TOPLUMDIŞI (TDK)

Topluma uyum sağlayamayan, dışında kalan, °asosyal.

Toplumdışı kelimesi baş harfi T son harfi I olan bir kelime. Başında T sonunda I olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi O , üçüncü harfi P , dördüncü harfi L , beşinci harfi U , altıncı harfi M , yedinci harfi D , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi I . Başı T sonu I olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KALA Nedir?

Kaldığında: "Frankfurt'a gece yarısından sonra ikiye yirmi kala vardık."- A. Haşim.

KALAN Nedir?


1 . Kalma işini yapan.
2 . Artan, mütebaki: "Kalan on lirayı Aliş'e verdim."- Halikarnas Balıkçısı.
3 . isim, matematik Bir çıkarmanın sonucu.
4 . isim, matematik Bölme işleminde bölünenden artan sayı.

TOPLU Nedir?


1 . Topu olan: "Toplu tabanca."- .
2 . Hepsi bir arada bulunan, toplanmış: "Yol, toplu yaşamanın doğurduğu bir gereksinmeyi karşılamak için yapılır."- N. Cumalı.
3 . Birlikte yapılan, kombine.
4 . Düzenlenmiş, dağınık olmayan: "Toplu bir oda."- .
5 . Topunu, tamamını, bütününü içine alan: "Toplu bir bakış."- .
6 . Vücutça dolgun.

TOPLUM Nedir?


1 . Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet: "İlkel toplum."- .
2 . Topluluk.

UYUM Nedir?


1 . Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk: "Gerçekten de sonsuz bir sessizlik, bir uyum, bir şiir sarmıştı ortalığı."- N. Araz.
2 . Toplumsal çevreye veya bir duruma uyma, uyum sağlama, intibak, entegrasyon.
3 . biyoloji Bir cismin görüntüsünü tam ağ tabaka üzerine düşürebilmek için göz merceğinin dışbükeylik derecesini çoğaltıp azaltması olayı, mutabakat.
4 . dil bilimi Ortak özellikleri açısından sesler arasındaki uygunluk, harmoni.

D I I L M O P T U Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Dolmuş, Toplum,

5 Harfli Kelimeler

Dolum, Doluş, Olmuş, Toplu,

4 Harfli Kelimeler

Dolu, Ilım, Işıl, Oldu, Oltu, Oluş, Otlu, Pışt, Poşu, Puşt, Topu,

3 Harfli Kelimeler

Dış, Dul, Duş, Dut, Lop, Loş, Lot, Lup, Muş, Mut, Pıt, Pot, Pul, Put, Şıp, Şom, Şut, Tıp, Tol, Top, Tul, Tuş,

2 Harfli Kelimeler

Do, Od, Ol, Om, Ot, Şu, Tu, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.