 . mecaz Devletlerin veya uygarlıkların son bulması, mahvolması, inhitat, dekadans: "Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş yılları."- .

DUYUMSAL Nedir?


1 . Duyu organları ile ilgili: "Duyumsal sinirler. İşitme, duyumsal bir görevdir."- .
2 . Duyuma ait, duyumla ilgili: "Nihayet toplumsal çöküşün birey üzerinde yarattığı düşünsel, duyumsal karmaşaya geçilir."- S. İleri.

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNSEL Nedir?

Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî: "Düşünsel düzeyini de bildiğine göre, öyle uzun boylu bir hazırlık yapması gerekmezdi."- T. Yücel.

İÇTİMA Nedir?


1 - Toplanma, bir araya gelme; toplantı.
2 - Askerlerin silahlı ve donatılı olarak toplanmaları.
3 - Kavuşum.

İÇTİMAİ Nedir?

Toplumla ilgili, toplumsal, sosyal.

İLERİ Nedir?


1 . Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı.
2 . Bir şeyin ulaşılacak yönü: "Yolun ilerisi düz."- .
3 . Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra.
4 . sıfat Önde bulunan: "İleri karakol. İleri hat."- .
5 . sıfat Doğrusundan daha çok gösteren (saat): "Saat beş dakika ileridir."- .
6 . sıfat, mecaz Benzerlerini geride bırakmış: "İleri fikirler."- .
7 . zarf Öne doğru, ileri doğru: "Masayı biraz ileri çekelim."- .
8 . ünlem "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında bir seslenme sözü: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!"- Atatürk.
9 . spor Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

İLİŞKİ Nedir?


1 . İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas: "Arkadaşlık ve dostluk şeklinde bile bir ilişki aramadığını kesinlikle anlatacaktı."- H. E. Adıvar.
2 . Bağlantı, temas: "Kar yağınca köylerle ilişki kesildi."- .

İLİŞKİN Nedir?

İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik: "Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici hükümler..."- Anayasa.

KARMA Nedir?


1 . Karmak işi.
2 . sıfat Ayrı türden olan ögelerin karıştırılmasıyla oluşmuş, muhtelit: "Karma aşı. Karma futbol takımı."- .

KARMAŞA Nedir?


1 . Karmaşık olma durumu.
2 . ruh bilimi Hastalıklı davranışları ortaya çıkaran, kişinin bilincini az çok şartlandıran, genellikle çocukluk döneminde kazanılmış, baskı altında tutulmuş hatıra, duygu ve düşüncelerin bütünü, kompleks: "Nihayet toplumsal çöküşün birey üzerinde yarattığı düşünsel, duyumsal karmaşaya geçilir."- S. İleri.

MAŞER Nedir?

İnsan topluluğu, toplum.

MAŞERİ Nedir?

Topluluğun olan, ortaklaşa.

SOSYAL Nedir?

Toplumla ilgili, toplumsal, °içtimai.

TOPLU Nedir?


1 . Topu olan: "Toplu tabanca."- .
2 . Hepsi bir arada bulunan, toplanmış: "Yol, toplu yaşamanın doğurduğu bir gereksinmeyi karşılamak için yapılır."- N. Cumalı.
3 . Birlikte yapılan, kombine.
4 . Düzenlenmiş, dağınık olmayan: "Toplu bir oda."- .
5 . Topunu, tamamını, bütününü içine alan: "Toplu bir bakış."- .
6 . Vücutça dolgun.

TOPLUM Nedir?


1 . Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet: "İlkel toplum."- .
2 . Topluluk.

TOPLUMSAL Nedir?


1 . Toplumu ilgilendiren.
2 . Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, maşeri, sosyal: "Nihayet toplumsal çöküşün birey üzerinde yarattığı düşünsel, duyumsal karmaşaya geçilir."- S. İleri.

ÜZERİNDE Nedir?


1 . Üstünde: "Donanan minareler sanki yolun üzerinde yakılan meşalelerdir."- R. E. Ünaydın.
2 . ... ile ilgili, üzerine: "Hacı Ömer'in hatırı için gecelerce başımı soğuk su ile ıslatarak kitaplar üzerinde çalıştım."- R. N. Güntekin.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

A L L M O P S T U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Toplumsal,

7 Harfli Kelimeler

Olumsal, Paltolu, Solutma,

6 Harfli Kelimeler

Maslup, Matlup, Postal, Postlu, Slalom, Soluma, Toplam, Toplum,

5 Harfli Kelimeler

Almus, Ampul, Lotus, Malul, Mapus, Molas, Molla, Musap, Otsul, Palto, Plato, Polat, Pomat, Posta, Potas, Pusat, Pusma, Salto, Samut, Solma, Somut, Sulta, Topal, Topla, Toplu,

4 Harfli Kelimeler

Alpu, Alto, Amut, Atol, Atom, Laso, Lota, Malt, Mola, Muta, Olma, Olta, Oltu, Opal, Opus, Otlu, Otsu, Palu, Paso, Posa, Post, Pota, Puma, Salt, Slap, Soma, Sopa, Spot, Stop, Sual, Sulp, Suma, Tamu, Tapu, Topu, Ulam, Usta, Utma,

3 Harfli Kelimeler

Alo, Alp, Alt, Ast, Aut, Lal, Lam, Lap, Lop, Lot, Lup, Mal, Mas, Mat, Mut, Oma, Pal, Pas, Pat, Pos, Pot, Pul, Pus, Put, Sal, Sam, Sap, Sol, Som, Sup, Sut, Tal, Tam, Tas, Tol, Top, Tos, Tul, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, As, At, La, Ol, Om, Ot, Su, Ta, Tu, Us, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.